Jagellonci

download report

Transcript Jagellonci

JAGELLONCI
Autor: Mgr. Marek Kryška
Datum: 8. 3. 2013
Cílový ročník: 7.
Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST – D, VkO

Vzdělávací obor: Dějepis

Tematický okruh: Středověk

Téma: Jagellonci



Metodický list/anotace: Prezentace je určena k výkladu a doplnění učiva,
jako podklad pro zápis žáků a opakování probraného učiva.
Jazyk:čeština
Očekávaný výstup: Žáci charakterizují vnitřní vývoj českého státu za
vlády Jagellonců, začlení jej do evropských souvislostí a uvedou hlavní
osobnosti Jagellonců u nás.

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Druh učebního materiálu: prezentace

Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň

Typická věková skupina:12 - 13

Dějiny udatného českého národa, díl 48., Jagellonci na
českém trůně:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230048jagellonci-na-ceskem-trune/video/
 1.
Odkud pocházel Vladislav Jagellonský?
 Z Polska.
 2. Jak se Vladislavovi začalo říkat?
 Král dobře.
 3. Čím se stal po smrti Matyáše Korvína?
 Uherským králem?
 4. Kdo nastoupil po smrti Vladislava?
 Ludvík Jagellonský.
 5. Kde Ludvík zemřel?
 V bitvě u Moháče, utonul.
JAGELLONCI NA ČESKÉM TRŮNĚ
1471 - 1526
Práce s učebnicí str. 65, doplň text:
VLADISLAV JAGELLONSKÝ
Polska
Původem z …………………
českou šlechtou
O vládu se dělil s ……………..
král dobře
Přezdívalo se mu …………………..
katolík ale zasloužil
Náboženstvím byl …………….,
se o mír mezi kališníky a katolíky. V roce
Kutnohorský smír.
1485 byl podepsán ………………….
 Po
smrti Matyáše Korvína se stal i
uherským králem. Přesídlil do Budína.
2.
1.
VLADISLAV JAGELLONSKÝ
 Slabý
král.
 Moc měly hlavně stavy (= skupiny
obyvatel, které mohly rozhodovat na
zemském sněmu).
 Stavovská monarchie.
1. Páni (vyšší šlechta),
2. Rytíři (nižší šlechta),
3. Královská města.
LUDVÍK JAGELLONSKÝ
 Práce
s učebnicí str. 65 - 66, doplň
text:
Budíně
v ………………
nebezpečí
 Musel čelit tureckému
…………………
1526 v bitvě u …………
Moháče
 Zemřel v roce …......
 Sídlil
4.
3.
POUŽITÉ ZDROJE
Monografie

Čechura, J., et al. Dějepis pro 7. ročník základní školy. Dotisk 1. vydání. Praha: SPNpedagogické nakladatelství, spol. s. r. o., 2001. ISBN 80-7235-002-1. s. 64 - 66
Obrázky
1.
Obrázek 1.: Martimar. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vladislaus_II_of_Bohemia_and_Hungary.jpg
2.
Obrázek 2.: Xenophon. [online]. Dostupný pod licencí CC BY - SA na www:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vladislav_Saal_-_Wappen.jpg
3.
Obrázek 3.: Mathiasrex. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Louis2.jpg
4.
Obrázek 4.: Gryffindor. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bernhard_Strigel_004b.jpg