ARNAUDA i BATALLA

download report

Transcript ARNAUDA i BATALLA

Que és el tartamudeig?

Trastorn verbal que provoca interrupcions a l’hora
de parlar i afecta el ritme del llenguatge.
Tipus :

Tartamudeig tònic

Tartamudeig clònic

Tartamudeig mixt
- Parla entretallada
- bloqueig de la parla
- espasmes
- contraccions bocals
- repetició de paraules
- barreja dels anteriors
Símptomes:

Aspectes lingüístics
-

Aspectes conductuals
-
-

- abús sinònims
- frases incompletes
- incoherència lingüística
- Descoordinació pensament - llenguatge
- mutisme
- por a parlar
- ansietat i angoixa
- evitar comunicació verbal
Aspectes corporals i respiratoris
-
- moviments espontanis del cos (tics)
- alteració respiratòria i sudoració
Epidemiologia:

5% dels nens (1 de cada 20 nens) en edats de 2 a
5 anys
1% no
desapareix i
pot empitjorar
90% pot durar
setmanes i fins i tot
anys, i finalment
desaparèixer
Comorbilitat:



Síndrome de Down
anòxia al néixer
anomalies auditives
Gènesi


Origen fisiològic
Origen genètic
Manteniment

Sobretot en Nens
1% persisteix
Tractament





Seguiment
Encobriment
Parla rítmica
Tècniques operants
Temps fora
Perspectives tractament

- no existeix una cura per la tartamudesa
una intervenció precoç pot fer que la
tartamudesa no sigui per a tota la vida
 -
Anàlisi d’un cas




- des de que va néixer
- ajuda logopèdia
- millora però no desaparició
- sobretot tartamudeja quan es posa nerviós
Casos de tartamudeig

http://www.youtube.com/watch?v=Gff3t6A7lK4

http://www.youtube.com/watch?v=KH66W13lgds
Associacions

APET ( Asociación para la prevención, evolución y
tratamiento de la tartamudez)
Conclusions




és més complexa del que sembla
no té risc mortal
provoca problemes de sociabilització
probabilitats de cura elevades
Bibliografía

webs :
1. http://www.monografias.com/trabajos67/disfemiatartamudeo/disfemiatartamudeo2.shtml#ixzz2HOApcx5f
2. http://www.asociacionapet.com/
3.https://sites.google.com/site/trastornsdaudicioillenguat
ge/index/disfemia-tartamudeig