Transcript FRASA I

BML 3063
SINTAKSIS BAHASA MELAYU
FRASA
Frasa ialah satu binaan atau unsur
ayat yang terdiri daripada sekurangkurangnya dua perkataan atau jika
terdiri daripada satu perkataan, ia
berpotensi untuk diperluas menjadi
dua perkataan atau lebih.
Frasa (samb.)
Frasa tidak boleh dipecahkan kepada subjek dan
predikat.
Contoh:
Bakul sampah (FN)
membasuh kain (FK)
di halaman (FSN)
sungguh halus (FA)
Jenis-jenis Frasa
4 jenis frasa:
Frasa Nama (FN)
Frasa Adjektif (FA)
Frasa Kerja (FK)
Frasa Sendi Nama (FSN)
Frasa Nama (FN)
Frasa nama (FN) –boleh terdiri daripada satu
perkataan atau lebih dan boleh berfungsi
sebagai satu konstituen dalam binaan ayat.
Frasa (samb.)
Frasa nama boleh berfungsi sebagai subjek
dan objek dalam ayat.
Contoh:
Hasni mengusap kucing yang comel itu.
FN
FN
(subjek)
(objek)
Binaan Frasa
Konstituen Frasa Nama
Kata Nama sebagai unsur intinya. Boleh wujud
sendirian atau dengan sederet penerang yang hadir
sebelum atau selepas.
1. Pertandingan itu sudah bermula.
2. Pembangunan ekonomi memerlukan sumbangan
daripada semua rakyat.
3. Senaman menyihatkan badan.
Frasa Nama (samb.)
Pendapat 1
Unsur-unsur bukan nama boleh juga menjadi pengisi frasa
nama jika unsur-unsur itu boleh saling berganti dengan
unsur-unsur nama.
KN senaman sebagai pengisi FN boleh diganti oleh kata
kerja bersenam:
Bersenam menyihatkan badan.
Merokok kebiasaan ayah.
Berolahraga menjadi kegemaran remaja.
Putih melambangkan kesucian.
Konstituen Frasa Nama (samb.)
Pendapat 2
Unsur-unsur yang menduduki tempat subjek frasa
nama dalam ayat bukan merupakan pengisi sejati,
tetapi hakikatnya penerang kepada unsur inti yang
telah dihilangkan (elipsis).
(Kegiatan) bersenam menyihatkan badan.
(Tabiat) merokok kebiasaan ayah.
(Aktiviti) berolahraga menjadi kegemaran remaja.
(Warna) putih melambangkan kesucian.
Frasa Nama (samb.)
Kesimpulan
frasa nama pada hakikatnya dibentuk
oleh kata nama, tetapi di peringkat
kewujudannya inti frasa nama dapat
juga dibentuk oleh kata kerja & kata
adjektif.
Frasa Nama (samb.)
Binaan Frasa Nama
Binaan frasa nama boleh terbentuk daripada satu
perkataan sahaja ataupun sedereten perkataan.
Jenis frasa nama:
Terdiri daripada satu perkataan – inti mewakili
seluruh frasa nama dan perkataan-perkataan lain
sebagai penerang.
* Inti - unsur yang diberi penumpuan makna dan
mewakili seluruh frasa itu.
Binaan Frasa Nama
Inti + Penerang:
(keturunan)
(kegunaan)
(penyambut)
(jenis)
(kelamin)
(tempat)
(arah)
(anggota badan)
(tenaga p’gerak)
(perihal/perkara)
(milik)
(nama khas)
orang + Melayu
alat + pemadam
pengarang + cerpen
harimau + bintang
ayam + jantan
penduduk + bandar
kawasan + barat
rantai + leher
seterika + elektrik
lesen + perniagaan
rumah + saya
planet + Marikh
Binaan Frasa Nama (samb.)
Inti + penerang bukan nama
Inti + penentu hadapan: lima + rumah
Inti + penentu belakang: calon ini
Inti + penerang KK:
Inti + penerang KA:
Inti + penerang KS:
Inti + pen. bil. Ordinal:
mesin + jahit
sekolah + rendah
surat + dari kampung
rukun + kelima
Binaan Frasa Nama (samb.)
Inti + Inti
Inti + inti (sama erti):
tubuh + badan
kampung + halaman
rakan + taulan
hamba + abdi
Inti + inti (lawan erti):
kerusi + meja
tuan + puan
teruna + dara
datuk nenek
Binaan Frasa Nama (samb.)
Susunan Konstituen Frasa Nama (Hukum D-M)
Terdapat peraturan tertentu yang mengatur susunan
kedudukan konstituen-konstituen – dahulu &
kemudian.
D – diterangkan M (menerangkan).
Unsur yang diterangkan merupakan unsur inti yang
hadir pada kedudukan pertama dan unsur yang
menerangkan hadir pada kedudukan yang kedua.
Hukum DM (samb.)
D – diterangkan M (menerangkan)
Orang lelaki
Guru bahasa
*Aminah Restoran
*Pos pejabat
kelapa sawit
baju kemeja
*Gigi Klinik
*gunting rambut kedai
* Inti terletak di belakang.
Binaan Frasa Nama (samb.)
Kekecualian Hukum D-M
Penerang mendahului unsur yang diterangkan –
berlaku akibat kebiasaan dalam penggunaan –
nama-nama jawatan:
Perdana Menteri
Pembantu Penyelidik
Naib Presiden
Timbalan Pengerusi
Penanda Frasa Nama
1. Kepala (Kata Nama) diberi unsur keterangan (kata penerang) sebagai
penandanya.
(i)
Penerang penentu
FN
FN
Penentu hadapan: (Bil/Pen bil))
(a) Lima orang askar telah terkorban.
(b) Beberapa pucuk senapang hilang.
Pen
KN
KN
Penentu belakang: (KGN tunjuk)
(a) Rumah ini bersih.
(b) Anjing itu menggigit orang.
lima askar rumah
orang
Pen
itu
Penanda Frasa Nama (samb.)
(ii) Kata nama sebagai penerang:
(a) Murid sekolah sedang menyanyi.
(b) Hati orang mana kita tahu.
(iii) Kata Adjektif sebagai penerang:
(a) Gadis miskin itu rajin.
(b) Anjing garang itu menggigit orang.
Rajah Pohon Frasa Nama
FN
KN
(inti)
FN
FN
(Pnrg)
KN
(inti)
KN
murid
sekolah
FA
(Pnrg)
Adj
gadis
miskin
Penanda Frasa Nama (samb.)
(iv) Kata kerja sebagai penerang.
(a) Waktu makan pagi ialah pukul tujuh.
(b) Dia tidak meneruskan lagi perbuatan menipu itu.
(v) Kata/frasa depan sebagai penerang.
(a) Dia melihat jam di dinding.
(b) Keputusan untuk bersara sudah diambil.
(vi) Kata hubung “yang” sebagai penerang.
(a) Barang yang baik memang mahal harganya.
(b) Tetamu yang dari Jepun itu sudah pulang.
Rajah Pohon Frasa Nama (samb.)
FN
KN
(inti)
FN
FK
Pnrg)
KN
(inti)
FS
(Pnrg)
jam
di dinding
KK
waktu
makan
FN
KN
(inti)
KH
(Pnrg)
Rel
FA
Adj
murid
yang
baik
~ SEKIAN ~