Порядок проведення ЗНО

download report

Transcript Порядок проведення ЗНО

Одеський регіональний центр
оцінювання якості освіти
Порядок проведення ЗНО – 2014 затверджено наказом
Міністерства освіти і науки України
«Про затвердження нормативно-правових актів щодо
проведення
зовнішнього
незалежного
оцінювання
навчальних досягнень випускників навчальних закладів
системи загальної середньої освіти в 2014 році»,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.11.2013 р.
за № 2018/24550.
ЗНО здійснюється на основі
.
Головна мета проведення ЗНО осіб, які здобули повну загальну
середню освіту і виявили бажання вступати до вищих
навчальних закладів України.
Абітурієнт має право на:
• Консультації щодо процедури ЗНО до початку роботи.
• Ввічливе та неупереджене ставлення з боку персоналу пункту
тестування.
• Ознайомлення із правами та обов’язками;
• Подання апеляції щодо порушення процедури проведення
ЗНО та щодо результатів оцінювання;
• Доступ до інформації про:
• мету та програми ЗНО;
• форми тестових завдань;
• порядок проходження ЗНО;
• використання в пункті тестування технічних засобів
контролю (камер спостереження, металодетекторів тощо);
• порядок визначення та спосіб і час оголошення результатів
ЗНО.
Абітурієнт зобов’язаний:
• Ознайомитися з інформацією про порядок проходження ЗНО;
прибути до ПТ
;
• До виходу з пункту тестування надати уповноваженій особі
УЦОЯО
для проставлення відмітки;
в пункті тестування будь-якими засобами
зв'язку, пристроями зчитування, обробки, збереження та
відтворення інформації.
• Протягом часу, відведеного на роботу над тестом:
• Не заважати іншим абітурієнтам та персоналу ПТ;
• Не спілкуватися з іншими абітурієнтами;
засобів зв’язку, пристроїв зчитування,
обробки, збереження та відтворення інформації, друкованих
та рукописних матеріалів, не передбачених процедурою ЗНО,
а також окремих елементів таких пристроїв.
Міністерство освіти і науки України
• Строки проведення ЗНО, перелік предметів, програми ЗНО
• Контроль за проведенням ЗНО
Український центр оцінювання якості освіти
• Організаційно-технічна підготовка, розподіл абітурієнтів
• Укладання тестів, розгляд апеляцій, визначення результатів
Регіональні центри оцінювання якості освіти
• Взаємодія з органами управління освітою, формування мережі ПТ
• Добір, реєстрація, навчання та сертифікація персоналу ПТ
• Інформаційно-роз’яснювальна робота, реєстрація
• Обробка бланків відповідей, перевірка відкритої частини тестів
Департаменти, управління освіти і науки ОДА
• Допомога РЦОЯО в підборі та організації навчання залучених осіб
• Створення безпечних умов в місцях проведення ЗНО, взаємодія з
місцевими органами МВС та охорони здоров’я
Терміни
проведення
реєстрації
Необхідні
документи
Документи, що
надаються за
потреби
Після реєстрації
абітурієнт
отримує
• Подання документів – з 03.01 до 05.03.2014 р.
• Внесення змін та усунення недоліків реєстрації –
до 19.03.2014 р.
• Заява – реєстраційна картка + 2 фотокартки 3х4
• Копія паспорта (свідоцтва про народження, якщо
особі не виповнилося 16 років станом на
01.09.2013 р.)
• Копія документа про повну загальну середню
освіту або довідка із навчального закладу
• Висновок закладу охорони здоров’я
• Копія документу про зміну ПІБ
• Нотаріально завірений переклад документів
• Підтвердження перебування в Україні на
законних підставах
• Сертифікат ЗНО
• Реєстраційну картку та інформаційний бюлетень
• За потреби – повідомлення про створення
особливих умов
Реєстрація
окремих
категорій
громадян
• Іноземці, особи без громадянства, біженці, особи, які
потребують додаткового або тимчасового захисту,
закордонні українці додатково надають копію
документа, що підтверджує законність їх перебування
на території України.
• Якщо особа подає висновок закладу охорони здоров’я,
у ньому мають бути чітко зазначені необхідні особливі
(специфічні) умови.
Відмова у
реєстрації
• Причини відмови: подання не всіх необхідних
документів, неналежне оформлення документів,
зазначення недостовірних даних, неможливість
створення особливих умов, подання документів
пізніше заявленого строку;
• Особа, якій відмовлено у реєстрації, може виправити
помилки та надіслати новий комплект документів до
19.03.2014 р.
Відповідальні
за пункти
реєстрації
Старші
екзаменатори
Старші
інструктори
Відповідальні
за пункти
перевірки
Відповідальні
за пункти
тестування
Уповноважені
особи УЦОЯО
Помічники
відповідальних за ПТ
Екзаменатори
Інструктори
Чергові
Якщо в межах області для проходження ЗНО з предмета певною
мовою зареєструвалося
, то вони спрямовуються
до ПТ, визначеного РЦОЯО.
В інших випадках кількість абітурієнтів, які складатимуть тест
певною мовою в ПТ, має становити не менше ніж 25 осіб.
В ПТ можуть використовуватися
та інші технічні
пристрої. Контроль за допомогою металодетектора проводиться:
вибірково в окремих ПТ до початку роботи над тестом;
під час проставлення відміток в Сертифікатах згідно з наказом
УЦОЯО;
У разі виникнення підозри щодо використання окремим
абітурієнтом технічних засобів.
Абітурієнт допускається до ПТ за наявності:
;
– обов’язково оригінал!
або іншого документа, серія і номер якого зазначені в
Сертифікаті – обов’язково оригінал!
Проходження тесту
Отримання результату в ТЕСТОВИХ балах
Ранжування учасників за результатом
Отримання результату в РЕЙТИНГОВИХ балах (100 – 200)
Результати абітурієнта можуть бути анульовані
у випадках:
Виявлення в період роботи над тестом засобів зв’язку,
пристроїв зчитування, обробки та збереження
інформації, друкованих або рукописних матеріалів, не
передбачених процедурою ЗНО
Неправильного або неповного оформлення бланку
відповідей, його пошкодження абітурієнтом або
персоналізації роботи
Виконання тесту не на своєму робочому місці,
виконання тесту іншою особою, списування
Неповернення бланків особам, що проводять ЗНО
Порушення
процедури ЗНО Розглядає Регламентна комісія РЦОЯО
• Подається в письмовій формі до виходу із ПТ через уповноважену особу
УЦОЯО, розглядається протягом 3 днів.
:
• Неправильний відлік часу
• Відсутність або пошкодження тестових матеріалів
• Дії або бездіяльність персоналу ПТ, які вплинули на якість роботи абітурієнта
• Інші виняткові обставини, які зашкодили проведенню ЗНО.
Результати ЗНО Розглядає Апеляційна комісія УЦОЯО
• Подається протягом 3 днів з дня оприлюднення результатів ЗНО з відповідного
предмета, розглядається протягом 15 днів.
:
• Відмова у задоволенні апеляційної заяви через недостатність підстав;
• Задоволення апеляційної заяви і зміна кількості балів – збільшення або
зменшення.
Підстави для
участі в
додаткової
сесії
• Поважні причини пропуску тесту в основну сесію –
реєстрація протягом 5 днів з дня пропущеного тесту.
• Перебування в установах виконання покарань –
реєстрація з 03.01 до 05.03.2014 р.
• Навчання за кордоном в поточному навчальному
році – реєстрація з 03.01 до 05.03.2014 р.
• Релігійні переконання – реєстрація з 03.01 до
05.03.2014 р.
Поважні
причини
пропуску тесту
в основну сесію
• Участь у міжнародних змаганнях, конкурсах,
олімпіадах.
• Захворювання в період тесту, підтверджені довідкою
за формою 095/о або копією лікарняного.
• Смерть рідних, стихійне лихо, пожежа.
• Інші виняткові обставини.
Проведення
додаткової сесії
• Пункти тестування створюються, як правило, за
місцем розташування РЦОЯО.
• Повідомлення про місце і час розміщуються на
персональних сторінках абітурієнтів.
Державний
контроль
• Здійснюється Міністерством освіти і
науки України в установленому
порядку
Громадське
спостереження
• Громадські організації
• ЗМІ
• Батьківські комітети
• Піклувальні ради
Відкриті для
громадського
спостереження
процедури
• Реєстрація учасників ЗНО
• Проведення ЗНО в ПТ
• Перевірка та обробка бланків
відповідей
• Розгляд апеляційних заяв
Адреса:
65114, м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 26.
Телефони:
(048) 784-69-95;
(048) 784-89-36.
Факс:
(048) 784-89-32.
E-mail:
[email protected]
Веб-сайти:
http://test-center.od.ua
http://testportal.gov.ua