Transcript Kolíska

ALFONZ BEDNÁR

KOLÍSKA

• • • • • •

Život autora

narodil sa v roku 1914 v Rožňovej Neporadzi vyštudoval učiteľstvo (slovenčina, čeština, latinčina) na univerzitách v Bratislave a Prahe pôsobil jako stredoškolský profesor v Liptovskom Mikuláši a Bardejove počas vojny publikoval v odbornej tlači niekoľko článkov o vyučovaní slovenského jazyka (dokonca v roku 1963 vydal aj vysokoškolské skriptá dejín slovenskej literatúry) pracoval aj ako redaktor pre nakladateľstvo Pravda a vydavateľstvo Slovenský spisovateľ, neskôr ako dramaturg a scenárista pre Československý štátny film zomrel vo veku 75 rokov (1989)

• • • • • • •

DIELO

do literatúry vstúpil po roku 1945 (vo veku 31 rokov) ako prekladateľ klasickej i súčasnej anglo-americkej prózy: Defoe, Twain, London, Galsworthy, Lewis, Hemingway a i.

jeho prvý román Sklený vrch (vzbudil veľkú pozornosť kritiky i čitateľov) – román s

tajomstvom

podobný charakter aj druhá kniha, zbierka noviel Hodiny a minúty (nekonvenčné spracovanie povstaleckej tematiky a kritický pohľad na život v 50-tych rokoch) román Hromový zub (život slovenskej dediny v rokoch 1. svetovej vojny a po prevrate) v druhej polovici 60-tych rokov - témy zo súčasnosti, objavujú sa nové postupy (zvláštne kompozičné princípy a prvky grotesky) humoristicko-kritický román Balkón bol privysoko (realita má podobu sna, v ktorom sa hrdina postupne mení na rozličné zvieratá /psa, žabu, mravca/ a je nútený žiť v týchto podobách) trilógia Za hrsť drobných osudy rodiny inžiniera Kamenického z pohľadu ich psa Flipa – rozpad rodiny a zakladanie novej) Poslednými dielami Bednára boli romány Ad revidendum, gemini, Osamelý havran a Veniec na tanieri.

Scenáre: Slnko v sieti, Organ, Tri dcéry a i.

• • •

Charakteristika tvorby

jeho autorské diela sa niesli v línii angažovaného odhaľovania morálnych neduhov spoločnosti vnášal do tvorby odvrátenú a dovtedy ukrývanú tvár povstania a celej spoločenskej situácie po II. svetovej vojne používal novátorské tvorivé postupy:  prienik do psychiky postáv i sociálnej podmienenosti ľudských osudov  konfrontácia vtedajšieho obdobia s dramatickými udalosťami povstania (Sklený vrch)  pranieroval tiež nedostatky každodennej hovorovej slovenčiny (nevhodné slová, zaužívané slovné mechanizmy, nezmyselné slogany a osobitne významovú prázdnotu šlágrových textov)  využíval formu alegórie, podobenstva, satiry, drámu striedala groteska  hra s kompozíciou (Sklaný vrch, Kolíska)

KOLÍSKA

ŽÁNER: novela (psychologická) DRUH: epika FORMA: próza PROSTREDIE: dedinské TÉMA: odhalenie psychiky hlavných postáv postavených do hraničnej situácie a na pozadí partizánskeho boja • • • • OBDOBIE: obdobie klérofašistickej Slovenskej republiky (nemecká okupácia) súčasť zbierky noviel Hodiny a minúty súbor 4 noviel – vojnové obdobie, SNP ako hraničná existenčná situácia, vojna a jej tragický dosah na osudy postáv pásmová kompozícia (konfrontácia minulosti a prítomnosti) novela Kolíska – autor odkrýva psychológiu, pocity, výčitky svedomia, spomienky KOMPOZÍCIA: striedanie niekoľkých časových rovín, retrospektívne rozprávanie

Zita Furková Mišo Černek Ján Majerský Jano Ragala nemeckí dôstojníci

POSTAVY

Konflikt a vnútorná kompozícia

• •

Bednár bol prvým autorom, ktorý ruší čiernobiely obraz povstaleckých hrdinov zachytil aj priebeh súdnych procesov na začiatku 50-tych rokov a obdobie združstevňovania

dve línie:

1. línia prítomnosti – po vojne, Zita počúva v rádiu priamy prenos zo súdu, na ktorom svedčí aj jej manžel Mišo Černek, 2. línia minulosti – obdobie prvej republiky, mladosť Zity, obdobie SNP (ukrývanie Majerského)

Konflikt a kompozícia umožňuje čitateľovi prenikať do vzájomných vzťahov a psychických stavov postáv cez netradičné riešenie kompozície z časového hľadiska.

Vnútorná kompozícia

1952

súčasnosť

1952 súčasnosť 1945

SNP

1945 SNP 1939

začiatok vojny Zároveň autor čitateľovi postupne odkrýva nevypovedané či skryté súvislosti a vzťahy medzi postavami , ktoré ich vedú k jednotlivým činom...

DEJ

rok 1952

• • • • • • Zita počúva v rádiu záznam súdneho procesu s tzv. triednymi nepriateľmi medzi obžalovanými - Jozef Majerský (podľa prokurátora – zradca, kulak, sabotér) Majerský tvrdí, že je nevinný jeden zo svedkov – Mišo Černek (Zitin manžel) – bývalý veliteľ partizánskej skupiny, svedčí, že M. ušiel od svojej jednotky, chcel zradiť partizánov Zita sa hnevá na manžela, vie, že obvinenia sú nepravdivé spomienky........

1952

súčasnosť

1945

SNP

1945 SNP 1952 súčasnosť 1939

začiatok vojny

DEJ

rok 1945

• • • • • • Zita doma sama s chorým dieťaťom, kolísala ho v kolíske Mišo – veliteľ partizánskej skupiny, nemala o ňom žiadne správy • dedinu obsadili Nemci – mnohých zabili (ženy aj deti), domy podpálili do kuchyne zrazu vošiel Majerský – žiadal o pomoc a úkryt Zita sa bála, napriek tomu ho ukryla v izbe pod perinami Majerský sa pridal k partizánom iba z vypočítavosti bol členom skupiny, ktorej velil Mišo • Maj. ochorel (bolesti v očiach), rozhodol sa, že opustí skupinu, v noci zišiel z hôr a vošiel do 1. domu na kraji dediny, nevedel, kto tam býva • • v izbe si uvedomil, čo spravil, možno ohrozil ostatných (stopy v snehu) • výčitky svedomia – že Zitu dostal do nebezpečenstva, že jej v minulosti ublížil Zita v kuchyni pripravuje M. jedlo, spomienky.......

1952

súčasnosť

1945

SNP

1945 SNP 1952 súčasnosť 1939

začiatok vojny

DEJ

rok 1939

• • • • • • • na začiatku vojny pracovala s matkou v Čechách na veľkostatku, varili robotníkom Majerský – šafár, ženatý, jeho vzťah k Zite ako sa jej „zbavil“ – Jano Ragala vyhnaní z veľkostatku Zita a Jano - manželia smrť Ragalu Zita sa opäť vydáva – Mišo Černek

1952

súčasnosť

1945

SNP

1945 SNP 1952 súčasnosť 1939

začiatok vojny

DEJ

rok 1945

• • • • • • • • Zita kolíše chorého syna zvuk kolísky upútal nemeckého dôstojníka, veliteľa oddielu SS zvuk mu pripomenul detstvo Nemci vtrhli do Zitinej chalupy, v kuchyni, posmech zo Zity, zábava Nemcov Majerský v izbe – útek cez okno, streľba, 3 Nemci ranení, 2 mŕtvi chytili Majerského, vzdal sa obavy Zity, že ju zabijú Nemci odchádzajú so zatknutým Majerským

1952

súčasnosť

1945

SNP

1945 SNP 1952 súčasnosť 1939

začiatok vojny

DEJ

rok 1952

• • • • Zita a manžel počúvajú záver súdneho procesu Majerský – odsúdený na 12 rokov väzenia a konfiškáciu majetku Zita vyčíta manželovi, že svedčil proti M.

Mišo výpoveď musel podpísať, bol prinútený • Zita stráca dôveru, obáva sa, že Mišo svedčil proti M. z pomsty a zo žiarlivosti

ukážky textu

„Svedčil si...“ Hnev rozochvel Zite stíšený hlas. „Nemal si tak! Pre seba zabúdaš na iných! Dbáš len na seba, akoby si bol sám na svete! Tebe Majerský neublížil... Prečo si tak na neho svedčil, ty -?“ „Lebo chceli,“ povedal Černek, „aby si aj ty, aby si aj ty svedčila. Ty ho vraj, ty ho vraj poznáš, ty by si vedela o ňom viac povedať ako ja – a ja som nechcel, aby si ty na neho svedčila, preto som svedčil ja sám, ja sám, aby si, aby si nemusela ty – “

ukážky textu

Možno veriť Mišovi? Spytovala sa v duchu a bránila sa dorážajúcej myšlienke, či sa jej muž Mišo takto nevypomstil Majerskému. Mišo je raz taký, raz onaký, doma tak, na súde ináč – iste nemohol a nemôže zabudnúť Majerskému Radotín.

A nestihla Majerského pravda? Za všetko, čo vykonal jej a iným? Ak Mišo nehovorí pravdu, zle je – a ak...?

Z núdze sa vydala za neho, z núdze s ním i teraz žije – a Mišo to vie.