ułamki zwykłe

download report

Transcript ułamki zwykłe

W życiu codziennym często znajdujemy się
w sytuacji, gdy musimy jakąś całość podzielić
na części.
Jaka to część ?
Jedna całość
1
- jedna druga
2
1
- jedna czwarta
4
POKAŻ
Jaka część figury jest zamalowana?
1
- jedna druga
2
1
4
- jedna czwarta
2
4
3
4
- dwie czwarte
POKAŻ
- trzy czwarte
Połowa, czyli 12 , powstaje
z podziału całości na dwie
równe części i wyodrębnieniu
jednej z tych części.
licznik ułamka
1
2
kreska ułamkowa
mianownik ułamka
POKAŻ
Jaka część figur na rysunku jest zamalowana ?
2
5
1
4
3
5
POKAŻ
Jaki to ułamek?
2 z 6, to
2
6
3 z 5, to
3
5
POKAŻ
Ułamek jako iloraz
Podzielmy dwa batony między 3 dzieci tak,
aby każde dziecko otrzymało tyle samo.
Każde dziecko otrzyma 2 kawałki, czyli dwie trzecie.
2
3
2
3
2
3
POKAŻ
Zapisujemy
2 : 3 =
2
3
Iloraz dwóch liczb naturalnych można zapisać
w postaci ułamka. Dzielna jest licznikiem , dzielnik
mianownikiem, a kreska ułamkowa zastępuje znak
dzielenia.
POKAŻ
Ile to jest ?
1:3=
3
3:4=
4
1
3
2
2:3=
3
5
5:7=
7
POKAŻ
Ułamki właściwe i niewłaściwe
1
3
2
3
3
1
3
4
1
1
3
3
6
2
3
8
2
2
3
3
POKAŻ
Ułamek, w którym licznik jest mniejszy od
mianownika, nazywamy ułamkiem właściwym.
Na przykład:
1
3
2
3
4
5
7
8
12
13
Ułamki właściwe są mniejsze od jedności
POKAŻ
Ułamek, w którym licznik jest większy lub
równy mianownikowi, nazywamy ułamkiem
niewłaściwym.
Na przykład:
4
3
6
3
8
3
9
5
Ułamki niewłaściwe są większe lub równe jedności.
4
1
1
3
3
6
2
3
8
2
2
3
3
Ułamki niewłaściwe przedstawione w powyższej postaci
nazywamy liczbami mieszanymi.
POKAŻ
Jaki to rodzaj ułamka ?
2
3
5
8
3
4
Ułamki właściwe
7
11
3
2
8
8
6
5
9
7
Ułamki niewłaściwe
POKAŻ
ZAPAMIĘTAJ !
1. Ułamek to liczba odpowiadająca na pytanie: „jaka część ?”
2. Iloraz dwóch liczb naturalnych można zapisać w postaci ułamka.
3. Dzielna jest licznikiem, dzielnik mianownikiem,
a kreska ułamkowa zastępuje znak dzielenia.
4. Ułamki właściwe są mniejsze od 1 ;
mają licznik mniejszy niż mianownik.
5. Ułamki niewłaściwe są większe lub równe 1 ;
mają licznik większy lub równy mianownikowi.
POKAŻ
The end