Transcript KIPU

Kipu
Kipuun liittyviä käsitteitä
• Kipu on epämiellyttävä sensorinen tai
emotionaalinen kokemus, johon liittyy
mahdollinen tai selväkudosvaurio tai jota
kuvataan samalla tavoin.
• Akuutti kipu
• Krooninen kipu, kivun kesto ylittänyt
kudosvaurion tavallisen paranemisajan 3-6kk
• Kipukynnys = raja, jonka ylittävä ärsytys
tuntuu kivuliaalta
• Nosiseptiivinen kipu = (nosiseptio = aistimus
kudosvauriosta) iskeeminen, hapenpuutteesta
johtuva kipu, muskuloskeletaalinen kipu,
tulehduskipu
• Neuropaattinen kipu = hermot tai selkäydin
ovat pitkään pinteessä, hermovauriosta
johtuva kipu
• Idiopaattinen kipu = kiputila, jonka taustalta
eiole löydettävissä kipua selittävää syytä tai
sairautta esim. fibromyalgia,
pehmytkudoskipu.
• Viskeraalinen kipu = kun joku venyttää vatsaja rintaontelon elinten kipuherkkiä kapseleita.
• Haamukivut esim. alaraajan amputaation
seurauksena.
• Heijastekipu, kun sydänlihaksesta johtuva kipu
heijastuu leukaan tai käsivarteen
• Kulttuuritausta vaikuttaa merkittävästi siihen,
miten kivusta kärsivä ihminen ilmentää
kokemustaan
• Kipu on merkittävä elämänlaatua heikentävä
oire
Kivun mittaaminen
• Kivun voimakkuutta voidaan arvioida
kipujanan (visual analog scale of pain),VAS,
numeraalisen asteikon avulla tai
kipupiirroksen avulla
Krooninen kipu
• Käsitetään nykyään sairaudeksi eikä vain
oireeksi.
• Pitkittynyt kipu on yleisempää ikääntyneillä
kuin nuorilla.
• Kroonisen kipupotilaan tutkimukseen kuuluu
aina perusteellisen kliinisen statuksen
tutkimuksen lisäksi masennuksen ja
ahdistuksen arviointi.
Pitkittyneessä kivussa on monia liitännäisongelmia, joita on
ymmärrettävä hoidon suuntaamiseksi
Kivun biologia
Masennus
-sos. aseman menetys
- unettomuus
- oman arvon menetys
Kipu
Ahdistuneisuus
-sairauden, kivun, kuoleman
pelko
- taloudelliset menetykset
Viha
- dg:n viivästyminen
- Kommunikaation
puute
- Omaisten
ymmärtämättömyys
-jne
• Tyypillisiä kroonisia kiputiloja ovat nivelreuma,
tuki- ja liikuntaelimistön rappeumasairaudet,
fibromyalgia
• Hoitamaton tai huonosti hoidettu akuutti kipu
voi lisätä kroonisen kivun riskiä
• Joitakin kroonisen kivun mahdollisia
seurauksia ja piirteitä: masennus,
unettomuus, ärtyvyys, avuttomuus,
keskittymiskyvyn heikkeneminen,
ruokahaluttomuus
Kroonisen kivun hoito
• Kroonista, syövästä johtumatonta kipua
hoidetaan pääsääntöisesti sitä aiheuttavan
taudin hoitojen periaattein
- migreeniä neurologisin, iskeemistä
sydänkipua kardiologisin keinoin
Kivun lääkehoito
• Kivun lääkehoidossa noudatetaan WHO:n
suosittamaa porrasteista hoitoa.
• Miedoista särkylääkkeistä vahvoihin opioideihin.
• Kivun ehkäisy on helpompaa ja vaatii pienempiä
lääkeannoksia kuin kovaksi yltyneen kivun
taltuttaminen
• Siksi kivun hoito oltava suunnitelmallista,
lääkeannokset annostellaan säännöllisesti koko
vuorokaudelle
Porrasteinen kivun lääkehoito
Kova kipu
Kohtalainen kipu
Lievä kipu
Heikot opiodit
Kodeiini,
Tramadoli
Tulehduskipulääkkeet
Tukilääkkeet
Prednisolon
Keskivahvat
opiodit
Buprenorfiini
Parasetamoli
Vahvat opiodit
Morfiini
Fentanyyli
Ketoprofeeni
Karbamatsepiini, Ulostuslääkkeet,
Pahoinvointilääkkeet