360° Infrastruktur - Software Innovation

download report

Transcript 360° Infrastruktur - Software Innovation

360° Infrastruktur 360° v.4.1 & SharePoint 2010

Magnus Larsson, Software Innovation

Agenda

• • • • 360° Grundinstallation 360° Avancerad installation 360° & Microsoft OneNote 360° Features installation

360° Grundinstallation

360° Installationsprocess

1.

• • Teknisk Workshop 360° Förberedelseplan Tidsplan 2.

• • Installationsförberedelser Kundens egna rutiner för att förbereda infrastrukturen Förberedelser enligt 360° Förberedelseplan 3.

• Verifikation av Installationsförberedelser SI verifierar och genomför sedan installationen om verifikationen blir utan anmärkningar 4.

• • Genomförande av installation Installation av 360° serverkomponenter för två miljöer Installation av en 360° referensklient

360° Installationsprocess forts.

5.

• • Färdigställande av installation Installationsverifikation av 360° referensklient Färdigställande av installationsdokumentation 6.

• • Driftsgenomgång Överlämning och genomgång av installationsdokumentation Genomgång av uppsatt miljö och instruktioner för drift

Systemkrav 360° 4.1

• • • 360° Webserver Windows 2008 Server SP2 / R2 • • • Sharepoint 2010 Sharepoint Foundation 2010 Sharepoint Server 2010 Standard Sharpoint Server 2010 Enterprise • • • • 360° Databasserver – SQL Server, ett av tre följande alternativ Microsoft SQL Server 2008 R2 Microsoft SQL Server 2008 SP1 + CU2 eller CU5 Microsoft SQL Server 2005 SP3 + CU3

Systemkrav 360° 4.1 forts.

• • • • 360° Klient Office 2007 eller Office 2010 (32-bit) .Net Framework 3.5 SP1 & 4.0

Microsoft Visual Studio Tools (VSTO ) for the Microsoft Office System 2010

360° Administrationsverktyg

360° Administration • 360 Administrator.msi

• 360 Admin MMC-snapin

360° Utvecklingsverktyg

360° Utvecklingsmiljö • Installeras på en 360° Server • • Visual Studio 2008/2010 Källkodshantering ( TFS, SourceSafe) 360° Utvecklingsverktyg (msi-paket) • • • 360 Visual Studio Tools – Meta Administrator 360 Visual Studio Tools – GUI Editor Template Designer • Ocelluz

Uppgradera 360° 4.0 till 4.1

Förutsättningar

1.

• Uppfylla systemkraven för Sharepoint 2010 & 360° 4.1

Behövs ny virtuell och/eller fysisk hårdvara?

2.

• Uppfylla kravet av 360° 4.0 version innan uppgradering 360° 4.0 SP6 minimum 3.

• Uppfylla kravet av Office -version Behövs en uppgradering från Office 2003 och tidigare versioner?

Uppgraderingsprojekt

1.

• • Analysera av kundens nuvarande infrastruktur map hårdvara, operativ, 360° version etc anpassningar och integrationer 2.

• • • Bestämma uppgraderingsscenario In-place (på samma infrastruktur )om hårdvarukrav och systemkrav för Sharepoint 2010 & 360° 4.1 uppfylls Database Attach eller en variant därav ( på ny infrastruktur) om kraven inte uppfylls Helt ny installation av Sharepoint 2010 & 360° 4.1 på ny infrastuktur

Uppgraderingsprojekt - forts.

3.

• • • • • • Tidsestimera och resursplanera för: Installation/uppgradering av Sharepoint och 360° Leverantörens funktionstester med kundens anpassningar pålagda det uppgraderade systemet Kundens acceptanstester Kundens utrullning av nya klienten Användarutbildnng för nya versionen, eventuell föregås det av användarutbildning för ny Office-version Driftsättning & Driftstöd

Uppgraderingsprojekt – forts.

4.

• • • Uppgradera /Installera Interna utvecklings och testmiljöer Kundens utvecklings och testmiljö Kundens acceptanstest och produktionsmiljö (+ ev utbildningsmiljö

Konsekvenser av att inte uppgradera

• • • Utveckling av ny funktionalitet i 360° sker i huvudsak för 360° 4.1

Får ej ny funktionalitet och användargränssnitt i Sharepoint 2010 ( & Office 2010) • • Fortsatt support och underhåll av 360° 4.0

Inga garantier för att ny funktionalitet för 4.1 också erbjuds i 4.0

360° Klientinstallation

360° Klienter

• • • • 360 klientlösning: Sharepoint - webbläsare (Internet Explorer 8 är av Microsoft rekommenderad webbläsare för full funktionalitet med Sharepoint 2010) Microsoft Office – Tillägg (Add-ins) 360° menyval och 360° knappfunktioner i de välkända användargränssnitten för Microsoft Office 2007/2010

Förutsättningar

• Uppfylla 360° klientens systemkrav • • • • • En 360 klient har flera beståndsdelar : pre-requisities från Microsoft (.Net Framework, VSTO, Office SP) Msi-paket från Software Innovation Registerinställningar för aktuell 360 miljö Inställningar i browser för att t.ex tillåta exekvering av signerade Active X

Förutsättningar forts.

• • • En homogen teknisk miljö på klientsidan underlättar klientutrullning i stor skala Inga eller små skillnader av hårdvara och operativsystem Samma versioner av Microsoft Office, Microsoft Updates och tredjepartsapplikationer • • Uppgradering av 360° Service Pack & Updates görs både på serversidan och klientsidan Kontrollera Release Notes för information om eventuella nya systemkrav

Rekommenderat tillvägagångssätt för 360° klientutrullning

• • • • • Leverantören gör en manuell installation på en referensklient Leverantören och kunden bör tillsammans verifiera resultatet av en klientdistribution till en utvald grupp innan utrullning sker till alla användare Kunden ansvarar för att rulla ut resterande klienter och ansvarar för att systemkraven uppfylls av varje klient i organisationen Software Innovation har egentligen ingen synpunkt på vilken metod eller applikation som används för Software Deployment Exempel: SCCM, Snow, Specops

360° Avancerad Installation

Exempel på avancerade installationsscenarier

• • • • • Lastbalansering mellan två eller flera 360° webservrar En eller flera 360° moduler ingår Ex. 360° Format Converter (PDF-renderingstjänst) Ex. 360° File Importer (Skanning) Webbåtkomst via SSL (htpps)

360° Avancerad Installation - Systemskiss

360° PDF-rendering

PDF-rendering & 360° Format Converter

• • Syftet är att konvertera dokument till PDF och importera PDF till 360° filarkivet Sätts upp som en schemalaggd Windows tjänst • • Programvara Kundens val av programvara för konvertering • • Neevia Cocument Converter Pro Adobe Distiller 360° Format Converter.msi

360° Scanning

Scanner PC & 360° File Importer

• • Syftet med scanner PC:n är att registrera pappersdokument i 360° filarkiv Används vanligtvis tillsammans med scanning och utskrift av streckkoder • • Programvara Kundens val av programvara för scanning(t.ex. PixEdit) 360° File Importer

360° & Microsoft OneNote

360° och Microsoft OneNote

• • • • • • Används tillsammans med 360° Nämndhantering Ett enklare och effektivare sätt för nämndsekreterare att distribuera dokument till mötesdeltagare Dokument i format en en Microsoft OneNoteBook (*.one) Användare måste ha Microsoft OneNote 2007installerat En OneNoteBook sparas inte som en fil, utan som en hierarki av kataloger och filer Huvudkatalogen = själva OneNote-boken

Enkel modell över 360° och Microsoft Onenote

§ Nämnd sekreterare § Politiker

360° Features

360° Features

• • • • En 360° feature (tidigare benämnd SubSetup) installeras mha 360° Setup och kan i vissa fall kräva: Extra infrastruktur Extra licensmoduler Konfiguration och anpassning av utvecklare

360° Features forts.

• • • • • • • • • Management Reporting Contract Management Estate Journal Reports OneNote Policy Documents Search Server Features Secured Zone Workspace

Page 34