TAR*HSEL GEL***M

Download Report

Transcript TAR*HSEL GEL***M

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK
HİZMETLERİ MESLEKYÜKSEK
OKULU
KONU:HASTANE BİLGİ VE
YÖNETİM SİSTEMLERİNDE
TARİHSEL GELİŞİM
HAZIRLAYAN & SUNAN
AYŞE BAĞÇECİ
092002011
sağlık bilgi sistemleri ;ilk olarak 1960’ların başında az sayıda
hastanenin ücret bordroları ve hasta hesapları gibi bazı seçilmiş
idari operasyonların otomatikleştirilmesi ile başlamıştır.
Bu sistemler hastaneler tarafından kiralanan analist ve
bilgisayar programcıları tarafından gerçekleştirildi ve büyük ve
pahalı merkezi ana bilgisayar kullanıldı.
Birkaç sistem geliştirilerek taburcu edilen hastaların takibinde
kullanılmak üzere yatan hastaların tıbbi kayıtlarını saklamak
için bir elektronik depolama sistemi oluşturuldu.
Bu ilk hastane otomasyon sistemleri kullanıcıların bilgisayar
dosyalarına verilerin giremediği dizi süreçleme sistemleriydi.
1970’lere gelindiğinde finansal ve klinik uygulamalara
yönelik entegre veri tabanları oluşturmak için çalışmalar
yapılmaya başlanmıştır.
Bu dönemde daha çok taburcu analizleri ve istatistik üzerine
yoğunlaşılmıştır.1970’li yılların sonunda 1980’li yılların
ortalarına kadar sağlık hizmeti sunucuları arasında kişisel
bilgisayar kullanımı artmıştır.
Yazılım şirketleri, laboratuar,röntgen ve eczane gibi hastane
bölümleri için paket programlar üretmeye başladılar.Bu
dönemde sağlık sektörüne yönelik yazılımlar önem
kazanmaya başlamıştır.
1980’lerin ortasında ,1960 ve 1970’lerin büyük
anabilgisayarların kapasitelerine eşit veya onların aşan
bilgisayar gücü ve depolama kapasitesine sahip masa
üstü araçlardan oluşan ucuz ve güçlü kişisel
bilgisayarların (personel computers-PCS)gelişmesiyle
bilgisayar alanında bir devrim meydana geldi.
Bu dönemdeki ikinci büyük avantaj bir merkezden
dağıtılan bilginin paylaşılması için kişisel bilgisayarlar ve
büyük sistemlerin birlikte çalıştığı elektronik veri
ağlarının gelişmesidir.
Sağlık hizmetleri alanına giren yazılım işletmelerinin
sayısındaki artış ve donanım ürünlerin daha da gelişmesi
hem klinik hem de yönetimsel işlevlerde kullanılabilir
olmasını sağladı.
1990’lı yılların ortalarından günümüze kadar olan dönemde
hastane bilgi sistemlerindeki gelişmeler ağ ve bilgisayar
teknolojisindeki ilerlemeler daha etkili ve daha az maliyette
gerçekleşmeye başlamıştır.
Bu dönemdeki gelişmeler internetin ve THE WORD WİDE
WEB ‘in oluşturulması güvenilir ve ölçülebilir hizmetin
gelişmesi ,kişisel bilgisayarların küçük maliyetlerle elde
edilebilir hale gelmesi ,yazılım gelişim modelinin
tanıtılması,bedava internet ağ tarayıcısının olması ve veri
yönetim araçlarının son kullanıcılara yansıtılmasıdır.
Ülkemizde her türlü alanda olduğu gibi sağlık alanında da
bilgi teknolojileri takip edilmekte ve kullanılmaktadır .
Bu konuda alt yapı ve üst yapı çalışmalarına büyük önem
verilerek çağdaş hizmet sunma olunda önemli adımlar
atılmaktadır.
Özel kurum ve kuruluşlar, bilgisayar yazılım ve teknoloji
firmaları yanında kamu kurum ve kuruluşları da
çalışmalara öncülük edebilecek düzeyde faaliyetlerini
sürdürmektedir.
örnek olarak :
Sağlık bakanlığı ,sağlıkta elektronik dönüşüm çalışmalarında yeni
bir proje hazırlamıştı.TELETIP PROJESİ ile bakanlık ,GÖRÜNTÜ
ARŞİVLEME VE İLETİŞİM SİTEMİ ( PACS) aracılığıyla çağın
gereği hızlı ve verimli veri alışverişi ,hasta verilerine ihtiyaç
duyulduğu anda kabiliyetine ve hizmet kalitesinde sağlamayı
hedeflemektedir.
Taşradaki hastaların tomografi ve röntgenleri internet üzerinden
büyük şehirlere gönderilerek uzman doktorlara inceletilecek
,küçük illerde yaşayan hastalar ,teşhis ve tedavi için artik büyük
şehirlere gitmek zorunda kalmayacak tır .
Tanı ,tedavi ve önleyeceği hekimlikte devrim niteliği taşıyan bu
proje ile birbirinden uzak mekanlar arasında ,bilgi ve iletişim
teknolojilerini kullanarak ,tanısında güçlük çekilen konularda
tıbbi konsültasyon talep eden hastaneler ,bu hizmeti seçilen
hastanelerden elektronik ortamdan alabileceklerdir .
Elektronik ortamın ,veri alışverişinde kullanılması bazı
branşlardaki uzman doktor eksikliğine kısmen de olsa
çözüm teşkil edecektir.
Farklı hastanelerdeki uzman doktorların birbirine danışma
olanağı da artırılmış olacaktır.
DOSLUKTA VEFA
Hayat bizim için iniş ve çıkışlarla dolu bir yolculuk .
Sevinçlerde ,elemlerde geçici yol arkadaşımız dır.
Yine HAYAT ,kundakla tabut arasında bazen geniş,
bazen de dar bir koridordur.
Bin bir imtihanla dolu …
Daha ötesi ,sonsuzluk alemi …ilahi hesap günü
…saadet veya felaket yurdu…