PowerPoint-præsentation

Download Report

Transcript PowerPoint-præsentation

Det handler også om fodbold!
Perspektiver på ungdomsliv,
fodbold og voksenforventninger i
en ”synes godt om”-kultur!
Farum 24.februar 2013
Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde
Det følgende er på menuen:
• ”Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene” –
nogle få perspektiver på børne- og ungdomsliv
• Man går ikke primært til fodbold for at være sammen med
sine venner!– nogle få perspektiver på foreningsliv
• ”Voksne er jo bare nogen der er der!” – forventninger til
trænere…..
• ”De smutter uden at smække med døren” – perspektiver på
frafald…
• Og hvad betyder det så i praksis…?
Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde
Tre vigtige spørgsmål:
•
Hvor mange 13-årige piger har en FB-profil - Hvad ved vi
om unge?
• Unge er en flok egoistiske zappere - Hvad synes vi om
unge?
• Handler fodbold om andet end at vinde over Herfølge
Boldklub på lørdag – hvad er projektet og kan vi noget
andet end det lokale fitnesscenter?
Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde
Fritidsaktiviteter i perioden 1995-2010
aktivitet
1995
2000
2005
2010
Internet
-
28,6
75,1
96,9
fjernsyn
95,1
95,6
90,8
94,6
lektier
94,7
82,8
89,8
83,0
venner
87,7
85,7
83,7
76,2
sport
64,3
65,1
68,4
70,1
fritidsarbejde
-
46,0
35,3
30,5
kæreste
22,3
25,8
15,6
13,6
:
Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde
Fritidsaktiviteter på
ungdomsuddannelserne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Procentdel af elever i
Faste fritidsaktiviteter
Fjernsyn
Sociale communities
Spiller onlinespil
Er sammen med venner
Er sammen med kæresten
Går til fester
Fritidsarbejde
7.-9.kl.
84,8
97,6
82,9
59,3
87,0
16,9
18,2
44,1
1-3.g
61,0
96,0
93,0
43,0
83,0
33,1
56,0
67,0
Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde
Børne- og ungdomsliv i ”gamle dage”
Børne- og ungdomsliv anno 2013
Ofte i flok
Uorganiserede aktiviteter
Tæt kontakt mellem yngre og ældre
Færre flokke, mere tid alene og flere bekendte, men
lige så mange venner!
Faste aktiviteter
Mere sammen med jævnaldrende
Få og veldefinerede sociale roller
Mange ”venner” i forskellige rum
Yngre lærte af de ældre
De lærer af jævnaldrende, ”ældre” søskende eller
ved selv at være ”brugere”
Varierede aktivitetsformer
Mindre variation i ”aktivitetsformer”
Fra undersøgelsen:
Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde
Center for Ungdomsstudier
(CUR)
Når kulturbærerne og legemestrene forsvinder
Venner kan man jo ikke rigtig bruge til
noget!
”Snakke med en voksen?
Det er på en anden måde end med
mine venner, fordi vennerne jo er i
samme suppedas som mig – og de
giver mig jo altid bare ret…”(Pige 17
år )
Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde
”Hvad skete der i skolen i dag, Terkel”?
- om det at vokse op i primært beskrivende kulturer
Børn og unge færdes i vid
udstrækning i såkaldte
”beskrivende” kulturer”
mens det halter med evnen
til at analysere…”
Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde
Rum for refleksion
•
•
Hvis de mange oplevelser
i ungdomslivet skal blive
til læring er det
nødvendigt med ”rum for
refleksion”.
Disse rum opstår, hvor
der er ”voksne”, der tør
stille spørgsmål uden at
de selv behøver at sidde
inde med alle svarene!
Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde
Unge anno 2013 er ikke specielle
•
•
•
•
De har de samme drømme som
unge altid har haft.
De skal navigere i en anden
verden – derfor andre strategier
”I gamle dage vidste man hvad
det betød at tage pænt tøj på – i
dag har man brug for et par
guidelines”
om det at vokse op i en
understruktureret verden
Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde
Unge anno 2013 er ikke specielle
”Kun for mig, kun for
mig!” om det at vokse op
i en individualiseret
kultur, hvor min valg
helst skal ”føles” rigtige.
Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde
Fokus på
Fritidsaktiviteter
Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde
Hvad ”går” de til?
Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde
Primære og sekundære fritidsintereser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
%
Sport
62,8
Fritids- eller ungdomsklub 9,1
Politisk ungdomsarbejde
0,7
Ungdomsskole
3,0
Kirkeligt ungdomsarbejde
1,0
Spejder
2,1
Musikskole
8,0
Andet
13,3
Hvilken aktivitet anvender du mest tid på?
Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde
Hvad er vigtigt når man går til noget?
Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde
Hvad kunne du godt tænke dig var anderledes i
forbindelse med de faste fritidsaktiviteter, du går til?
Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde
Fokus på
Trænere/Ledere
Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde
Deres relationer til voksne….
•
•
•
89 % oplever at deres forældre
har tid til at snakke…
73 % oplever at de kan tale med
forældre om personlige
problemer – men det er knapt så
mange der gør det….
Udover forældre har man reelt
ikke mange signifikante voksne i
sit liv!
Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde
En god træner er kendetegnet ved…
Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde
De efterspørger faglighed!
”…Peter er dygtig såvel teknisk som taktisk – han
ved virkelig hvad han snakker om!...Jeg ved at han
kan gøre mig til en bedre spiller, og derfor lytter
man, når han siger noget…”(dreng 15 år,
fodboldspiller)
Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde
Classroom-manegement
• Hvilken betydning har trænerne?
• ”… De betyder meget. F.eks. på mit fodboldhold
havde jeg næsten i fire år den samme træner, og så
her sidste år skiftede vi så. Men den første træner, vi
havde, var en rigtig god træner, fordi hun kunne
holde styr på alle, selvom der var mange, der var
stride. Og den der træner gjorde virkelig, at man
havde lyst til at komme …”
(Pige 9. klasse)
Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde
De har ingen forventninger til voksne –
udover at de er dygtige
• ”Ud over at han var en dygtig
træner, havde jeg ikke de store
forventninger. Altså, det er jo
svært at have forventninger til
nogen, man ikke kender…”
–Dreng 15 år ,
fodboldspiller
Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde
Hvilke egenskaber efterspørger de hos”de
gode” voksne?
•
•
•
•
Nysgerrige voksne – som stiller
spørgsmål i bevidstheden om at
unge godt kan sige nej!
Interesserede voksne der også
giver lidt af sig selv!
Voksne der kan rumme
”forskellighed”!
Det er vigtigt med tid, kontinuitet,
fælles oplevelser og en
fornemmelse af, at vi har noget
sammen, der også rækker udover
aktiviteten.
Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde
De efterspørger voksne som de har historie med….og specielt for drenge/mænd gør
det sig gældende at samtalen er knyttet til konkrete aktiviteter!
•
•
Hvor meget betyder ture for relationerne til trænerne?
”…Det betyder rigtig meget. Ud over spillet slapper vi af og
hygger sammen. Vi har været i udlandet en gang og cirka
fem gange i Jylland. Det betyder meget, at man ser noget
andet og laver noget andet. Det giver et godt fællesskab at
være sammen 24 timer i døgnet. Man oplever hinanden
mere udenfor banen, og det gør det også mere naturligt at
snakke om nogle mere private ting. Det er jo ikke at altid, at
man lige har lyst til at fortælle noget privat, når man bare er
sammen to timer til træning…”(Dreng 15 år, spiller fodbold)
Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde
Tre skabeloner
•
•
•
Formgiveren der qua sin egen person og
ageren skaber trygge rum for unge uden
at kræve en ensretning.
Tourguiden der følger med i unges
processer, fordi han/hun selv har været
der før eller har en større livserfaring
med at navigere i ukendt terræn uden at
gå vild.
Motivatoren/inspiratoren der udfordrer
unge til at træde ud over den personlige
komfort-zone og møde det, som er
anderledes.
Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde
Kvaliteten tiltrækker – relationen fastholder
• Lidt om frafald
Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde
Foreningsaktivitet på ungdomsuddannelserne
• 60 pct. er aktive i organiserede fritidsaktiviteter
– og de aktive er aktive i 2,6 aktivitet!
• Man har ofte en primær aktivitet og en
sekundær aktivitet.
• Det er i højere grad pigerne, der vælger fra –
drengene forsøger i højere grad at integrere
gymnasiet med deres fritidsliv.
Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde
Fritidsaktiviteternes funktion: Et ritualiseret frirum, der giver overskud til
lektier
• Hvorfor spiller i stadigvæk fodbold?
(1): Fordi det er sjovt.
(2): For at have det sjovt.
(1): Og for at få en pause i hverdagen, tror jeg.
(2): Man tænker på noget andet, når man spiller fodbold. Man tænker
aldrig på lektier.!
• … Så kommer jeg hjem fra fodbold, og så er jeg også mere frisket op, synes
jeg. Når man har udøvet en fysisk aktivitet, så er man mere klar til at lave
lektier ...
(Drenge, 1.g)
Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde
Fritidsaktiviteternes funktion
•
•
•
•
nødvendigheden af et break i en presset
hverdag.
De faste fritidsaktiviteter spiller her en
vigtig rolle
Det forhold, at aktiviteterne griber tilbage
i en gammel historie, spiller en vigtig
rolle.
Når de skal prioritere mellem aktiviteter,
vælger de at fortsætte med de aktiviteter,
hvor de har den længste historie.
Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde
DBU Statistik
Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde
Frafald blandt 13-18-årige idrætsudøvere handler som regel om:
• Det blev kedeligt, tidspres….er sjældent de
reelle årsager….
• Specialisering
• Fællesskaber der smuldrer
• Trænere der enten vælger eller ikke kan tale om
andet end den aktivitet man er sammen om…
• At erhvervsarbejde ikke er til forhandling…..
Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde
Lærende organisationer – hm….
• Man taler ikke med ledere og trænere omkring
sine overvejelser….
• Klubben spørger stort set aldrig indtil hvorfor
spillerne stopper – og siger heller ikke
”velkommen tilbage”!
• Fornyelsen af foreningslivet kommer jo potentielt
fra dem der har forladt foreningen….
Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde
Fem spørgsmål der gør en forskel
•
Hvad synes du er det sjoveste ved at spille fodbold?
•
Hvad synes du er det mindst sjove ved at spille fodbold?
•
Hvad kunne gøre det endnu sjovere at spille fodbold?
•
Hvad kunne gøre at du holdt op med at spille fodbold?
•
Hvad kunne du godt tænke dig at blive bedre til?
Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde
Hvad er projektet?
• Hvad er det egentlig det helt unikke som klubben
har at byde ind med – udover lige netop aktiviteter
og kontinuitet?
• Hvad vil vi med de unge der søger ind i
fodboldklubber udover at lære dem at slå en god
diagonal-aflevering?
• Og når man stiller dette spørgsmål i en lokal klub
bliver der ofte meget stille!
Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde
Når man er ung handler fodbold om langt mere
end blot at score!
Det også om at blive:
•
at blive set
•
At være fit!
•
At få et break i en presset hverdag….
•
at blive accepteret og taget seriøst
•
anerkendelse
•
at jeg møder såkaldte ”betydende andre”, der gennem deres spørgsmål og input giver mig noget, jeg kan
tage med videre på rejsen
•
og en masse andre ting, der i udgangspunkt ikke har så meget med ”modløb” og saksespark at gøre!
Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde
Et par udfordringer
•
•
•
•
•
At vi afklarer projektet….
At vi ikke er for religiøse
At vi uddanner trænere og ledere der tør involvere sig….
Vi må blive bedre til at lære af de udøvere der forlader foreningen…
Vi må lade os inspirere af andre, men tænke selv…..
Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde