userfiles/Foredrag Anne GREVE 2013.pdf

Download Report

Transcript userfiles/Foredrag Anne GREVE 2013.pdf

Små barn og vennskap, noen
dilemmaer
Ålesund
19.september 2013
Anne Greve
Oppmerksomhet omkring de yngste
© Anne Greve –14.01.2013
Oppmerksomhet fra politikere
— New public management
— Nytt vokabular fra økonomien:
effektivitet
kostnadsbesparelser
what works
© Anne Greve –14.01.2013
Politiske utfordringer
— Frafall i videregående skole
— Norge skårer ”dårlig” på PISA-undersøkelser
— Språkopplæring for minoritetsspråklige barn
TIDLIG INNSATS
© Anne Greve –14.01.2013
Kritikk av barnehagepolitikken
— For lite struktur?
— Mer kartlegging?
— Mer voksenstyrte aktiviteter?
eller
- For store barnegrupper?
- For mange ufaglærte?
© Anne Greve –14.01.2013
Hvorfor vennskap?
 Vennskap er viktig
fordi det handler om
kvaliteten i barns (og
voksnes) liv.
 Vennskap spiller en
viktig rolle for å
fremme evnen til
kommunikasjon og
følelsen av tilknytning
og identitet.
© Anne Greve –14.01.2013
Hva er vennskap?
 Hver vennskapsrelasjon
er unik
 Et ønske om å være
sammen med én eller
flere bestemte personer.
 Venner kan ikke byttes
ut.
 Nærhet og tilknytning
 Avstand
 Gjensidighet
© Anne Greve –14.01.2013
Møtet
 Gjentatte møter gjør
det mulig å bygge opp
vennskapsrelasjoner.
 Møtet er en
forutsetning for å
forstå andre.
 Kontakt og
kommunikasjon
 Opplevelse av et felles
”vi”
© Anne Greve –14.01.2013
Møtet
© Anne Greve –14.01.2013
Humor
 Humor og glede er viktige
dimensjoner ved vennskap
 Barna vil ha det morsomt
sammen.
 Det kan spille en rolle
hvem man er sammen med
og hvordan man har det
morsomt sammen.
 Intern humor
© Anne Greve –14.01.2013
Humor
• Korte glimt:
– Lise (17 måneder) og
Nora (15 måneder)
sitter sammen og
spiser. Nora drikker
vann og begynner å
hoste. Lise imiterer
henne og later som
hun også hoster når
hun drikker. De ser
på hverandre ett
sekund og ler.
Vennskapets kompleksitet
• Vennskapets unike
karakter
• Ingen vennskap er mer
betydningsfulle enn
andre
© Anne Greve –14.01.2013
De voksnes ansvar
 Tilrettelegging av rommet
 Se helheten i barnas
relasjoner
 Å være en god observatør
 Å være en god deltaker
 Forståelse
 Respekt
 Sørge for nok tid – unngå
avbrytelser.
© Anne Greve –14.01.2013
De voksnes ansvar
 Hvor absolutte må reglene i
barnehagen være?
 Kunnskap
 Å være nær barna både fysisk
og psykisk
 Dilemmaer
 Ta hensyn til vennskap i all
planlegging. Ingen vennskap
er mer betydningsfulle enn
andre.
 Åpenhet, nysgjerrighet,
refleksjon
© Anne Greve –14.01.2013