Transcript HTML

HTML
HTML
Z ang. HyperText Markup Language hipertekstowy
język znaczników, obecnie szeroko wykorzystywany do
tworzenia stron internetowych.
OGÓLNIE O HTML’U
HTML pozwala opisać strukturę informacji zawartych wewnątrz strony
internetowej, nadając znaczenie poszczególnym fragmentom tekstu –
formując hiperłącza, akapity, nagłówki, listy – oraz osadza w tekście
dokumentu obiekty plikowe np. multimedia bądź elementy baz danych np.
interaktywne formularze danych.
HTML umożliwia określenie wyglądu dokumentu w przeglądarce
internetowej. Do szczegółowego opisu formatowania akapitów,
nagłówków, użytych czcionek i kolorów, zalecane jest wykorzystywanie
kaskadowych arkuszy stylów.
W składni HTML wykorzystuje się pary znaczników umieszczone w nawiasach
ostrokątnych, np. <title> i </title> lub <h1> i </h1>.
HTML pozwala również na osadzanie ciągów instrukcji języków skryptowych,
umieszczonych pomiędzy znacznikami <script> i </script>
Należy nadmienić, że HTML, będąc językiem znaczników, nie jest zaliczany
do języków programowania – w jego składni nie przewidziano wyrażeń
obliczeniowych, warunkowych czy iteracyjnych.
Ważną cechą HTML-u, która przyczyniła się do popularności systemu WWW
oraz Internetu, jest niezależność od systemu operacyjnego i
wykorzystywanego sprzętu komputerowego.
POCZĄTKI
W 1980 fizyk Tim Berners-Lee, pracujący dla ośrodka naukowobadawczego CERN, stworzył prototyp hipertekstowego systemu
informacyjnego – ENQUIRE. System wykorzystywano do
organizowania i udostępniania dokumentów związanych z
badaniami naukowymi. Rewolucyjność pomysłu polegała na
tym, że użytkownik, posługując się odnośnikami, mógł z jednej
lokalizacji przeglądać dokumenty fizycznie znajdujące się w
innych miejscach na świecie.
W 1989 Berners-Lee i inżynier oprogramowania CERN Robert
Cailliau przedstawili równolegle dwie propozycje
hipertekstowych systemów informacyjnych opartych na sieci
Internet. Oba projekty cechowała podobna funkcjonalność. Rok
później opracowali wspólną propozycję zaakceptowaną przez
CERN – projekt WorldWideWeb (W3)
PRZYKŁAD DOKUMENTU HTML
Prosty przykład strony WWW w HTML-u z ustawieniem języka polskiego:
<!doctype html>
<html lang="pl" dir="ltr">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>Tytuł strony</title>
</head>
<body>
<h1>Nagłówek pierwszego poziomu</h1>
<p>
Akapit (z ang. paragraph)<br />
i jeszcze trochę tekstu w następnym wierszu<br />
a to jest <a href="http://pl.wikipedia.org">link do Wikipedii</a>.
</p>
</body>
</html>
KOMPONENTY JĘZYKA HTML
Język HTML składa się z kilku kluczowych
komponentów:
znaczników (i ich atrybutów),
typów danych,
referencji znakowych,
odwołań w postaci encji,
deklaracji typu dokumentu.
• Dokumenty HTML można tworzyć i edytować za
pomocą edytorów tekstowych np. Emacs, vim,
Notatnik lub też można wykorzystać, specjalnie do
tego przystosowany, edytor HTML. Strony HTML-a
można tworzyć na wiele sposobów. Obecnie
większość stron HTML jest tworzona dynamicznie
przez skrypty w różnych językach programowania
(PHP, Perl, Java, ASP i wiele innych).
POPULARNE EDYTORY HTML
Windows , Adobe Dreamweaver , Ager Web Edytor,
Bluefish, CoreEditor, EdHTML HateML Pro 2,
kED, KompoZer, Microsoft Expression Web
Pajączek, Nvu PSPad, Web Edit, Notepad++
NetBeans, Linux , Bluefish, Kate, Quanta Plus,
Mac OS X, Smultron, Bluefish, Taco HTML,
Edit Fraise
Znaczniki stanowią podstawowy komponent języka HTML.
Charakteryzują je dwie cechy: atrybuty i zawartość. Każdy
atrybut i zawartość musi spełniać określone wymagania,
aby dokument został poprawnie zwalidowany pod kątem
zgodności ze standardem. Znacznik zwykle rozpoczyna się
znacznikiem otwierającym (np. <nazwa-znacznika>), a
kończy znacznikiem zamykającym (np. </nazwaznacznika>). Atrybuty elementu są zawarte w znaczniku
otwierającym (po nazwie znacznika), natomiast zawartość
umieszczana jest pomiędzy znacznikiem otwierającym i
zamykającym. (np. <nazwa-znacznika
atrybut="wartość">zawartość</nazwa-znacznika>).
Niektóre elementy, np. <br>, nie posiadają zawartości, a
także znacznika zamykającego.
W nomenklaturze polskiej, dotyczącej języka HTML,
słowa element używa się do określenia grupy:
• znacznik otwierający,
• atrybuty,
• zawartość,
• znacznik zamykający.
Wyróżniamy różne typy znaczników języka HTML
• Strukturalne
• Prezentacyjne
• Hipertekstowe