vlastiveda 4 - Jagellonci a nástup Habsburků

download report

Transcript vlastiveda 4 - Jagellonci a nástup Habsburků

Vlastivěda 4
Vypracovala: Mgr. Lucie Holanová, ZŠ Višňová
Srpen 2011
Vzdělávací oblast: Vlastivěda –
Dějiny českého státu - JAGELLONCI A
NÁSTUP HABSBURKŮ
Metodika: Prezentace by měla sloužit
jako podpůrný prostředek výkladu,
zabývá se situací po husitských
válkách a žáky seznamuje
s okolnostmi nástupu Jagellonců a
Habsburků na český trůn
• Po smrti Zikmunda nastalo období zápasení o český trůn
• Vystřídalo se několik mužů, 14 let bezvládí
• 1458 se na trůn dostal Jiří z Poděbrad
• „husitský král“
• „panovník dvojího lidu“
(husitů i katolíků)
• Pocházel z nižšího
šlechtického rodu
• Moudrý a spravedlivý král
• Navrhl projekt mírových
smluv mezi evropskými
národy
• Lidé ho měli rádi
Matyáš Korvín
• Roku 1469 čeští katolíci za
svého krále zvolili uherského
krále Matyáše Korvína
• Čeští obyvatelé rozděleni –
kališníci uznávali Jiřího,
katolíci Matyáše, který měl
vliv hlavně na Moravě
• Roku 1471 zemřel Jiří z Poděbrad a na jeho místo byl dosazen
polský panovník Vladislav Jagellonský
• Matyáš byl za krále mezi katolíky uznáván až do své smrti
• Oba panovníci mezi sebou vedli četné spory
• Vojenská střetnutí
• 1485 byl v Kutné hoře uzavřen smír mezi katolíky a kališníky
• Po Matyášově smrti v roce 1490 Vladislav ovládá celou zemi
• Nebyl příliš dobrým a
schopným králem
• Měl špatné a falešné
rádce
• Neuměl česky, na vše
odpovídal „bene, bene“
(dobře)
• Přezdívka „král dobře“
• Stále trvaly spory mezi
katolíky a kališníky
•
•
•
•
Spory také mezi městy a šlechtou ohledně městských práv
Po smrti Matyáše Korvína se Ludvík stal také uherským králem
V Uhrách ale příliš nepobýval
Mor, hlad
• Roku 1516 na trůn nastupuje Ludvík Jagellonský
• Na trůn nastoupil velmi
mladý
• Málo zkušeností
• Sídlil v Uhrách
• Turci obléhali Evropu,
dostali se až k Vídni
• V boji proti Turkům
vedeným sultánem
Sulejmanem roku 1526
Ludvík umírá v bitvě u
Moháče
Turecké obléhání Vídně
Sultán Sulejman
Ferdinand Habsburský
Anna Jagellonská
Ferdinandova manželka a dcera
Vladislava Jagellonského
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_z_Pod%C4%9Bbrad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Maty%C3%A1%C5%A1_Korv%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vladislav_II._Jagello
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ludv%C3%ADk_Jagellonsk%C3%BD
http://www.google.cz/search?pq=bo%C5%99ivoj&hl=cs&cp=5&gs_id=m&xhr=t&q=vita+caroli&gs
_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&biw=1024&bih=625&um=1&ie=UTF8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi#um=1&hl=cs&tbm=isch&sa=1&q=bitva+u+moh%C3%A1
%C4%8De&oq=bitva+u+moh%C3%A1%C4%8De&aq=f&aqi=g1&aql=&gs_sm=e&gs_upl=22423
4l227346l6l228045l14l12l0l0l0l0l687l1247l0.3.51l4l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=c53eda548d5478a&biw=1024&bih=625
http://www.google.cz/search?pq=bo%C5%99ivoj&hl=cs&cp=5&gs_id=m&xhr=t&q=vita+caroli&gs
_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&biw=1024&bih=625&um=1&ie=UTF8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi#um=1&hl=cs&tbm=isch&sa=1&q=bitva+u+moh%C3%A1
%C4%8De&oq=bitva+u+moh%C3%A1%C4%8De&aq=f&aqi=g1&aql=&gs_sm=e&gs_upl=22423
4l227346l6l228045l14l12l0l0l0l0l687l1247l0.3.51l4l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=c53eda548d5478a&biw=1024&bih=625
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sulejman_I.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_obl%C3%A9h%C3%A1n%C3%AD_V%C3%ADdn%C4
%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_I._Habsbursk%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anna_Jagellonsk%C3%A1