Min erfaring som leder og FO`er

Download Report

Transcript Min erfaring som leder og FO`er

Min erfaring som
leder og FO`er
Hanne Glemmestad, 14.10.14
FO`s lederseminar
Hva vil jeg si noe om?
• Mine erfaringer
• Ledelse
• Krysspress og
dilemmaer
Hvorfor har du
blitt leder?
• Mine ledererfaringer:
o
o
o
o
Sosialtjenesteleder
Prosjektleder
NAV leder
Klasseledelse?
• Mine FO-erfaringer:
o
o
o
o
o
Studentmedlem
Plasstillitsvalgt
Fylkesleder
Seksjonsrådet for sosionomene
Div. råd og utvalg
• Hvorfor ledelse?
o Et «prosjekt» jeg ønsker å
gjennomføre
o Få gjennomslag for faglige
og/eller organisatoriske ideer
o Vær med og påvirke
Hva er DITT prosjekt?
Hva er din lederfilosofi?
Å gjøre de riktige tingene på rett måte,
på rett sted til rett tid.....
| 63
Min ledelsesfilosofi
Verdibasert ledelse
- systemisk tilnærming
- lagarbeid > ulike styrker/kompetanse
- involvering, dialog, deltakelse og tillit > selvledelse
- lederen:
~ verdileverandør og relasjonsbygger
~ holder fokus på retningen/målet
~ holder tak i strukturene og er en tilrettelegger
~ driver prosessene fremover og initierer
nødvendige endringer
~ vet og kan ikke alt, men sørger for at noen vet
og kan
~ bygger nettverk og omdømme
Hadde verden enda vært
så enkel….
Dilemmaer og krysspress
• Faglige
problemstillinger
• Medbestemmelse
• Styringssystemer,
økonomi og
rammebetingelser
Flere dilemmaer og
mere krysspress…
• Politikk – lojalitet
• Eget ansettelsesforhold
• Det kollegiale
fellesskapet
Ideologi og gode intensjoner møter
virkeligheten….
Lykke til videre
som leder
– og FOèr!
Takk for meg 
Hanne Glemmestad
[email protected]
Tlf. 416 12 743