ANTAS NG KATAYUAN SA LIPUNAN

download report

Transcript ANTAS NG KATAYUAN SA LIPUNAN

ANTAS NG KATAYUAN SA LIPUNAN

Antas ng Katayuan sa Lipunan

• Nahahati sa 3 pangkat • Maharlika • Timawa • Alipin (Saguiguilid at Namamahay)

• Maharlika –

Pinakamataas na pangkat

Kasama ang datu at kaniyang pamilya

May mga espesyal na karapatan

Timawa

mga ordinaryong mamamayan

Ipinanganak na malaya

• Aliping Namamahay –

May ari-arian at sariling bahay

• Aliping Saguiguilid –

Nakatira sa tahanan ng kanilang amo

– –

Walang mga ari-arian Pag-aari ng kanyang amo

PAGPAPAHALAGA SA KABABAIHAN

• • • • • Mataas ang pagtingin sa mga babae Maaaring magkaroon ng ari-arian at negosyo Maaaring maging lider ng barangay Laging nauuna sa paglalakad Maaaring maging spiritwal lider (BABAYLAN-babaeng pari)

BABAYLAN

KASUOTAN AT PALAMUTI

EDUKASYON

• Ang mga bata ay sa tahanan nag-aaral • Ang mga magulang ang guro • Paraan ng pagsukat (Halimbawa: dangkal at dipa)  • Baybayin – alpabeto noon

RELIHIYON

PAGANISMO

• • pagsamba sa kalikasan Si BATHALA ang pinakamakapangyarih ang diyos • BABAYLAN – babaeng pari na nangunguna sa pagdadasal at pagsamba sa kalikasan

ISLAM

• • • • Relihiyon ng mga Muslim Nagsimula sa Mecca sa Saudi Arabia Si Muhammad ang nagsimula ng ISLAM Si ALLAH ang pinakamakapangyarihang diyos

Ilang aral ng Islam

• Magdasal ng 5 beses isang araw • Magsakripisyo tuwing buwan ng Ramadan