Mezi třicetiletou válkou a francouzskou revolucí II

download report

Transcript Mezi třicetiletou válkou a francouzskou revolucí II

Mezi třicetiletou válkou a francouzskou revolucí II

Dějiny významných evropských států: Anglie a Velká Británie

Anotace

       Materiál tvoří 11 slidů, v nichž jsou zachycen nástin vývoje nejdůležitějších etap dějin 18. století v Evropě cílová skupina: 8. roč.

Autor: Mgr. Tomáš Kozák očekávaný výstup: žák se seznámí s dějinami Anglie v 17. století použitý materiál: učebnice SPN pro 8. roč. a Prodos pro 8. ročník, Wikipedia průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a provádíme zpětnou vazbu pomocí shrnujících otázek na konci prezentace následuje možnost zápisu látky do sešitu

Dějiny významných evropských států – Anglie a Velká Británie

Nástup Stuartovců na anglický trůn     1603 – umírá Alžběta I. – bezdětná vymírá tak rod Tudorovců a na trůn se dostává příbuzný rod Stuartovců Jakub I. Stuart Anglie a Skotsko se nestávají jedním královstvím, zůstávají dvěma samostatnými státy se společným panovníkem = personální unie král musel přestoupit od katolictví k anglikánské církvi, kterou se pak pokoušel zavádět i do Skotska, což naráželo na odpor => zhoršování vztahů mezi Anglií a Skotskem

Jakub I. Stuart

Jakub I. Stuart ( byl král Skotska 19. června 1566 – jako Jakub VI. a 27. března 1625 ) Anglie jako Jakub I.. Ve Skotsku vládl od Marie Stuartovny 24. července 1567 . Do roku 1578 , kdy se ve věku jednoho roku stal nástupcem své matky jeho jménem vládli regenti. 24. března 1603 se stal nástupcem posledního panovníka Anglie Tudorovců Alžběty I.

let až do své smrti a Irska z rodu Vládl Anglii, Skotsku a Irsku 22 roku 1625 a často používal titul král Velké Británie.

Za jeho vlády pokračoval zlatá éra literatury a divadla s takovými osobnostmi jako byli William Shakespeare , John Donne , Ben Jonson a sir Francis Bacon . Jakub sám byl literárně činný a je autorem Daemonologie, True Law of Free Monarchies a Basilikon Doron.

Dějiny významných evropských států – Anglie a Velká Británie

Občanská revoluce v Anglii  vznik republiky      1625 – umírá Jakub I., králem se stává Karel I.

situace se vyostřuje, Karel se totiž snaží o absolutistickou vládu

konflikty s parlamentem, který nechtěl povolovat panovníkovi daně, což Karel ignoroval roste nespokojenost s náboženskou politikou i napětí nejen ve Skotsku, ale i v Anglii 1639 – napětí přerůstá v otevřený konflikt – skotská vojska vpadají do Anglie

Karel I.

Karel I. Stuart ( byl král Anglie monarchie .

19. listopadu 1600 , Skotska a Irska – 30. ledna 1649 ) od 27. března 1625 až do své popravy 30. ledna 1649 . Je znám především pro svůj střet s parlamentem . Byl zastáncem názoru na božský původ domnívalo, že se snaží o zavedení panovníka , což znamenalo, že panovník odvozoval svou moc od Boha a nemohl tak být sesazen. Mnoho lidí se absolutní

       

Dějiny významných evropských států – Anglie a Velká Británie

Karel potřebuje peníze, svolává proto parlament, ale ten mu daně odmítá povolit král parlament rozpouští ve válce se však panovníkovi nedaří a je nucen svolat parlament znovu – opět neúspěšně parlament se snaží využít královy oslabené pozice a omezit absolutismus

neshody mezi králem a parlamentem vyvrcholily v roce 1642 občanskou válkou

počáteční Karlovy úspěchy skončily po jmenování Olivera Cromwella do čela parlamentní armády Karel je poražen, zajat, souzen a v roce 1649 popraven

Anglie se stává republikou

Oliver Cromwell

Oliver Cromwell ( anglický 25. duben 1599 anglické republiky – 3. září 1658 ) byl vojenský a politický představitel. Známý je především pro angažovanost ve vytvoření a jeho roli jako lorda protektora Anglie, velitelů, kteří přispěli k porážce královského vojska v Skotska a občanské válce Irska . Byl jedním z vojenských . Po popravě byl vůdčí postavou Anglické republiky, obsadil Skotsko a Irsko a od roku 1653 Karla I.

roku 1649 až do své smrti roku 1658 vládl jako lord protektor.

Dějiny významných evropských států – Anglie a Velká Británie Anglická republika a Cromwellova diktatura

Parlament Sněmovna lordů Dolní sněmovna

Dějiny významných evropských států – Anglie a Velká Británie Anglická republika a Cromwellova diktatura

Parlament Dolní sněmovna

    

Dějiny významných evropských států – Anglie a Velká Británie

Anglická republika a Cromwellova diktatura Sněmovna lordů rozpuštěna v Dolní sněmovně zasedá drobná šlechta a měšťanstvo skutečnou moc má v rukách Cromwell podporovaný armádou Cromwell táhne do Skotska a Irska a obě země dostává pod svrchovanost Anglie – Irsko se stává první anglickou kolonií po ovládnutí britských ostrovů Cromwell podporuje hlavně námořní obchod       vydává plavební zákon, který dovoluje dopravovat na britské ostrovy a do kolonií zboží pouze anglickým lodím byl namířen především proti nizozemským obchodníkům Nizozemí vyhlašuje Anglii válku, ale je poraženo z Anglie se stává námořní velmoc 1653 – Cromwell rozhání parlament a prohlašuje se „lordem protektorem“ a stává se diktátorem

v roce 1658 umírá a roku 1660 se Anglie stává opět královstvím

Dějiny významných evropských států – Anglie a Velká Británie

Slavná revoluce     1660 – na trůn se vrací syn popraveného Karla I. Karel II. Karel II. i jeho nástupce Jakub II. se neúspěšně snaží nastolit opět absolutismus parlament se rozděluje na dvě skupiny  

konzervativní – pro krále radikální – omezení panovnické moci radikálům se podařilo prosadit zákon, který zakazoval zatknout občana bez soudního příkazu

Karel II.

Karel II. Stuart ( 29. května 1630 král Anglie , Skotska Jeho otec Karel I.

popraven Anglie se de facto a Irska 30. ledna 1649 stala . .

– 6. února 1685 ) byl byl za vyvolání občanské války Parlament republikou nejmenoval Karla II. jeho nástupcem, ale dokonce vydal nařízení označující toto jmenování nezákonným. a země byla řízena Oliverem Cromwellem jmenoval 5. února 1649 . Skotsko bylo nezávislým královstvím a tak ho skotský parlament skotským králem. Karel II. byl korunován jako skotský panovník 1. ledna 1651 . Po porážce od Cromwellova vojska bitvě u Worcesteru 3. září 1651 v unikl na kontinent, kde strávil dalších devět let.

Politická krize po smrti Olivera Cromwella roku 1658 vedla k tomu, že byl požádán, aby se vrátil a nastoupil na trůn a byla tak obnovena monarchie . Karel dorazil do Londýna 29. května 1660 . Dokumenty vydávané po tomto roce byly datovány tak, jako by se stal nástupcem svého otce hned po jeho smrti. Po jeho nástupu na trůn došlo k uvolnění veřejného života svázaného v předchozím období přísnými katastrofami velkým morem puritánskými a pravidly. V době jeho panování byl Londýn zasažen dvěma velkým požárem .

 

Dějiny významných evropských států – Anglie a Velká Británie

Jakub II. udělal dva kroky, které ho stály trůn  přestoupil ke katolictví  1688 – rozpustil parlament Jakub byl sesazen a na trůn se dostává jeho zeť Vilém Oranžský, který pak vládne pod jménem Vilém III.

 na trůn se dostal díky parlamentu, takže musel přistoupit na řadu parlamentních podmínek  

z Anglie se stává konstituční monarchie, což trvá dodnes

žádná další revoluce zatím v Anglii neproběhla, proto tato bývá nazývána slavnou revolucí

     

Dějiny významných evropských států – Anglie a Velká Británie

Velká Británie 1707 – za vlády královny Anny došlo ke spojení anglického a skotského parlamentu personální unie končí, Skotsko se stává anglickou provincií

od tohoto roku hovoříme o Velké Británii

smrtí královny Anny vymírají Stuartovci a na trůn se dostává hannoverská dynastie v parlamentu vznikají dvě novinky  

premiér

 jeden z poslanců strany, která vyhrála volby, zastupoval v některých případech panovníka

parlamentní opozice

  strana, která volby prohrála kritika vlády, návrhy vlastních řešení

volební právo bylo omezeno vysokým volebním cenzem

Zápis – Dějiny významných evropských států – Anglie a Velká Británie

Nástup Stuartovců na anglický trůn    1603 – umírá Alžběta I. – bezdětná vymírá tak rod Tudorovců a na trůn se dostává příbuzný rod Stuartovců Jakub I. Stuart Anglie a Skotsko se nestávají jedním královstvím, zůstávají dvěma samostatnými státy se společným panovníkem =

personální unie

  král musel přestoupit od katolictví k anglikánské církvi, kterou se pak pokoušel zavádět i do Skotska, což naráželo na odpor => zhoršování vztahů mezi Anglií a Skotskem 1625 – umírá Jakub I., králem se stává Karel I.

     

Zápis – Dějiny významných evropských států – Anglie a Velká Británie

situace se vyostřuje, Karel se totiž snaží o absolutistickou vládu

konflikty s parlamentem, který nechtěl povolovat panovníkovi daně, což Karel ignoroval roste nespokojenost s náboženskou politikou i napětí nejen ve Skotsku, ale i v Anglii 1639 – napětí přerůstá v otevřený konflikt – skotská vojska vpadají do Anglie král parlament rozpouští ve válce se však panovníkovi nedaří a je nucen svolat parlament znovu – opět neúspěšně

Zápis – Dějiny významných evropských států – Anglie a Velká Británie

parlament se snaží využít královy oslabené pozice a omezit absolutismus  

neshody mezi králem a parlamentem vyvrcholily v roce 1642 občanskou válkou

počáteční Karlovy úspěchy skončily po jmenování Olivera Cromwella do čela parlamentní armády  Karel je poražen, zajat, souzen a v roce 1649 popraven

Anglie se stává republikou

Anglická republika a Cromwellova diktatura

    

Zápis – Dějiny významných evropských států – Anglie a Velká Británie

Sněmovna lordů rozpuštěna v Dolní sněmovně zasedá drobná šlechta a měšťanstvo skutečnou moc má v rukách Cromwell podporovaný armádou Cromwell táhne do Skotska a Irska a obě země dostává pod svrchovanost Anglie – Irsko se stává první anglickou kolonií po ovládnutí britských ostrovů Cromwell podporuje hlavně

námořní obchod

 vydává plavební zákon, který dovoluje dopravovat na britské ostrovy a do kolonií zboží pouze anglickým lodím

Zápis – Dějiny významných evropských států – Anglie a Velká Británie

  1653 – Cromwell rozhání parlament a prohlašuje se „lordem protektorem“ a stává se diktátorem

v roce 1658 umírá a roku 1660 se Anglie stává opět královstvím, na trůn se dostává Karel II.

Slavná revoluce   1660 – na trůn se vrací syn popraveného Karla I. Karel II. Karel II. i jeho nástupce Jakub II. se neúspěšně snaží nastolit opět absolutismus  parlament se rozděluje na dvě skupiny  

konzervativní – pro krále radikální – omezení panovnické moci

radikálům se podařilo prosadit zákon, který zakazoval zatknout občana bez soudního příkazu

Velká Británie   1707 – za vlády královny Anny došlo ke spojení anglického a skotského parlamentu personální unie končí, Skotsko se stává anglickou provincií

   

Zápis – Dějiny významných evropských států – Anglie a Velká Británie

od tohoto roku hovoříme o Velké Británii

smrtí královny Anny vymírají Stuartovci a na trůn se dostává

hannoverská dynastie

v parlamentu vznikají dvě novinky  

premiér

 jeden z poslanců strany, která vyhrála volby, zastupoval v některých případech panovníka

parlamentní opozice

  strana, která volby prohrála kritika vlády, návrhy vlastních řešení

volební právo bylo omezeno vysokým volebním cenzem

               

Shrnutí:

Jak se dostali Stuartovci na anglický trůn?

Co je personální unie?

Proč musel Jakub I. přijmout anglikánství?

Jaké byly hlavní příčiny nespokojenosti s vládou Karla I.?

Proč se Karel snažil zavést anglikánství i ve Skotsku?

Jak dopadla jednání krále s parlamentem?

Kdo vyhrál občanskou válku?

Jak skončil Karel I.?

Z čeho se skládal anglický parlament?

Co byl plavební zákon? Jaké byly jeho důsledky?

Jak se rozdělil parlament po nástupu Karla II.?

Proč byl sesazen Jakub II.? Kdo ho vystřídal na trůně?

Proč se této revoluci říká slavná Co je Velká Británie a jak vznikla?

Vysvětli pojmy premiér a parlamentní opozice.

Co je majetkový cenzus?