Hverdagsrehabilitering

Download Report

Transcript Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering
Opplæring for ressurspersoner
Del 1
Samarbeidsprosjekt mellom: Froland, Arendal, Risør,
Grimstad, Åmli, Tvedestrand og Vegårshei
Fallforebygging
•














Indre risikofaktorer og indikatorer for fallfare:
Nedsatt syn
Bruk av 4 medikamenter eller flere
Tidligere fall
Bruk av ganghjelpemiddel
Balanseproblemer
Nedsatt muskelstyrke
Lav BMI
Inkontinens
Dårlig ernæring
Kognitiv svikt
Frykt for å falle
Dehydrering
Inaktivitet
Mer enn 3 kroniske sykdommer
Fallforebygging
•







Ytre faktorer knyttet til fallfare:
Løse tepper og ledninger
Mye møbler
Situasjoner som krever økt oppmerksomhet
Sko
Lys
Utendørs
Bad
Fallforebygging
• Tiltak som kan være fallforebyggende:
 Gjennomgang av ytre faktorer, modifisering av
omgivelsene der det er mulig
 Gi kunnskap til bruker
 Trening i daglige gjøremål
 Hjelpemidler
 Trening av styrke og balanse
 Synssjekk
Kosthold
• Hos eldre mennesker, som hos yngre, er
energibehovet nært knyttet til muskelmasse og
aktivitetsnivå. Dette reduseres vanligvis med
økende alder.
• Å opprettholde moderat fysisk aktivitet kan
bremse eller forsinke tap av muskelmasse
• Eldre har gjennomsnittlig lavere energiinntak og
færre måltider enn yngre.
• Energibehovet synker med alderen, mens
behovet for vitaminer og mineraler er det samme
eller økt (vitamin D)
Kosthold
• Proteiner: Er kroppens byggesteiner, dvs helt
nødvendige for å fks danne nye muskelceller
• Gode kilder: Kjøtt, fisk, egg, melkeprodukter
• Karbohydrater: Er kroppens drivstoff
• Gode kilder: grovt brød, korn, grønnsaker og alt sukker.
• Fett: viktig energikilde, for bygging av celler og for
transport for fettløselige vitaminer.
Mettet fett: Det vi trenger minst av. Eks smør, kokosfett
Umettet fett: Bedre å velge dette. Eks rapsolje, nøtter,
avocado, laks
Ressursliste
•
•
•
•
•
Kosthåndboken. Helsedirektoratet. 2012
helsedirektoratet.no/eraering
Hel.oslo.kommune.no
Nasjonalforeningen.no
Eldretrening.net