Programutvecklare inom Sharepoint

download report

Transcript Programutvecklare inom Sharepoint

Isabelle och Nizar trivs med Sharepoint och Björn hjälper gärna till.
Programutvecklare inom Sharepoint
– Vill du skapa framtidens webb- och e-tjänster med hjälp av den senaste tekniken?
Microsoft Sharepoint är en av världens mest använda plattformar
för att skapa kraftfulla webbapplikationer och för att hantera
dokument och filer. Efterfrågan på kompetens inom Sharepoint är
därför mycket stor och ökar hela tiden i takt med att plattformen
snabbt får en allt bredare spridning. Dessutom har företagens
behov av en smidig och effektiv informationshantering ökat.
För att utveckla mer komplexa applikationer krävs även
programmering. Därför innehåller utbildningen flera kurser inom
programmering både inom programspråket C# och inom HTML.
Vem är du som söker denna utbildning?
Med denna utbildning blir du företagets nyckelperson när det gäller
underhåll, drift och förvaltning av webbportaler. Du tycker om att
programmera eller så är du bara en glad användare, som vill lära
dig mer om programmering. Har du en känsla för användarvänlighet och ett öga för layout och design är det ett plus. Eftersom
dagens IT-utveckling oftast sker i projektform så tror vi också att
du gillar teamwork.
Citat från branSchen:
”SharePoint är en otroligt flexibel plattform
som bara blir bättre och bättre. Behovet
av utvecklare med SharePoint kompetens
är stort och behoven ser bara ut att öka
framöver.”
David Goldman
VD Devcore AB
Störst chans att få jobb
– kontakt med företag i branschen
redan under din utbildning!
Som Sharepoint-utvecklare
kommer du att vara
hett eftertraktad!
KORTA FAKTA
Utbildningsort: Stockholm
Utbildningens längd: 400 YH p, 80 veckor (2år)
varav
Sharepoints storhet beror på att det är en komplett
produkt som erbjuder enorma möjligheter. För att möta
behoven krävs applikationer som intranät, extranät, och
dokumenthantering. Dessa applikationer kan utvecklas
med Sharepoint som verktyg.
Som Sharepoint-utvecklare kommer du att vara hett
eftertraktad på arbetsmarknaden.
Utbildningen innehåller, förutom Sharepoint, även
dokumenthantering, projektledning och kvalitetssäkring.
Efter examen:
Efter utbildningen kan du arbeta som:
Sharepoint-administratör och utvecklare, webbutvecklare
och projektadministratör. Du kan stort ta ansvar för
dokumenthantering och kvalitet. Självklart kommer
både större och mindre företag att behöva dina tjänster.
25 veckors LIA, Lärande i arbete.
Utbildningsstart: September 2013
Kurser (YH-poäng):
Webbdesign, 25 p
Sharepoint grund med administration, 30 p
Dokumenthantering, 20 p
Programmering del 1, 65 p
Projektkunskap, 10 p
Kvalitetssystem och processutveckling, 20 p
Programmering del 2, 35 p
Nätverk och datakommunikation, 35 p
Examensarbete inom utveckling av Sharepoint, 35 p
Webbdesign (LIA*), 25 p
Programmering (LIA*), 25 p
Utveckling av intranetlösning (LIA*), 75 p
* LIA = Lärande i arbete
Utbildningsform och studiefinansiering:
En Yrkeshögskoleutbildning (YH) är en eftergymnasial
utbildningsform som vänder sig till dig som snabbt vill
Våra samarbetspartners:
» EDB Consulting Group
» Itera Networks
» IT-Hantverkarna
» Kodit AB
» Sigma Solutions AB
» Devcore AB
ut i arbetslivet eller som vill byta karriär mitt i livet.
Möjligheten till arbete är mycket stor eftersom en
YH-utbildning bara får drivas så länge arbetsmarknaden har en stark uttalad efterfrågan och behov av
den kompetens som ges i utbildningen. Utbildningen
är studiemedelsberättigad från CSN.
Behörighet:
För att söka utbildningen krävs att du har
grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.
För utbildningen krävs även att du har minst
Citat från STUDERANDE:
godkänt i:
- Matematik B och
”Jag trivs jättebra på den här utbildningen.
Framtiden ser ljus ut och arbetsområdet är
väldigt brett.”
- Engelska A
eller motsvarande.t ex enl. GY11
Robin Blennow
Studerande
Läs mer & ansök på www.ecutbildning.se