Oplæg v. Randers HF og VUC om FAG

Download Report

Transcript Oplæg v. Randers HF og VUC om FAG

Motivation og læring
med udgangspunkt i
kursisttyper
FAG
- Et pædagogisk
udviklingsprojekt
på Randers HF &
VUC
UNDERVISNINGENS BEHOVSPYRAMIDE
Gennemførelse
Aktivitet
Fremmøde
FAG-PROJEKTETS FORMÅL
”At øge fagligt og socialt engagement
blandt kursisterne ved at forbedre
håndteringen af kursistdiversitet
og forskellige klasserumskulturer.”
Michael Paulsen
Steen Beck
KURSISTTYPER
Fagligt afventende
Fagligt ambivalente
Fagligt engagerede
Socialt
bidragende
De kontaktsøgende
HF2 5 , HFE 4%
De veltilpasse
HF2 29, E 13%
De integrerede
HF2 12, E 17%
Socialt
ambivalente
De adspredte
HF2 11, E 4%
De forvirrede
HF2 28, E 33%
De pligtopfyldende
HF2 6, E 14%
De uintegrerede
HF2 2, E 6%
De løst relaterede
HF2 5, E 6%
De instrumentelle
HF2 2, E 3%
Socialt
tilbageholdende
”DE EKSKLUDEREDE”
De ekskluderede (18/16%)
Opsummerende: En lang rejse venter…
- Fra ”eget ansvar” til ”supporterende omverden”
- Skabe forbindelser til mulige interesser/energier
- Genopbygge selvfortrolighed gennem mange små sejre
- Faglig insisteren – luk ned for alt andet.
KURSISTTYPER
Fagligt afventende
Fagligt ambivalente
Fagligt engagerede
Socialt
bidragende
De kontaktsøgende
HF2 5 , HFE 4%
De veltilpasse
HF2 29, E 13%
De integrerede
HF2 12, E 17%
Socialt
ambivalente
De adspredte
HF2 11, E 4%
De forvirrede
HF2 28, E 33%
De pligtopfyldende
HF2 6, E 14%
De uintegrerede
HF2 2, E 6%
De løst relaterede
HF2 5, E 6%
De instrumentelle
HF2 2, E 3%
Socialt
tilbageholdende
HVERKEN ELLER KURSISTERNE
”Hverken eller” (35/40%)
Samlet: det faglige skal være socialt og
det sociale fagligt
- Kontaktsøgende: Faglighed båret af sociale arbejdsformer
- Instrumentelle: Blive aktive deltagere i fællesskabet gennem det
faglige
- De forvirrede: Klare strukturer, ritualer, procedure og mål
KURSISTTYPER
Fagligt afventende
Fagligt ambivalente
Fagligt engagerede
Socialt
bidragende
De kontaktsøgende
HF2 5 , HFE 4%
De veltilpasse
HF2 29, E 13%
De integrerede
HF2 12, E 17%
Socialt
ambivalente
De adspredte
HF2 11, E 4%
De forvirrede
HF2 28, E 33%
De pligtopfyldende
HF2 6, E 14%
De uintegrerede
HF2 2, E 6%
De løst relaterede
HF2 5, E 6%
De instrumentelle
HF2 2, E 3%
Socialt
tilbageholdende
DE INKLUDEREDE
De inkluderede
(49/44%)
Samlet: Udfordringer uden at afkobles
- Højt ambitionsniveau gennem forpligtende
produktkrav
- Differentierede lektier og svære ekstraopgaver
”udenfor” og ”ved siden af”
- Brug og anerkend de inkluderede kursister som
ressource.
Første rapport
AKTIONER I UNDERVISNINGEN
SKOLEÅRET 2010-11/12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Klasseledelse og klasserumskultur
Læringssamarbejde
Lektiekultur
Tavlebrug og notetagning
It
Studietime og studiekompetence
(56% af samtlige lærere deltager)
Lektier og forberedelse
Hvor mange læser ofte deres lektier?
Tørre tal: AVU: 90 %, HF‐E: 81 %, HF2: 60 %
Den ideelle
verden
Lektier er
nødvendige,
fordi de styrker
kvaliteten af
undervisningen
Den virkelige
verden
Lektier er
unødvendige.
Mange læser
alligevel ikke, og
derfor indrettes
undervisningen
delvist derefter
Hvad sker der,
når kursisterne ikke er forberedte?
Ambivalent
undervisning
Dårligt
gruppearbejde og
konflikter
Larm, uro og
adspredelse
Snydagtige
læreprocesser
Hvad gjorde vi ved
forberedelsesproblemet?
1. Flytte forberedelse ind i undervisningen
2. Træne forberedelse i undervisningen
• Planlægning
• Læsestrategier
• Noteteknikker
• Faglige metoder
• Arbejdsspørgsmål
3. Guidet og i undervisningen igangsat forberedelse
4. Progression fra forberedelse i klassen til hjemme
5. Sanktioner i undervisningen ved manglende forberedelse
6. Differentieret forberedelse
7. Gøre forberedelseslektier mere spændende
8. Personlige lektier, hvor man skal levere noget
Hvad gik godt ved
lektieaktionerne?
1. Inklusions/deltagereffekt
2. Intensitetseffekt
3. Kvalitetseffekt
4. Metodisk effekt
Hvilke udfordringer
oplevede vi?
1. Tidsrøvereffekt
2. Sovepudeeffekt
3. Krænkelseseffekt
4. Imploderingseffekt
Læringssamarbejde
Cooperative Learning (CL)
- Heterogene grupper med gensidigt ansvar
- Høj lærerstyring på procedure siden
- Overfaglige strukturer/arbejdsformer
- Høj aktivitet (primært mundligt)
Hvorfor bruge CL?
Læringssamarbejde = mål
Fokus på
individet
Fokus på
klassen
Læringssamarbejde = middel
Det sociale kompetencemotiv Det faglige motiv
Kursisterne tilegner sig
nødvendige sociale
kompetencer gennem at øve
sig i at arbejde sammen.
Alle deltager på måder, der gør,
at hvert individ lærer mest
muligt i faglig henseende.
Det interkulturelle motiv
Det aktivitetssøgende motiv
Man lærer at arbejde godt
sammen på tværs af forskelle
og med forskellene som
positive bidrag til den fælles
læreproces.
Man øger den aktive deltagelse
og interaktion i klassen og
skaber derigennem et godt
arbejdsmiljø.
CL – Hvad gik godt?
1. Klasserumskulturel effekt
2. Teambuildingseffekt
3. Metodisk effekt
Hvilke udfordringer oplevede vi?
1. Krænkelse
2. Eksklusion
3. Uansvarlighed
4. Manglende progression
FAGspættebogen:
Opsamling af konkrete
idéer klar til anvendelse i
undervisningen.
Find den og meget andet
om projektet på:
http://www.randershfvuc.
dk/fagprojekt/