Office & SharePoint 2013

download report

Transcript Office & SharePoint 2013

Office &
SharePoint 2013
Göran Husman
Office 365 MVP / HumanData AB
Agenda

Nytt utseende

Ändra webbsidor

Ny navigering

Allt (nästan) är Appar!

Ny sökfunktion

Nyheter för listor och dokument



Ändringar i versionshanteringen

Dela information med andra

Integrera Exchange och SharePoint
Nya sociala funktioner

Ny Min Webbplats

Följ vad som händer personer och information
Ny site typ: Communities

Microbloggar
Göran Husman

Office 365 MVP

SharePoint Lösningsarkitekt

Författare till 1 bok om Exchange och 3 böcker om
SharePoint

Microsoft Certified Trainer (MCT)

Grundare och VD för HumanData AB

SharePoint specialister:
www.humandata.se

Blog: tinyurl.com/Ghusman

Driver konferensen ”SharePoint & Exchange Forum” – SEF
 www.seforum.se - 22-23 oktober 2012,
Münchenbryggeriet Södermalm)
Nytt Utseende

Renare design

Wizard för vanligaste editeringarna (Get Started)

Enklare navigering

Lättare redigera navigering och länkar

Snabbare åtkomst till vanliga funktioner

Undviker visa Ribbon i onödan

Förbättrade editeringsfunktioner, t ex

Styles (Format Text)

Spelling
Apparna kommer!


Ny term i SharePoint 2013: ”Appar”

Listor

Bibliotek
MS Marketplace – Hämta nya appar!


Site Contents / Add an app / SharePoint Store
Webbdelar (web parts) är kvar, men flera nya, t ex:

Content Search Web Part (CSWP)

Project Summary

Script Editor (Även ”Embedd Video”)

Blogg web parts
Ny Sökfunktion


Sök på:

Dokument och egenskaper

Personer

Konversationer

Videos

Reports
Förhandsgranskning (äntligen!)

Aktion panel för sökresultat

Nya möjligheter i förfinad sökning (Refinements)
Nyheter för listor och
bibliotek

Versionshistorik


Dra-och-släpp dokument direkt på webbsidan



Fungerar som förut, men spar bara ändringarna!
Kräver Office 2013 installerad!
Ny smart funktionsdialog för dokument:

Förhandsgranskning

Dela med andra, även externa (om tillåtet)

Följ dokumentet – se alla ändringar i din ”News Feed”
Popularity Trends – Visar dokumentens nyttjande

Välj ett eller flera dok; klicka på
Ribbon/Files/Popularity trend
SkyDrive Pro

Synkar dina personliga dok plus dina favoritsiters dok.

Din hemmakatalog, fast i molnet!

Fungerar bara med SharePoint 2013

Ersätter ”SharePoint Workspace 2010”

Offline/online arbete med dokument

Du kan dela dessa dokument med andra

Har inget med vanliga SkyDrive att göra

Åtkomst via

SharePoint 2013 webbsidan


Fungerar med alla webbklienter, inkl iPad & smartphones
Windows Utforskaren: ”SharePoint Libraries” / ”SkyDrive”

Kräver Office 2013

Tips: Ta bort gamla SharePoint Workspace 2010 först!
Integrera Epost och
SharePoint


Kan addera Epost bibliotek till siten

Kräver Exchange 2013

Förutsätter att User Profile service körs i SP

Ex: Använd som mailbox för projektsiten
Når SharePoint info även i Outlook

Visa och arbeta med dokumenten
My Site – Användarens
startsida

Visar aktiviteter du följer

Allmänna aktiviteter

Iden är: Du kan upptäcka något du inte tänkt på

Om du blivit omnämnd av andra

Dina taggar

Editera dina uppgifter
Ny Site typ: Communities

För grupper och team som vill diskutera

Diskussionsforum med många funktioner:

Dela in diskussionstrådarna i kategorier

Visar också antal inlägg för viss kategori

Tilldela utmärkelse för speciellt aktiva deltagare

Kan erhålla ”Reputation” (rykte)

Se vilka deltagare som är mest aktiva

Inläggen syns i din Newsfeed

Möjligt följa via RSS
Tack för din uppmärksamhet


Göran Husman

www.humandata.se

[email protected]
SEF 2012 – 22-23 Oktober Stockholm

www.seforum.se

[email protected]