Analiză primul semestru CP 7.4.2014

download report

Transcript Analiză primul semestru CP 7.4.2014

Raportul activității manageriale din
semestrul I, anul şcolar 2013- 2014,
profesor Rădulescu Antonio Ovidiu
Aurelian, director al Școlii
Gimnaziale “Arhitect T.T. Socolescu”
Comuna Păulești
Motto:
Şcoala cea bună e aceea în care şi şcolarul învaţă pe profesor.
(Nicolae Iorga)
• Educația reprezintă un scop fundamental al
tuturor națiunilor, iar politica educației reflectă
orientarea evoluției societății în ansamblu.
•
Imperativele educaționale se schimbă în
funcție de epocile istorice pe care o societate le
parcurge, desi funcționează pe baza unor principii
care, teoretic cel puțin, se conservă în timp.
•
Educația urmăreste canalizarea eforturilor
complexe ale unei țări în scopul atingerii binelui
comun la cel mai înalt nivel posibil atribuit unui
moment dat.
•
Educația nu cunoaste frontiere si are caracter
obiectiv. Apartenența la Uniunea Europeană
implică pentru România si asumarea valorilor
sistemelor educaționale ale Țărilor componente.
I. ANALIZA REȚELEI ȘCOLARE – DATE
STATISTICE
Rețeaua școlară de stat din localitatea
Păulești cuprinde 5 unități şcolare:
– Şcoala Gimnazială Arhitect T.T. Socolescu
Comuna Păulești: 9 clase
– Şcoala Gimnazială Vlad Mușatescu Găgeni:9
clase
– Grădiniţa cu program normal Curcubeul Magic
Cocoșești: 1 grupă
– Grădiniţa cu program normal Găgeni: 2 grupe
– Grădiniţa cu program normal Păulești: 2 grupe
Situație comparativă între efectivele de elevi din anii
școlari 2011- 2012, 2012- 2013 și 2013-2014
I.1 An scolar 2011 - 2012
Nr. crt.
Unitatea de
invatamant
Nr. copii inscrisi
Nr. copii ramasi
Nr.copii
veniti
Înv
Prim.
Înv
Prim.
Înv
Prim
Înv.
Gimn
Înv.
Gimn
Nr. copii transferati
Înv.
Gimn.
Înv
Prim
Înv.
Gimn.
1.
Şcoala Gimnazială
Arhitect T.T.
Socolescu Comuna
Păulești
89
63
88
63
1
1
2
1
2
Şcoala Gimnazială
Vlad Mușatescu
Găgeni
68
41
69
43
6
5
5
3
3
Grădiniţa cu
program normal
Curcubeul Magic
Cocoșești
39
39
0
0
4
Grădiniţa cu
program normal
Găgeni
47
47
-
-
5
Grădiniţa cu
program normal
Păulești
60
60
-
-
407
409
Total PJ
I.2 Anul școlar 2012 - 2013
Nr. crt.
Unitatea de
invatamant
Nr. copii inscrisi
Nr. copii ramasi
Nr.copii
veniti
Înv
Prim.
Înv
Prim.
Înv
Prim
Înv.
Gimn
Înv.
Gimn
Nr. copii plecați
Înv.
Gimn.
Înv
Prim
Înv.
Gimn.
1.
Şcoala
Gimnazială
Arhitect T.T.
Socolescu Comuna
Păulești
108
70
108
71
-
1
-
-
2
Şcoala
Gimnazială Vlad
Mușatescu Găgeni
75
45
76
47
3
3
1
1
3
Grădiniţa cu
program normal
Curcubeul Magic
Cocoșești
23
23
0
0
4
Grădiniţa cu
program normal
Găgeni
36
36
-
-
5
Grădiniţa cu
program normal
Păulești
56
56
-
-
414
415
Total PJ
I.3 Anul școlar 2013 - 2014
Nr.
crt.
Unitatea de
invatamant
Nr. copii inscrisi
Nr. copii ramasi
Nr.copii
veniti
Înv
Prim.
Înv
Prim.
Înv
Prim
Înv.
Gimn
Înv.
Gimn
Nr. copii plecați
Înv.
Gimn.
Înv
Prim
Înv.
Gimn.
1.
Şcoala
Gimnazială
Arhitect T.T.
Socolescu Comuna
Păulești
121
75
121
74
-
-
-
1
2
Şcoala
Gimnazială Vlad
Mușatescu Găgeni
73
52
72
52
3
3
1
1
3
Grădiniţa cu
program normal
Curcubeul Magic
Cocoșești
23
23
0
0
4
Grădiniţa cu
program normal
Găgeni
36
36
-
-
5
Grădiniţa cu
program normal
Păulești
65
62
-
-
445
440
Total PJ
• Față de anul școlar 2011-2012, în 2012- 2013
se remarcă o ușoară creștere a efectivelor de
elevi, de la 409 elevi,
la 415 elevi. La
începutul
anului
școlar
2013-2014
se
înregistrează o creștere semnificativă a
numărului de elevi, de la 415, la 445.
• La cele trei grădinițe s-a înregistrat o
scădere a efectivelor de elevi, de la 146, în
2012, la 115, în 2012-2013 și 124, la începutul
anului școlar 2013-2014. Diferența de
efective este datorată apariției clasei
pregătitoare în învățământul primar.
I.4 Elevi promovați la Școala Gimnazială Arhitect T.T.
Socolescu Comuna Păulești
după media generală
Anul școlar 2013- 2014, semestrul I
Nr
crt
clasa
ELEVI
EXISTENȚI LA
SFÂRȘITUL
SEM. I
ELEVI
PROMOVAȚI
PROCENT
PROMOVABILITATE
5-6,99
78,99
9-10
1
0-IV
121
117
97,26%
39
25
53
2
VVIII
74
72
97,48%
3
32
37
195
189
96,92%
42
57
90
3
TOTAL
Repartizarea pe medii a elevilor promovați- Școala
Păulești la sfârșitul semestrului I al anului școlar
2013-2014
5-6,99
22%
9-10,00
48%
7-8,99
30%
I.5 Elevi promovați la Școala Gimnazială “Vlad
Mușatescu” Găgeni după media generală
Semestrul I, anul școlar 2013- 2014
Nr
crt
clasa
ELEVI
EXISTENȚI LA
SFÂRȘITUL
SEMESTRULUI
ELEVI
PROMOVAȚI
PROCENT
PROMOVABILITATE
5-6,99
78,99
9-10
1
2
I-IV
VVIII
72
52
72
50
100%
95,83%
21
5
9
28
42
19
122
98,38%
26
37
61
3
TOTAL 124
Repartizarea pe medii a elevilor promovațiȘcoala Găgeni, semestrul I,
anul școlar 2013-2014
5-6,99
21%
9-10,00
49%
7-8,99
30%
• La Școala Gimnazială Arhitect T.T. Socolescu
Comuna Păulești sunt 4 elevi din clasele
primare care au rămas corigenți. Un elev este
corigent la o materie, doi elevi sunt corigenți
la două materii, iar un elev este corigent la
patru materii. La clasele gimnaziale sunt doi
elevi la câte o materie.
• La Școala Gimnazială Vlad Mușatescu Găgeni
au rămas doi elevi corigenți la câte o materie
la clasele de gimnaziu.
1.6 Învăţământul de
Performanţă
• Recunoaşterea şi promovarea talentelor, abilităţilor şi
performanţelor umane de către societate, au focalizat şi anul
şcolar 2013 – 2014 atenţia cadrelor didactice din şcoala noastră.
• Cum majoritatea cadrelor didactice manifestă o preocupare
deosebită pentru obţinerea performanţei şcolare cu elevii pe
care îi pregătesc prin implicare, prin participarea la concursuri,
olimpiade şi competiţii interşcolare, au desfăşurat ore de
pregătire cu elevii capabili de performanţă în vederea
participării la astfel de competiţii.
• În analiza acestui compartiment al muncii noastre, am pornit de
la ideea că nu toţi copiii sunt la fel, însă toţi au şanse egale de a
participa la educaţie. De aici rezultă o serie de întrebări
retorice: „dacă şansele sunt egale, potenţialul intelectual al
tuturor este acelaşi?”, „mediul social este acelaşi?”, „interesul
părinţilor pentru educaţia copiilor este acelaşi?”, „nivelul de
cultură al părinţilor este acelaşi?”.
Şirul întrebărilor ar putea continua şi răspunsul ar fi mereu acelaşi: nu.
Totul este diferit de la elev la elev, de la caz la caz. Toate acestea
dovedesc încă o dată în plus că învăţământul de azi cere o activitate
centrată pe elev, şi deci pe tratarea diferenţiată a acestora. Am
constatat legat de acest fapt, că majoritatea colegilor acţionează
pentru obţinerea performanţei şcolare prin implicarea elevilor dotaţi la
concursuri, olimpiade, competiţii interşcolare ca factori complementari
de mare forţă în organizarea extraşcolară a instruirii acestora, a
aprofundării cunoştinţelor. Este într-adevăr un lucru bun, chiar foarte
bun. Dar oare ? De ce să ne preocupăm numai de cei dotaţi? Pentru
meritele noastre, ale şcolii, pentru imaginea noastră? Pentru a ne arăta
valoarea de dascăli? Eu consider că performanţa reprezintă numai o
latură, un aspect al muncii noastre. Adevărata, completa valoare ne-o
arătăm acţionând riguros, cu tact pedagogic şi tehnici de lucru adecvate
pentru a face ca un elev cu ritm lent în gândire şi învăţare să-şi
însuşească cunoştinţele minime ale programei şcolare. Atunci putem
vorbi de performanţa noastră profesională reflectată implicit în
performanţa elevilor. De aceea în acest an şcolar vom urmări
intensificarea programului de pregătire suplimentară cu aceşti elevi pe
baza unei planificări adecvate şi a unui program bine stabilit. Latura
performanţei în adevăratul sens al cuvântului, a fost atinsă în anul şcolar
prin implicarea elevilor noştri, mai ales ai ciclului primar într-o serie de
acţiuni cu rezultate bune şi foarte bune. Doresc să subliniez că
performanţa şcolară nu o folosim doar pentru propria noastră imagine, ci
şi pentru promovarea talentelor, abilităţilor şi performanţelor umane
pentru societate.
Astfel, elevii Școlii Gimnaziale
Arhitect T.T. Socolescu Comuna
Păulești au participat, sub
îndrumarea cadrelor didactice la
numeroase concursuri- Eurojunior,
Comper, Cuvânt și culoare, Aproape
de Eminescu, Cangurul Lingvist,
Concursul de teatru D’ale lui
Caragiale, Olimpiada Națională a
Sportului Școlar (Fotbal și Cros).
La Concursul național D’ale lui Caragiale, ediția
a XVII-a, organizat la data de 25 ianuarie 2014,
elevii din clasa pregătitoare îndrumați de
doamna învățătoare Enache Larisa au obținut
premiul I la secțiunea dedicată lor.
La concursul Eurojunior organizat în luna noiembrie
2013, elevii clasei pregătitoare (învățătoare Enache
Larisa) au obținut 7 premii I (elevii Gheorghe Cristina,
Belea Liana, Ioniță Andreea, Panait Bogdan, Soare
Larisa, Marius Marian, Baba Andreea, Sorescu
Alexandru). La același concurs, elevii clasei I pregătiți
de doamna învățătoare Stănescu Necula Laura au
obținut 3 premii I (Toboș Eric, Popenciu David, Rotaru
Raluca) și 3 mențiuni (Stan Marian, Georgescu Eduard,
Liță Alexandro), iar elevii clasei a II-a (prof. pentru
înv primar Zaharov Nicoleta) au obținut trei premii II
(Lupu Diana, Finichiu Daria, Nicolae Serena), două
premii III (Pertea Teodor și Stănescu Necula Ynes).
Elevii clasei a III-a îndrumați de doamna prof. pentru
înv. primar Cireșanu Corina au obținut un premiu I
(elevul Oprea Andru) și un premiu II (Petre Andrei).
Eleva Toboș Alessia din clasa a IV-a (înv. Mihai Elena)
a obținut mențiune.
La concursul Comper organizat în lunile
noiembrie și decembrie 2013 au fost obținute
următoarele rezultate:
•
CLASA PREGĂTITOARE (înv. Enache Larisa): 8 premii I (elevii Ana
Sebastian, Baba Andreea, Belea Liana, Gavrilă Bianca, Gheorghe
Denisa, Mareș Elena, Panait Bogdan) și un premiu al II-lea (Sorescu
Costin) la Matematică, precum și 6 premii I la Comunicare (elevii Ana
Sebastian, Belea Liana, Gheorghe Denisa, Manea Daciana, Mareș
Elena, Soare Mihaela și 4 premii II ( Baba Andreea, Gavrilă Bianca,
Panait Bogdan, Sorescu Costin)
•
CLASA I (Înv. Stănescu Necula Laura): un premiu I (elevul Marin
Sebastian), patru premii II (Georgescu Eduard, Moldoveanu Miruna,
Stan Marian, Toboș Eric) și trei premii III (Antochi Amalia),
Popenciu David și Constantinescu Lorena) la secțiunea Matematică,
precum și șapte premii II ( Constantinescu Lorena, Liță Alejandro,
Marin Sebastian, Popenciu David, Rotaru Raluca, Stan Marian, Toboș
Eric) și două premii III (Petre Daria și Negrău Ioana) la
Matematică.
CLASA A III-A (prof. pentru înv.
primar Cireșanu Corina): 4 premii III
(Mareș Ecaterina, Petre Andrei, Avram
Mattias, Boboc Voicu Justin) și 8
mențiuni (Lascu Ștefan, Toma Lavinia,
Popescu Alin, Popescu Adriana, Dan
Diana, Stoica Andrada, Manta Gabriela)
la secțiunea Comunicare și 5 mențiuni la
Matematică (Boboc Voicu, Avram
Mattias, Oprea George, Toma Elena,
Petre Andrei).
• La Concursul Cuvânt și culoare, la secțiunea
Creație Plastică, elevul Liță Alejandro de la
clasa I a obținut premiul al II-lea, iar eleva
Stănescu Necula Ynes a obținut premiul al
III-lea. La Creație Literară, elevii clasei a
II-a au obținut trei premii II (Finichiu
Daria, Stănescu Necula Ynes și Lupu
Diana).
•
În luna ianuarie 2014 s-a organizat
concursul “Aproape de Eminescu”, iar elevii
Toboș Eric (clasa I, înv. Stănescu Necula
Laura) și Toboș Alessia (clasa a IV-a, înv.
Mihai Elena) au obținut premiul I la
recitare, iar eleva Dinu Laura (clasa a IV-a)
aobținut premiul al II-lea.
La Concursul Comper Comunicare etapa I au participat
sub îndrumarea doamnei profesor Popescu Ileana Alina
opt elevi de la clasa a V-a (au obținut peste 60 de
puncte și mențiune elevii Ion Cristian Antonio, Bunescu
Ana Beatrice și Iancu Adelina), 19 elevi de la clasa a VIa (75 de puncte și premiul III a obținut eleva Dincă
Mihail, iar elevii Oprișan Andreea Mădălina, Stroe Florin
Liviu, Mircea Georgiana Monica, Gheorghe Mihaela Alina,
Crăciun Andreea Georgiana și Toma Florin au obținut
peste 60 de puncte- mențiune), 15 elevi de la clasa a
VII-a (premiul al III-lea l-au obținut Lemnaru Ilie
Mihail cu 80 de puncte , Manole Liviu- 75 de puncte,
Mareș Florian 73 de puncte, iar elevii Ilie Georgian
Cosmin, Mareș Elena, Ciurea Mihai, Tudorache Robert au
obținut peste 60 de puncte- mențiune) și 11 elevi de la
clasa a VIII-a (Dinu Maria- 75 de puncte, premiul al
III-lea, iar elevii Rotunjeanu Rebeca, Ștefan Alexandra,
Banu Diana și Jipa Gabriel au obținut peste 60 de
puncte).
• La Concursul Comper Matematică etapa I au
participat din partea clasei a V-a 13 elevi, din
partea clasei a VI-a 15 elevi, din partea claei a
VII-a- 7 elevi, iar din partea clasei a VIII-a 13
elevi, sub îndrumarea doamnei profesor
Costache Maria.
•
La Olimpiada Națională a Sportului Școlaretapa Județeană au participat din partea
Asociației Sportive Cireșarii Păulești sub
îndrumarea domnului profesor Stănescu Necula
Adrian 9 elevi de la Școala Păulești și 7 elevi de
la Școala Găgeni la competiția de fotbal din
data de 16.10.2013, iar la competiția de cros din
25.10.2013 lotul de sportivi a fost format din 7
elevi de la Păulești și 2 de la Găgeni.
Elevii Școlii Gimnaziale
“Vlad Mușatescu” Găgeni
au participat sub îndrumarea
cadrelor didactice la
concursurile Eurojunior, Smart,
Comper, Cuvânt și culoare,
Cangurul Lingvist, Piciul,
Olimpiada Națională a Sportului
Școlar (Fotbal și Cros).
Astfel, la Concursul Piciul, elevii clasei
I (prof. pentru înv. primar Paraschiv
Claudia Andreea) au obținut 7 premii I
(elevii Barbu Delia, Nițu Alexandru și
Sofronie Bianca obținând punctajul
maxim, Șerban Andra, Badea
Alexandru, Ciobotaru Sebastian,
Anton Carla), premiul II este obținut
de 2 elevi: Iordache Valentin si Băluţă
Gabriel, iar Mincu Antonia si Damian
Madalina au obținut premiul al III-lea.
La concursul Comper- Comunicare , elevii clasei
pregătitoare (înv. Postolache Maria) au obținut 8
primii I prin elevii Gheorghică Andreas
Theodoros, Petre Andreea, Preda Lorena,
Ștefănescu Serafim, Stîrpici Adelina, Bădulescu
Alex), iar eleva Popa Claudia a obținut premiul al
III-lea. Elevii clasei I (profesor pentru înv.
primar Paraschiv Claudia) au obținut două premii
I (Barbu Delia- 100 puncte și Șerena Andra), trei
premii II (Băluță Gabriel, Ciobotaru Sebastian și
Sofronie Bianca ) și 3 premii III (Badea
Alexandru, Iordache Valentin și Mincu Antonia),
elevii clasei a II-a (prof pentru învățământul
primar Lupu Simona) au obținut un premiu I, prin
eleva Dincă Alexandra și 7 premii II prin elevii
Anton Răzvan, Istrate Manuel, Bandi Denisa,
Matei Petruț, Nicolae Serena, Voicilaș Elena și
Nica Vlad.
La Concursul Comper Matematică, elevii clasei
pregătitoare îndrumați de doamna învățătoare
Postolche Maria au obținut 5 premii I, cu punctajul
maxim de 100 de puncte (Gheorghică Andreas
Theodoros, Ilie Mihai, Preda Lorena, Ștefănescu
Serafim și Stîrpici Adelina), 2 elevi au obținut premiul
al II-lea (Bădulescu Alex, Petre Andreea Mihaela) și o
elevă- Popa Caludia, premiul al IIIlea. Elevii clasei I
(prof. pt înv primar Paraschiv Claudia) au obținut 3
premii I (Barbu Delia, Nițu Alexandru și Șeban
Andra), 5 premii II (Badea Alexandru, Ciobotaru
Sebastian, Sofronie Bianca, Iordache Valentin și
Mincu Antonia) precum și o mențiune- eleva Damian
Mădălina, iar elevii clasei a II-a îndrumați de doamna
prof. pentru înv. primar Lupu Simona au obținut două
premii III (Dincă Alexandra și Nica Vlad) și opt
mențiuni (Voicilaș Elena, Nicolae Serena, Matei
Petruț, Bandi Denisa, Anton Răzvan, Scorțaru
Andreea, Lazăr Ana și Neagu Miruna).
• La Concursul Euroșcolarul, elevii clasei a III-a îndrumați
de domnul învățător Salaoru Ovidiu au obținut premiul al
III-lea prin elevul Zărnescu Teodor și patru mențiuni
(Guță Tudor, Hurloiu Rafael, Voloșenco Laura și Dincă
Timeea).
•
La concursul județean Cuvânt și Culoare, la secțiunea
creație literară, eleva Dincă Alexandra de la clasa a II-a a
obținut premiul I, iar Dincă Timeea, elevă în clasa a II-a a
obținut premiul I la concursul organizat la Școala
Gimnazială Sf. Vasile Ploiești.
•
La Concursul Național Eurojunior eleva Nicolae Serena
de la clasa a II a a obținut sub îndrumarea doamnei
profesor pentru învățământul primar Lupu Simona premiul
al II-lea (medalie de argint).
•
Elevii clasei a IV-a îndrumați de domnul învățător
Grigore Constantin și doamna profesor de Limba Engleză
Țigănilă Lavinia au participat la concursurile English My
love, Smart (Stanca alexandru, mențiune), Proeducația și
Cangurul Lingvist.
La Concursul Comper Comunicare- etapa I, sub
îndrumarea
doamnei
profesor
Ștefănescu
Georgiana, din clasa a V-a au participat 17 elevi.
Dintre aceștia, Pița Bogdan a obținut premiul al IIIlea, iar elevii Mincu Claudiu, Șolescu Florina Piţa
Silvana, Bucur Samuel și Ristea Roberta- mențiune.
Din clasa a VI-a au participat 8 elevi, cele mai bune
rezultate obținându-le Cioboată Răzvan (premiul
III) și elevii Dumitrescu Silviu și Dima Sorinmențiune. 8 elevi au participat de la clasa a VII-aMincu Cristian a obținut premiul al III-lea, iar
Papaghiuc George și Dumitru Mihai- mențiune. Nouă
elevi au participat din clasa a VIII-a, cele mai bune
rezultate obținându-le Izghireanu Măriuca și Stoica
Beatrice- locul III și Ion Paul, mențiune.
• La Concursul Comper- Matematică, etapa I,
sub îndrumarea doamnei profesor Badea Elena
au participat de la clasa a V-a 11 elevi, Pița
Bogdan obținând premiul al II-lea, Ristea
Robert premiul al III-lea, iar Piţa Silvana și
Ștefan Vasile –mențiune. De la clasa a VI-a au
participat la concurs 6 elevi, de la clasa a VIIa 5, iar de la clasa a VIII-a, 7.
•
Sub îndrumarea doamnei profesor Țigănilă
Lavinia, elevii clasei a VIII-a au participat la
numeroase concursuri. La “Proeducația”, eleva
Stoica Beatrice a obținut o menține națională,
la ” English my love”, Stoica Beatrice obține
de asemenea o mențiune.
Rezultatele elevilor capabili de
performanţă oglindesc munca
îndrumătorilor acestora.
I. 8 Organizarea de activităţi
cultural-educative
•
•
•
•
An de an, în cadru festiv, sunt organizate activităţi cultural-educative
cu prilejul deschiderii noului an şcolar, Zilei Şcolii, sărbătoririi Zilei
Educației, Zilei Naţionale a României, Crăciunului, sărbătoririi zilei de 15
ianuarie “Aproape de Eminescu”,
Astfel, de Ziua Educației s-au organizat ateliere de lucru pe clase și
competiții sportive, cu ocazia Zilei Școlii Gimnaziale Arhitect T.T.
Socolescu Comuna Păulești s-au organizat ateliere de lucru, competiții
sportive, întâlnire cu gimnasta Corina Ungureanu și scriitorul Ilie
Constantin, de Halloween a fost organizată de doamna Țigănilă Lavinia o
serbare școlară.
6 Decembrie 2013 și 13 octombrie 2013 zile de sărbătoare: Hramul
Bisericii Păulești- Sfântul Nicolae și al Bisericii din Găgeni, Sfânta
Paraschieva.
În ziua de 14 decembrie 2013 s-a desfășurat la Școala Gimnazială Vlad
Mușatescu Găgeni activitatea “Oaspeți dragi sosesc în prag” în cadrul
parteneriatului cu școala Învățător Ion Mateescu Poiana Câmpina
• Serbări școlare au mai fost organizate și cu ocazia
Crăciunului la Căminul Cultural Păulești, dar și la
Biserica Sf. Nicolae din Păulești.
• De 1 Decembrie, Ziua Națională a României s-a
participat la activitățile organizate la Monumentul
Eroilor din Păulești, iar pe 24 Ianuarie 2014, cu
ocazia Zilei Unirii Principatelor s-au desfășurat
activități pe clase.
• “Aproape de Eminescu” – 15 ianuarie 2014a fost o
activitate organizată pe clase, în urma colaborării
dintre educatori, învățători, profesori.
• De-a lungul semestrului I din anul școlar 2013- 2014
s-au organizat excursii școlare (vizitare de
mănăstiri, Vulcanii Noroioși, județul Buzău), s-au
vizionat filme la Cinema City, precum și spectacole
de teatru, la Casa de Cultură Plopeni, și un concert
al Filarmonii Paul Constantinescu din Ploiești.
II. SPAȚII ȘCOLARE :
• Școala Gimnaziala Arhitect T.T. Socolescu
Comuna Păulești– funcționează cu 8 săli de
clasa și un laborator de informatică
• Scoala Gimnazială Vlad Mușatescu –
funcționează cu 8 săli de clasă (din care 1
laborator de informatică)
• Gradinița Păulești – 2 săli de clasă
• Gradinița Găgeni - 2 săli de clasă
• Gradinita Cocoșești - o sală de clasă
III. RESURSE UMANE
•
•
•
•
•
•
Încadrarea cu cadre didactice s-a facut din timp astfel încât la începutul anului
scolar 2013-2014 nu au rămas ore libere. După detașarea doamnei Moise
Magdalena, profesor pentru învățământul primar, la o școală din București, s-a
detașat în școala noastră pentru al doilea an consecutiv doamna Lidia Stanciu
(Zamfirescu) .
În urma intrării în concediu pentru risc maternal de către doamna Lidia Stanciu
(Zamfirescu), s-a organizat în școala noastră un concurs pentru ocuparea, prin
suplinire, a postului de învățător de clasa a pregătitoare, în urma acestuia fiind
încadrată în școala noastră doamna Larisa Enache.
Cadrele didactice au manifestat de-a lungul anului școlar 2013- 2014 o
monitorizare obiectivă a întregului demers didactic, prin aplicarea de teste
inițiale și de progres, în vederea luării de măsuri individuale pentru atingerea
standardelor de referință și chiar depășirea lor pentru atingerea performanței.
Cadrele didactice au conștientizat importanța evaluării elevilor în mod deosebit
prin teste, care constituie în perioada actuală o modalitate a evaluării externe a
pregătirii elevilor și o modalitate de admitere în treapta superioară de
învățământ.
Cadrele didactice au insistat de-a lungul anului trecut școlar pe esențializarea
conținuturilor specifice fiecărei specialități, pe implicarea elevilor în procesul
învățării, pe decongestionarea programului zilnic al elevilor cât și pe orientarea
învățării pe formarea de capacități intelectuale și acționale, pe renunțarea la o
învățare reproductivă.
•
•
•
Colectivul de cadre didactice din cadrul unităţii noastre şcolare a
urmărit în permanenţă asigurarea unei calificări cognitive
substanţiale, o solidă pregătire de specialitate, cunoştinţe adecvate
de psihologie şi pedagogie, pregătire culturala şi civică, un spirit
deschis asupra lumii culturale şi sociale şi, mai ales, o preocupare
permanentă în perfecţionarea cunoştinţelor şi deprinderilor. S-a
avut în vedere cultivarea acelor calităţi şi abilitaţi care să asigure
funcţionalitatea claselor, familiarizarea cu regulamentele şi
structurile organizaţionale şi modernizarea sistemului de evaluare a
activităţii elevilor.
Toate catedrele de specialitate şi-au desfăşurat activitatea
conform programelor de specialitate şi a planificărilor
calendaristice individuale, documente depuse la dosarul comisiilor
metodice.
Activitatea de la nivelul comisiilor metodice s-a desfăşurat după un
plan managerial bine stabilit de către responsabilii comisiilor şi s-a
centrat pe: cunoaşterea documentelor curriculare şi şcolare,
metodica predării disciplinei, metodele şi instrumentele de evaluate,
formarea unor atitudini si comportamente la elevi, legătura
profesorului cu comunitatea (profesională, familială).
III. 1 Formare şi dezvoltare profesională
Este important de cunoscut activitatea cadrelor didactice ce
funcţionează într-o şcoală, pentru că după valoarea şi calitatea acesteia
se poate aprecia de regulă procesul didactic, ca segment curricular
foarte important în orice şcoală. Fiecare disciplină şcolară îşi are
contribuţia şi importanţa ei în formarea personalităţii elevilor. Faptul că
toate cadrele didactice sunt calificate, că peste 80% au gradul didactic
I, constituie în parte o garanţie că se poate face o muncă serioasă şi de
înaltă ţinută în şcoala noastră. Dar în activitatea unor cadre didactice
practica nu concordă cu teoria. Trebuie să înţelegem că în conştiinţa
profesională a multora dintre noi se găseşte cea mai importantă resursă
necesară practicării unui învăţământ de calitate. Suntem profesori ai
mileniului III, suntem aceia care acţionăm pentru compatibilizarea
învăţământului nostru cu cel european, şi în acest sens consider că acest
fapt ne impune să fim pe rând: consilieri şi lideri, parteneri şi modele
umane, prieteni şi specialişti. Pe această linie în semestrul I al anului
şcolar 2013-2014, cadrele didactice din şcoala noastră au manifestat
interes deosebit pentru îmbunătăţirea prestaţiei profesionale. În cadrul
comisiilor metodice ce se constituie pe arii curriculare la nivel de
comună, au fost discutate programele şcolare, teste iniţiale şi de
performanţă, s-au întocmit baze de date.
Mai multe cadre didactice din școala
noastră s-au înscris la examenele pentru
dobândirea de grade didactice noi:
- Doamna Lupu Mihaela Simona și Domnișoara
Paraschiv Claudia,profesoare pentru învățământul
primar, s-au înscris pentru examenul pentru
obținerea definitivatului în învățământ.
- Doamnele profesoare Țigănilă Lavinia și
Ștefănescu Georgiana s-au înscris pentru
examenul pentru dobândirea gradului didactic I
- Doamna Ioniță Mariana ș-a înscris pentru
examenul pentru dobândirea gradului didactic I în
învățământ
•
•
•
•
Un aspect neplăcut pentru școala noastră a fost urmarea procedurilor
de sancționare a doamnei profesor de Limba și literatura română
Popescu Ileana Alina din cauza următoarelor fapte:
sustragerea de documente oficiale ale Comisiei de proiecte și programe educative
așa cum reiese din procesul verbal încheiat în cancelaria Școlii Gimnaziale Arhitect
T.T. Socolescu Comuna Păulești și înregistrat cu nr. 1113 din 9.10.2013
- încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învățământului și
prestigiului unității școlare, conform art. 280, alin 1 din Legea Educației Naționale
- încălcarea demnității personale a angajaților prin crearea unui mediu degradant,
comportament de intimidare, ostilitate, umilire, ofensare și discriminare față de
elevi și părinții acestora conform art. 84 alin. 3,5, 6, 7 din R.O.F.U.I.P.
- completarea defectuoasă a catalogului în notarea elevilor.
În urma defășurării unei analize din partea Comisei de disciplină și în
urma întocmirii unui raport către Consiliul de Administrație al școlii s-a
hotărât sancționarea doamnei profesor Popescu Ileana Alina potrivit
Legii Educației Naționale 1/2011 şi Codului Muncii cu reducerea
salariului de bază cu 10% pe o perioadă de trei luni.
III.2. Încadrarea cu personal didactic, didactic
auxiliar și nedidactic
Nr crt
Personal didactic
Școala
Păulești
Școala
Găgeni
Grădinița
Păulești
Grădinița
Găgeni
Grădinița
Cocoșești
1
Cadre didactice
17
17
2
2
1
2
Cadre didactice
calificate
17
17
2
2
1
3
Cadre didactice
suplinitoare
4
7
-
4
Cadre didactice
gradul didactic I
12
9
2
1
1
5
Cadre didactice
gradul didactic II
2
2
-
-
6
Cadre didactice
gradul didactic
definitiv
2
2
-
1
-
7
Cadre didactice
debutante
1
4
-
-
-
• Personalul didactic auxiliar 1,75 norme din
care
– 1,00 secretar
– 0,50 contabil
– 0,25 bibliotecar
• Personal nedidactic- 3,25 norme
• Cadrele didactice au manifestat
tendința de a se dezvolta profesional,
având în vedere că de regulă calitatea
educației este dată de profesionalismul
celor ce o asigură.
• Stabilitatea pe post a cadrelor
didactice reprezintă un punct forte al
școlii noastre. Normele didactice sunt
acoperite în mare parte cu personal
didactic titular , așa cum reiese din
statistica alăturată.
IV. RESURSE MATERIALE
De-a lungul primului semestru al anului
școlar 2013-2014 , un obiectiv major al
activității manageriale a fost buna
colaborare cu autoritățile publice
locale- Primăria și Consiliul Local
Păulești pentru îmbunătățirea bazei
materiale a școlii, creșterea calității
acestuia.
V. RESURSE FINANCIARE
•
De-a lungul Semestrului I al anului școlar 2013- 2014 s-au derulat în structurile
Școlii Gimnaziale Arhitect T.T. Socolescu Comuna Păulești următoarele programe :
– Lapte – corn : Distributia produselor s-a făcut şi desfăşurat normal.
– Acordarea de Rechizite : au fost distribuite rechizite școlare elevilor din Școlile din Găgeni și
Păulești
– Acordarea de 45 Burse școlare elevilor din cele două școli.
•
Venituri extrabugetare
Unul din obiectivele majore ale activității manageriale l-a constituit atragerea de
sponsorizări. Pe baza unei strategii întocmite în concordanță cu nevoile școlii, în
vederea modernizării și asigurării siguranței școlare cât și în folosul elevilor, printro amplă activitate de popularizare a ofertei noastre educaționale către Consiliul
Local și agenții economici, prin implicare și colaborare cu aceștia, s-au obținut
sponsorizări pentru Ziua Școlii Păulești, excursii, Serbarea de Crăciun, etc.
VI. ACTIVITATEA DE MANAGEMENT :
• Unul din obiectivele strategice pe termen lung urmărit
și în anul școlar 2013- 2014 a fost îmbunătățirea
calității procesului instructiv ecucativ cât și al bazei
materiale, precum și strânsa legătură dintre cele două
școli și grădinițele de pe raza comunei.
• Toate aceste activități devenite tradiții au avut ca
finalitate scopul urmărit- cuprinderea în totalitate a
preșcolarilor din grupele mari de la grădinițele
structuri în școli.
• Planul de școlarizare întocmit an de an a fost
proiectat și fundamentat în concordanță cu oferta
școlii și cu nevoile comunității locale.
• Există o strânsă legătură de colaborare între școlă și
familie, manifestându-se preocupare și interes
pentru copiii comunei.
VI.1 Asistenţe acordate părinţilor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Există o bună colaborare şcoală - familie concretizată într-o serie de
activităţi:
Ţinerea cu regularitate a consultaţiilor cu părinţii pe clase pe baza unui
grafic stabilit de fiecare cadru didactic diriginte şi învăţător, precum şi a
lectoratelor cu aceştia privind consilierea familiei.
Există un program de audienţe a directorului pentru părinţi.
Ţinerea cu regularitate a şedinţelor cu părinţii pe clase pentru informarea
acestora asupra situaţiei elevilor.
Informări scrise ale învăţătorilor şi diriginţilor către părinţii acelor elevi ce
întâmpină greutăţi în învăţare sau se abat de la normele de disciplină.
Vizite ale învăţătorilor şi diriginţilor la domiciliul elevilor ai căror părinţi nu
răspund solicitărilor şcolii.
Consilierea părinţilor şi a elevilor clasei a VIII a de către diriginte, director
şi profesorii clasei în vederea OSP.
Implicarea părinţilor în activităţile gospodăreşti ale şcolii cât şi în
activităţile extraşcolare.
Implicarea părinţilor în stabilirea CDS - ului pe baza ofertei educaţionale a
şcolii, luarea de către aceştia a deciziilor finale
Participarea efectivă şi permanentă a reprezentantului Consiliului
Reprezentativ al Părinţilor pe şcoală la şedintele Consiliului de
Administrație.
În vederea prevenirii delincvenţei juvenile şi a prevenirii abandonului şcolar
există program de cooperare şcoală-poliţie – părinţi
VI.2 OBIECTIVELE STRATEGICE PE TERMEN LUNG AL
ȘCOLII GIMNAZIALE ARHITECT T.T. SOCOLESCU COMUNA
PĂULEȘTI
• Promovarea imaginii școlii prin îmbunătățirea
calității procesului instructiv educativ, având în
vedere în mod deosebit scăderea efectivelor de
elevi de la Școala Găgeni prin migrarea în unități
școlare din Ploiesti
• Promovarea imaginii școlii în contextul climatului
concurențial actual al descentralizării și
autonomiei instituționale în raport cu noul context
economie, social și tehnologic.
• Reconsiderarea managementului la nivelul școlii și
al clasei în perspectiva egalizării șanselor.
• Eficientizarea relațiilor comunitare și de
parteneriat.
VI.3 Obiectivele strategice urmărite în
activitatea managerială pe termen scurt sunt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Monitorizarea activităţii şcolare în vederea asigurării calităţii
demersului didactic
Asigurarea unui mediu deschis bazat pe participare, implicare,
competiţie şi compatibilizat cu necesităţile unui învăţământ centrat
pe elev
Stabilirea legăturilor cu autorităţile locale, cu agenţii economici,
biserica, poliţia locală pentru creşterea prestigiului şcolii
Negocierea celor mai avantajoase condiţii de sprijin comunitar
pentru şcoala noastră
Rezolvarea rapidă, transparentă şi eficientă a neînţelegerilor rar
apărute în colectiv
Promovarea imaginii şcolii în concordanţă cu misiunea ei, susţinând
interesele acesteia în toate ocaziile ivite
Prezentarea şcolii noastre pe site-ul www.scoalapaulesti.ro şi pe
blogurile www.scpaulesti.wordpress.com
şi www.scoalagageni.wordpress.com.
Supravegherea lucrărilor de secretariat
Transmiterea în termen a situaţiilor la ISJ Prahova
Raport de activitate a comisiei metodice a
educatoarelor
SEMESTRUL I, an scolar 2013-2014
• Pentru buna desfasurare a procesului instructiv-educativ din
cadrul gradinitei fiecare educatoare a manifestat un interes
deosebit pentru:
• Respectarea programei, a normelor de elaborare a documentelor
scolare si adaptarea acestora la particularitatile de varsta si
individuale ale prescolarilor;
• Consultarea materialelor didactice de pe site-urile de
specialitate (http://www.edu.ro, si http://www.didactic.ro) si
utilizarea resurselor informative in activitatea de proiectare;
• Utilizarea eficienta a resurselor materiale din unitatea de
invatamant in vederea optimizarii activitatii didactice;
• Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduita, atitudini,
ambient) pentru buna desfasurare a activitatii instructiveducative conform particularitatilor de varsta ale copiilor;
• Realizarea unei comunicari permanente (consiliere)
cu familia pentru optimizarea procesului educativ;
• Cunoasterea, consilierea si tratarea diferentiata a
copilului prescolar;
• Ed. Androhovici Augustina a aparticipat alaturi de
elevii Scolii Gimnaziale Arhitect Toma T. Socolescu
la activitatea “ SA NE AMINTIM DE EMINESCU”;
• Participarea educatoarelor Androhovici Augustina,
Banu Niculina si Vasile Alexandrina la proiectul
national “CURCUBEUL SCHIMBARII”, realizat
impreuna cu parintii;
• Participarea ed. Banu Niculina si Brinzea Paulina la
seminarul “Dezvoltarea emotinala la copilul
prescolar”,sustinut de psihologul Irina Petrea;
• Ed. Vasile Alexandrina a organizat o vizita la Consiliul Local
Paulesti in cadrul proiectului “ Sa ne cunoastem
localitatea”;
Pentru promovarea imaginii unitatii scolare in
care își desfășoară activitatea, educatoarele au
realizat parteneriate cu :
•
•
•
•
Familia – “Copiii reprezinta viitorul”;
Scoala – “Ne pregatim pentru scoala”;
Revista Luminita – “Din tainele stiintei”;
Trupa de teatru “Trilby” (organizarea lunara de
spectacole de teatru in unitate)
• Biserica – “Lumina divina”.
• “Vreau sa stiu” – parteneriat cu Muzeul de
Stiintele Naturii Ploiesti, realizat de ed. Banu
Niculina.
• “Micul pieton” – parteneriat cu Politia Paulesti;
•
•
•
•
•
•
Comisia metodica a educatoarelor s-a intrunit lunar, conform graficului;
In data de 18.11.2013 s-a desfasurat la Gradinita cu Program Normal
Paulesti, comisia metodica a educatoarelor, cu desfasurarea unei
activitati integrate cu tema “Targul toamnei la romani” organizata de ed.
Banu Niculina si referatul cu tema “Rolul educatiei in formarea copilului
prescolar” intocmit de ed. Vasile Alexandrina.
Toate educatoarele au paricipat la cercurile pedagogice organizate pe
nivel de varsta.
Toate educatoarele au organizat serbari cu copiii grupei cu tema
adecvata sarbatorilor de iarna: “Noapte Sfanta”, “Am plecat sa
colindam”,”Magia iernii”.
In calitate de coordonatori ai activitatii instructiv-educative si
administrative a gradinitelor, educatoarele au realizat o buna colaborare
cu Consiliul Local pentru rezolvarea la timp a problemelor aparute,
pentru crearea unui ambient optim desfasurarii procesului educativ;
Consiliul Local a asigurat darurile primite de copii in cadrul serbarii de
Craciun;
Responsabil comisie metodica
Prof. inv. presc. Banu Niculina
RAPORT
privind activitatea Comisiei Metodice a Invatatorilor
pe semestrul I-an scolar 2013/2014
• Pentru asigurarea calitatii in educatie in
cadrul Comisiei Metodice a Invatatorilor din
Sc.Gimn.,,Arh.T.T.Socolescu”-Paulesti si a
structurii Sc.Gimn.,,Vlad Musatescu”Gageni,pe parcursul semestrului I al anului
scolar 2013/2014 s-au desfasurat
urmatoarele activitati:
SEPTEMBRIE 2013
-analiza planului cadru pntru fiecare clasa si jusificarea alegerii schemelor
orare(Toti membrii comisiei);
-analiza programelor scolare pentru fiecare disciplina de invatamant si fiecare
clasa (Toti membrii comisiei);
-analiza de continut a unor modele de planificari si proiectari de unitati de
invatare la diferite discipline de invatamant (Toti membrii comisiei);
-prezentarea planificarilor pentru a fi vizate (Toti membrii comisiei);
-realizarea unor teste de evaluare initiala la nivelul fiecarei clase (Toti
membrii comisiei);
-participarea la consfatuirile cadrelor didactice (Toti membrii comisiei);
OCTOMBRIE 2013:
-activitati desfasurate la fiecare clasa pentru organizarea ZILEI EDUCATIEI sub
forma de ateliere de lucru pe teme (Toti membrii comisiei);
-activitati desfasurate cu ocazia ZILEI SC.GIMN.,,ARH.T.T.SOCOLESCU”PAULESTI-ateliere de creatie,intalnire cu gimnasta Corina Ungureanu
(Inv.Sc.Paulesti);
-participare la hramul Bisericii Gageni (Inv.Sc.Gageni).
NOIEMBRIE 2013:
-participarea la cercurile pedagogice pe clase-sem I (Toti membrii comisiei);
-discutii,impresii,noutati prezentate la activitatile cercului pedagogic (Toti membrii
comisiei).
DECEMBRIE 2013:
-activitati pe clase pentru ZIUA NATIONALA A ROMANIEI (Toti membrii
comisiei);
-sustinere de activitate demonstrativa-clasaI (Prof.inv.primar Paraschiv Claudia);
-susinere referat tematic –clasa a II-a (Prof.inv.primar Lupu Simona);
-activitate in cadrul parteneriatului scolar ,,Oaspeti dragi sosesc in prag”(
Inv.Sc.Gageni);
-serbare de Craciun-la clase/Caminul Cultural –Paulesti/Biserica Paulesti ((Toti
membrii comisiei);
-participare la Hramul Bisericii Paulesti (Inv.Sc.Paulesti);
-activitate de voluntariat in cadrul proiectului ,,Sa fim mai darnici ,sa fim mai buni!”la Casa de Copii-Busteni (Inv.Grigore Constantin,Prof.inv.primar Stanescu-Necula
Laura),alaturi de profesorii implicati in proiect de la Sc.Gageni;
IANUARIE 2014:
-sustinere referat tematic clasa I -(Prof.inv.prmar Stanescu-Necula Laura);
-sustinere referat tematic-clasa a IV-a – (Inv.Grigore Constantin);
-activitati desfasurate pe clase -15 IANUARIE-MIHAI EMINESCU(Toti membrii
comisiei);
-activitati desfasurate in cadrul proiectului ,,Aproape de Eminescu” (Inv.Mihai
Elena,Prof.Inv.Primar Stanescu-Necula Laura)in colaborare cu ciclul gimnazial
Sc.Paulesti-prof.Popescu Ileana si Gradinita Cocosesti-Ed,Androhovici Augustina;
-prezentare de modele de teste de evaluare la final de sem I pe clase/discipline.
Comisia Metodica a Invatatorilor de la Sc.Gimn.,,Arh.T.T.Socolescu”Paulesti si a structurii Sc.Gimn.,,Vlad Musatescu-Gageni a desfasurat
activitati in cadrul proiectelor de parteneriat:
-Parteneriat cu Muzeul Ceasului-Ploiesti;
-Parteneriat cu Teatrul ,,Toma Caragiu”-Ploiesti;
-Parteneriat cu Editura Edu-Educational.
Concursuri scolare desfasurate (sem I):
-,,Eurojunior”;
-,,Comper”;
-,,Cuvant si culoare”;
-,,Aproape de Eminescu”;
-,,Piciul”.
Permanent s-au desfasurat intalniri cu parintii claselor CP-IV,atat in cadrul
prelor de consiliere,cat si in cadrul sedintelor cu parintii,asigurandu-se
astfel colaborarea permanenta cu familiile elevilor (Toti membrii
comisiei).
Responsabil comisiei metodice,
Prof.inv.primar,Stanescu-Necula Laura
RAPORT
privind activitatea Comisiei de Proiecte si Programe Educative/
Dirigentie
pe semestrul I-an scolar 2013/2014
Pentru asigurarea calitatii in educatie in cadrul Comisiei de Proiecte
si Programe Educative/Dirigentie din Sc.Gimn.
,,Arh.T.T.Socolescu”-Paulesti si a structurii Sc.Gimn. ,,Vlad
Musatescu”-Gageni,pe parcursul semestrului I al anului scolar
2013/2014 s-au desfasurat urmatoarele activitati:
- organizarea festivitatii de deschidere a anului scolar 2013/2014;
- Ziua Educatiei(ateliere de lucru pe clase, competitii sportive)toate cadrele didactice;
- Ziua Scolii Paulesti(ateliere de lucru pe clase,competitii
sportive,intalnire cu gimnasta Corina Ungureanu,cu scriitorul Ilie
Constantin-activitate in cadrul Bibliotecii scolare)-cadrele
didactice-Sc.Paulesti;
- Halloween(serbare scolara)-prof.Tiganila Lavinia;
-1 Decembrie-Ziua Nationala a Romaniei( activitati pe
clase,participare la Monumentul Eroilor-Paulesti)- toate cadrele
didactice;
serbari scolare-,,Craciunul la romani’’(in clasa-cadrele
didactice.Sc.Gageni,la Caminul Cultural-Paulesti-cadrele
didactice Sc.Paulesti,la Biserica Sf.Nicolae-PaulestiInv.Stanescu-Necula Laura,Inv.Mihai Elena,prof.Popescu Alina);
- 15 ianuarie-,,Aproape de Eminescu(activitati pe clase-colaborare
invatatori-educatori-profesori lb.romana-inv.Mihai Elena,
Stanescu-Necula Laura, prof.Popescu Alina, Tiganila Lavinia,
educatoare Androhovici Augustina, prof.Stefanescu Georgiana);
- 24 ianuarie-Unirea Principatelor (activitati pe clase)invatatori/diriginti;
- excursie la Buzau(vizitare manastiri,Vulcanii Noroiosi)-cls.V,VISc.Paulesti-prof.Costache Maria,Radulescu Ovidiu,inv.Zaharov
Nicoleta,Stanescu-Necula Laura;
- vizionare film Cinema City-cls.V,VI,VIII-Sc.Paulestiprof.Costache Maria,Dinca Dumitru,Costea Rodica;
- vizionare film Cinema City-cls.CP-IV-Sc.Paulesti-invatatorii
claselor CP-IV;
- spectacol Filarmonica ,,Paul Constantinescu”-Ploiesti-cls.V-VIII
Sc.Gageni-Prof.Tiganila Lavinia,Prof.Stefanescu
Georgiana,inv.Paraschiv Claudia,Stanescu-Necula Laura;
- spectacol de teatru -,,Greuceanu”-Casa de cultura Plopeniinv.Grigore Constantin,Lupu Simona,Mihai Elena,Zaharov
Nicoleta,Stanescu-Necula Laura,Ciresanu Corina,prof.StanescuNecula Adrian,Podgoreanu Niculae,Costache Maria,Popescu Alina;
Comisia Metodica de Proiecte si Programe Educative/
Dirigentie de la Sc.Gimn. ,,Arh.T.T.Socolescu”Paulesti si a structurii Sc.Gimn.,,Vlad MusatescuGageni a desfasurat activitati in cadrul proiectelor de
parteneriat incheiate in colaborare cu:
- Muzeul Ceasului-Ploiesti-cls.CP-IV Paulesti;
- Teatrul ,,Toma Caragiu”-Ploiesti-Inv.Sc.Gageni si
Paulesti;
- Editura Edu-Educational-Inv.Sc.Paulesti si Gageni;
- Comper –inv.Sc.Paulesti si Gageni,prof.lb.romana si
matematica Sc.Paulesti si Gageni;
- Zibo-prof.Stanescu-Necula Adrian;
- Eurojunior-Inv.Sc.Paulesti,inv.Lupu Simona-Sc.Gageni;
- Cangurul-Inv.Sc.Paulesti si Gageni, prof.Tiganila
Lavinia,Costea Rodica;
- ,,Oaspeti dragi sosesc in prag”-inv.Sc.Gageni.
Concursuri scolare desfășurate
(semestrul I):
• -,,Eurojunior-cls.CP-IV-Sc.Paulesti si cls .II-Gageni;
• -,,Comper”-cls.CP-IV,V-VIII -Sc.Paulesti si Gageni ;
• -,,Cuvant si culoare”-Inv.Zaharov Nicoleta,StanescuNecula Laura, Lupu Simona;
• - ,,Aproape de Eminescu”-cls.I,IV,V-Sc.Paulesti;
• - ,,Cangurul lingvistic”-cls.IV-VIII –Prof.Costea
Rodica,Tiganila Lavinia;
• - olimpiada de limba si literatura romana-cls.V-VIIIProf.Popescu Alina;
• - olimpiada nationala a competitiilor sportiveProf.Stanescu-Necula Adrian;
• - teatru-,,I.L.Caragiale,,-CP-Paulesti-Inv.Enache
Larisa
Acțiuni desfășurate în cadrul
proiectelor de voluntariat:
• - ,,Să fim mai darnici,să fim mai buni!”-Casa de copii
Busteni-prof.Stanescu-Necula Adrian,Stefanescu
Georgiana,Tiganila Lavinia,inv.Grigore
Constantin,Stanescu-Necula Laura;
• - ,,Let’Do It Romania!”- Prof.Radulescu Ovidiu,
Stefanescu Georgiana, Podgoreanu Niculae,
înv.Stanescu-Necula Laura, Lupu Simona.
Responsabil comisie metodica,
Prof.Stanescu-Necula Adrian
RAPORT PE SEMESTRUL I
COMISIA LIMBA ȘI COMUNICARE
La Școala Gimnazială ,,Vlad
Mușatescu”-Găgeni și Școala
Gimnazială “Arhitect T.T.
Socolescu” Păulesti, pe
parcursul semestrului I al anului
școlar 2013/2014 s-au
desfășurat următoarele
activități:
SEPTEMBRIE 2013:
•
•
•
•
•
-analiza planului cadru pentru fiecare clasa si justificarea
alegerii schemelor orare(Toti membrii comisiei);
-analiza programelor scolare pentru fiecare disciplina de
invatamant si fiecare clasa ;
-analiza de continut a unor modele de planificari si proiectari
de unitati de invatare la diferite discipline de invatamant ;
-prezentarea planificarilor pentru a fi vizate ;
-realizarea unor teste de evaluare initiala la nivelul fiecarei
clase ;
-participarea la consfatuirile cadrelor didactice ;
•
•
OCTOMBRIE 2013:
-participare la hramul Bisericii Gageni
-Dna prof. Tiganila Lavinia a realizat o serbare de Halloween
impreuna cu elevii claselor V-VIII
•
-Concursuri scolare English My Love, Proeducatia – prof.
Tiganila Lavinia
•
•
NOIEMBRIE 2013:
•
-participarea la cercurile pedagogice: 27 noiembrie Cerc pedagogic la Limba
engleza;
•
-Lectie deschisa sustinuta de Dna prof. Costea Rodica la Limba engleza
•
- Concursuri scolare Comper – prof. Stefanescu Georgiana si Smart la Limba
Engleza prof. Tiganila Lavinia
DECEMBRIE 2013:
•
-activitati pe clase pentru ZIUA NATIONALA A ROMANIEI
•
-serbare de Craciun in Scoala la clasele V-VIII in care fiecare diriginte a
participat cu un program specific de Craciun
•
-activitate de voluntariat in cadrul proiectului ,,Sa fim mai darnici ,sa fim mai
buni!”-la Casa de Copii-Busteni
•
•
•
•
IANUARIE 2014:
-activitati desfasurate pe clase -15 IANUARIE-MIHAI EMINESCU, Clasele
V-VIII Prof. Stefanescu Georgiana
-activitati desfasurate in cadrul proiectului ,,Aproape de Eminescu” ciclul
gimnazial Sc.Paulesti-prof. Indrumator Popescu Ileana Alina
-Concursuri scolare: Cangurul Lingvist la Limba engleza prof. Costea Rodica si
Tiganila Lavinia
Responsabil comisie metodica,
Prof. Tiganila Lavinia
RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE
,,OM SI SOCIETATE’’
AN ŞCOLAR 2013-2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Comisia metodică ,,Om şi societate’’şi-a desfăşurat activitatea pe baza unui program la
care şi-au adus contribuţia toţi membrii şi a avut următoarele obiective:
Proiectarea activităţii didactice pe baza noului curriculum, cu accent pe unitatea de
învăţare
Predarea şi însuşirea cunoştinţelor folosind metode active-participative
Evocarea evenimentelor importante din istoria naţională şi a comunităţii
Respect şi consideraţie pentru credinţa străbună şi cultivarea spiritului de toleranţă
religioasă
Integrarea elevilor minoritari în comunitatea şcolară şi locală
Pregătirea elevilor pentru concursurile şi olimpiadele şcolare
Dezbaterea temelor cercului pedagogic în cadrul comisiei metodice
Planificările şi proiectarea activităţii didactice pe sem. I şi sem. II au fost întocmite
şi predate la timp. Lecţiile au fost minuţios pregătite la fiecare obiect al ariei
curricular, folosindu-se de materiale didactice diverse şi metode participative pentru
a uşura dobândirea cunoştinţelor de către elevi. Copiii au fost antrenaţi în realizarea
diferitelor proiecte şi portofolii cerute de profesorii de religie,istorie şi geografie.
Pregătirea pentru participarea la olimpiadele şcolare a fost făcută cu multă
seriozitate, iar rezultatele au fost pe măsura aşteptărilor.
Au fost sărbătorite şi comemorate toate evenimentele importante din istoria
naţională: Holocaust; Ziua Armatei; Ziua Naţională a României; 24 Ianuarie –Unirea
Principatelor Române; Ziua Europei; Ziua Eroilor, organizându-se cu această ocazie
expoziţii, concursuri cu temă, la nivelul claselor a V-VIII, precum şi vizioanare de
materiale, aceste activităţi fiind pregătite de către profesorii scolii.
Analiza SWOT
Puncte tari:
•
-întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale realizate conform cu noile programe
•
-atingerea obiectivelor propuse în planul managerial
•
-cadrele didactice se implică responsabil în realizarea activităţilor şi sarcinilor propuse
Puncte slabe:
•
-nu s-au conştientizat prin comportament civic cunoştinţele dobândite la religie şi cultură civică la toţi elevii
•
-nu întotdeauna s-a reuşit trezirea interesului pentru disciplinele istorie, geografie şi religie
•
-nerealizarea unei comunicări între unii profesori şi elevi, ceea ce duce la iscarea unor conflicte
•
-folosirea unor metode învechite de predare-învăţare
•
Oportunităţi:
•
-folosirea eficientă a mijloacelor de învăţământ
•
- dezvoltarea competenţei de comunicare, de formare a propriei opinii
•
-folosirea metodelor activ-participative care să favorizeze înţelegerea ideilor şi conceptelor,
valorificarea experienţei proprii a elevilor
Ameninţări:
•
-numărul suficient de elevi cu probleme de comportament
•
-lipsa motivaţiei pentru o anumită disciplină sau faţă de învăţământ în general
•
Profesorii din această arie curriculară au participat la toate acţiunile iniţiate de şcoală, atât la nivelul şcolii,
cât şi al comunităţii locale. Pe parcursul anului şcolar 2013-2014, toţi membrii comisiei metodice şi-au adus
contribuţia la activităţile propuse în cadrul comisiei şi la nivelul şcolii.
Întocmit
Prof.Ghica Sebastian
Raportul Comisiei Metodice Matematică şi
ştiinţe pe semestrul I al anului şcolar
2013-2014
• Activitatea la nivel de catedră şi de comisie metodică s-a
desfăşurat conform planului managerial stabilit la început de an
şcolar şi a planificării pe semestrul I.
• Astfel, pe parcursul semestrului I, membrii comisiei metodice a
ariei curriculare "Matematică și științe formată din Badea Elena,
Costache Maria, Dincă Dumitru, Vasile Andreea, Constantinescu
Mihaela, Ioniță Mariana:
- au întocmit la timp planificările calendaristice anuale și
semestriale conform planificărilor școlare în vigoare.
- au elaborat și aplicat testele inițiale la fiecare clasă la nivel de
catedră, s-au dezbătut rezultatele și s-a luat un plan de măsuri.
- în cadrul comisiei metodice s-au analizat rezultatele obținute de
absolvenții clasei a VIII-a la Evaluarea Națională.
- s-a organizat etapa I a Concursului de Matematică Comper
• - membrii comisiei și-au perfecționat tehnica didacticoeducativă, au pregătit suplimentar elevii pentru olimpiade și
concursuri, au identificat și acoperit pe cât posibil lacunele din
cunoștințele elevilor la matematică.
• - s-u parcurs integral programele școlare de toți membrii
comisiei conform planificărilor și în corelație cu manualele
• - s-au realizat de toate cadrele didactice modele de fișe de
lucru, teste însoțite de bareme de corectare și evaluare, lucrări
scrise semestriale.
• - s-a realizat monitorizarea permanentă a elevilor la matematică
prin administrarea periodică a testelor de progres.
• - s-a întocmit graficul de pregătire suplimentară a elevilor
• - fiecare profesor și-a întocmit portofoliul individual
• - toți membrii comisiei au participat la activitățile organizate la
nivelul școlii
• - pentru obținerea unor rezultate bune la învățătură s-a
menținuto relație permanentă părinți cadre didactice, cadre
didactice- cadre didactice, cadre didactice- echipa managerială.
• - s-a organizat etapa I a a Concursului Național Smart la Școala
Găgeni, unde la clasa a V-a s-a obținut premiul al II-lea prin
elevul Pița Bogdan.
La ediția I a Concursului Comper organizat la
ambele școli s-au obținut următoarele premii
•
•
•
•
•
•
Pița Bogdan- clasa a V-a, Premiul al II-lea
Ristea Robert- clasa a V-a, Premiul al III-lea
Pița Silvana- clasa a V-a, Mențiune
Ștefan Vasile - clasa a V-a, Mențiune
Pe lângă multe reușite ale comisiei am identificat și câteva
puncte slabe:
insuficienta stimulare a elevilor pentru a participa la diverse
concursuri
elevii nu se simt obligați să studieze manualul acasă
mulți elevi nu își efectuează tema de acasă
Punând în balanță aspectele pozitive și negative, întreaga
activitate ș-a desfășurat în condiții bune.
Responsabil comisie,
Prof. Badea Elena