İSG Risk Değerlendirmesi

download report

Transcript İSG Risk Değerlendirmesi

5 ADIMDA
RİSK
DEĞERLENDİRMESİ
080202204
Umut YÜCEL
AKSARAY GENÇLİK MERKEZİ
Tehlike ve Risk Belirleme Listesi
Sıra
no
Tehlike Kaynağı
Risk
1
Merdiven korkulukları geniş aralıklara sahip.
Çocukların düşmesi
2
Giriş katında kafeterya, kütüphane, zeka
oyunları odası vb. girişleri camdan yapılmış.
Cam kırılmasında yaralanma
3
Elektrik ve asansör panosu zemin katta
çocuk oyun alanına yakın.
Elektrik çarpması, elektrik
kaçağı
4
Elektrik panoları göz önünde.
Bina elektriğine zarar verilmesi
5
Kazan dairesi çocuk oyun alanına yakın
Patlama ve yangın
Önlemler ve Gözden Geçirme Listesi
Sıra
no
Tehlike
Kaynağı
Risk
Önlemler
Denetim
İzleme
1
Merdiven korkulukları
geniş aralıklara sahip
Çocukların düşmesi
Merdiven
korkuluk kapama
filesi yapılacak
Uygulamanın
kontrolü
2
Camdan yapılmış
alanlar
Cam kırılması sonucu
yaralanma
Çocuklar sürekli
kontrol edilmeli
Personeller sürekli
izlemede olacak
3
Elektrik ve asansör
panoları
Elektrik kaçağı ve
çarpması
Panoların olduğu
odalar kilitli
olmalı, günlük
kontrol yapılmalı
Uygulamanın
kontrol edilmesi,
personel denetimi
4
Elektrik panoları göz
önünde
Bina elektriğine zarar
verilmesi
Kilitli ve gözden
uzak yerlere
yerleştirilmeli
Uygulamanın
kontrolü
5
Kazan dairesi
Patlama ve yangın
Risk
derecelendirilmesi
yapılmalı
Risk
derecelendirilmesi
yapılacak
Risk Derecelendirilmesi
Kazan dairesinin yakınında
çocuk oyun alanının yer alması
Orta Risk
Kazanlar özellikle okullar, çok katlı
binalar, hastaneler, oteller vb. gibi
toplu yaşam yerlerinde ısınma,
sanayide sıcak su, su buharı ve
ısınmak amacıyla çok yaygın olarak
kullanılan cihazlardır. Kazanların da
yanlış ve ehil olmayan kimseler
tarafından uygunsuz montajı,
bakımsız ve kontrolsüz kullanılması
gibi nedenlerle yangın ve patlama
tehlikesi baş göstermektedir. Bunun
sonucunda yaralanmalar, ölümler ve
maddi zararlar meydana gelmektedir.
Kazan dairelerinde yakıtlar, elektrik ve
bunlarla ilgili olarak yangın ve
patlama tehlikesi her zaman vardır.
Patlamaların nedeni sistemlerin
içinde, çevresinde çeşitli yerlerde
biriken yakıt hava karışımlarının alev
almasıdır. Genellikle bu birikmeler ya
bir arızadan ya da operatör hatasından
meydana gelir.
Alınması Gereken Önlemler
Doğalgaz Ve LPG Yakıtlı Kazan Dairelerinde Alınması Gereken Önlemler:
 Sayaçlar kazan dairesi dışına yerleştirilmelidir. Herhangi bir tehlike anında
gazı kesecek olan ana kapama vanası ile elektrik akımını kesecek ana şalter
ve ana elektrik panosu kazan dairesi dışında kolayca ulaşılabilecek bir yere
konmalıdır.
 Gaz ana vanasının yerini gösteren plaka, bina girişinde kolayca
görülebilecek bir yere asılmalıdır.
 Gaz kullanılan kapalı bölümlerde, gaz kaçağından oluşabilecek patlama
olaylarına karşı bir yırtılma yüzeyi inşa etmek zorunludur. Bu yüzey kapalı
bölümün yan duvarlarında olabilir 0.2 m²/m³ büyüklük yeterlidir.
 Kazan dairesi topraklaması standartlara uygun şekilde yapılmalıdır.
 Kullanılan gazın özelliği dikkate alınarak aydınlatma ve açma kapama
anahtarlarıyla panolar kapalı tipte uygun yerlere tesis edilmelidir.
 Kazan dairesi tavanı mümkün olduğu kadar düz olmalı, gaz sızıntısı halinde
gazın birikeceği ceplerin bulunmamasına önem gösterilmelidir.
 Doğalgazlı kazan dairesini işletecek personel mutlaka yetkili bir kurum
tarafından verilen doğalgazlı kazan dairesi işletmeciliği kursunu bitirdiğine
dair sertifikalı olması gerekir.
 Gaz yakıtlı kazanlarda temizleme kapağına ek olarak drenaj düzeni
yapılmalıdır.
 Gaz firmaları ve ilgili gaz dağıtım kuruluşlarınca belirlenen esaslara göre
gaz kaçak kontrol sistemi oluşturulmalıdır.
Alınması Gereken Önlemler
Kazan dairesi için teknik önlemlerin alınması
yanında, yer alan oyun salonu ve kurs atölyesi
zemin kattan kaldırılmalıdır. Odaya girişler
yetkili personel dışında gerçekleşmemeli,
düzenli kontroller aksatılmadan yapılmalıdır.
Yapılan kontroller ve varsa onarımlar kayıt
altına alınmalı ve takip edilmelidir.
Dinlediğiniz için
teşekkür ederiz…