Reakce bank a podnik* na inflaci Reakce bank na inflaci

Download Report

Transcript Reakce bank a podnik* na inflaci Reakce bank na inflaci

REAKCE BANK A PODNIKŮ NA INFLACI
Reakce bank na inflaci
 Reakce podniků na inflaci
 Může inflace nekonečně růst?


Zdroj: Petr Kinský a kol.: Finanční gramotnost, obsah a příklady z praxe škol.
Praha. Národní ústav odborného vzdělání, 2008
REAKCE BANK A PODNIKŮ NA INFLACI
REAKCE BANK NA INFLACI
Banky reagují tak, že zvyšují úrokovou sazbu nejen
z úvěrů, ale i z vkladů
 Z úvěrů zvyšují úrokovou sazbu proto, aby
poskytování úvěrů nebylo pro banky ztrátové
 Sazby z vkladů zvyšují proto, aby lidé neztratili
zájem peníze ukládat, nebo aby je nevybírali
 Pokud by vkladatelé začali hromadně vybírat
vklady mohl by nastat run na banku (banka nikdy
nemůže vyplatit všechny vklady) a banka
zbanrotovala

REAKCE BANK A PODNIKŮ NA INFLACI
REAKCE PODNIKŮ NA INFLACI
Podniky často zdražují své výrobky a služby
 Ve svých nákladech nepromítají jen zvýšené
mzdy ale také rostoucí ceny materiálu a energie
 Tímto zvyšováním cen způsobují další inflaci
 Může nastat inflační spirála, o které
pojednávala předchozí kapitola

REKCE BANK A PODNIKŮ NA INFLACI
MŮŽE INFLACE NEKONEČNĚ RŮST?
V předchozích kapitolách byl uveden příklad
Německa ve 20. letech, kdy inflace nekonečně
rostla
 Dnes je takový vývoj nemožný
 Podniky mohou zdražovat své výrobky jen do určité
míry, protože jinak ztratí zákazníky a tyto výrobky
se stanou neprodejné (koupěschopnost
obyvatelstva není neomezená)
 Stát prostřednictvím centrální banky dokáže
regulovat inflaci
