Romantiken ca 1800*1830 Realismen ca 1830-1900

Download Report

Transcript Romantiken ca 1800*1830 Realismen ca 1830-1900

Romantiken
ca 1800–1830
Realismen
ca 1830-1900
Naturalismen
ca 1870-1900
Varför ”romantiken” just i början av
1800-talet?
- många hade efter den franska revolutionen
förlorat tron på ett förnuftigt samhälle
- fanns redan romantisk litteratur under 1700talet t.ex. Goethes ”Den usnge Werthers
lidande”
Jämförelse mellan upplysningen och
romantiken
Upplysningen
*Det som skrevs skulle vara
baserat på empiriska studier.
* Det som skrevs hade som
syfte att undervisa läsaren jfr
Rousseaus ”Émile”.
* Kritik mot samhälle och
kyrka.
* ”Förnuft” var ett annat ledord.
* Ut i skogen för att hugga ved
eller plocka svamp, typiskt
nyttotänkande
Romantiken
*Diktaren var ett ensamt geni
en särling utanför samhället.
*Skrev för att en inre röst
tvingade honom.
*Läsarna ville få sina känslor
omskakade av sorg, glädje,
ilska. De ville ”rysa”.
* Ut i skogen för att njuta av
solnedgång, doft, vattenfall.
Typiska drag för romantiken
Nationalism
-> intresse för folkets historia, folksagor
(Bröderna Grimm) och konstsagor (HC
Andersen). Brukar kallas historicism.
Längtade ut i naturen
bort från de växande städerna – till en sannare
verklighet. Trodde inte på förnuft och vetenskap.
Sanningen nås endast med hjälp av fantasi, känsla
och dröm. Många diktare använde droger för att nå
dit.
Känsla
Den typiske romantiske
diktaren var känslig, gärna
fattig och geniet som
väntade på den stora
inspirationen.
Känslorna syns i texten
med hjälp av:
-Ack! Ve!
Typiskt verk är ”Den unge
Werthers lidande” som
slutar med……
Mode i Europa att klä sig
som Werther
Skräckromantik
Mary Shelly
Frankensteins monster
En kritik av
upplysningens idéer;
allt som har med
kunskap och
experiment att göra
leder inte fram till
något gott.
Edgar Allan Poe
Jämförelse romantiken och realismen
Romantiken
*Ofta tunna böcker, gärna
dikter.
*Dyrkade naturen.
*Intresserade sig mest för det
subjektiva dvs känslan och
skrev om ensamhet och
längtan.
Realismen
*Tjocka romaner med utförliga
personbeskrivningar och
släktkrönikor.
*Använde gärna de växande
storstäderna som miljö.
Realismen
*Städernas baksidor skildras ofta; fattigdom och
tristess.
*Samhällskritik
*Många författare arbetade som journalister,
t.ex. Charles Dickens och Alexandre Dumas.
*Tidningsrevolution – lösnummer
-> följetongsromanen
Naturalismen
”Mina studier är helt enkelt en analys av
världen som den är .[---] Min roman ska säga
sanningen om människans villkor,
demonstrera maskineriet, visa på ärftlighetens
hemliga drivfjäder, miljöernas inflytande.”
Émile Zola
Zola menade att en författare skulle arbeta
objektivt och metodiskt som en vetenskapsman.
Naturalismen
Stor påverkan från Charles Darwins bok
”Om arternas uppkomst” och teorin om kampen
för tillvaron.
Kärnfråga:
Styrs vi människor av det genetiska arvet eller
av den sociala miljön som vi växer upp i?
Skillnad mellan realismen och
naturalismen
Realisterna skildrade verkligheten som den var i
detaljerade beskrivningar, men undvek det mest
motbjudande.
Naturalisterna ville inte bespara sina läsare
några otäckheter.
Citat ur ”Thérèse Raquin” av Émile
Zola
”På det grönaktiga bröstet bildade revbenen
svarta ränder. Vänstra sidan hade brustit, den
öppnade sig som ett hål bland mörkröda
slamsor. Hela bålen var stadd i förruttnelse.
Benen, som var fastare, sträckte sig neråt, fulla
av vidriga fläckar. Fötterna höll på att ramla av.”