VAAZLARDA MENKIBE VE ŞİİRLERDEN YARARLANMA

Download Report

Transcript VAAZLARDA MENKIBE VE ŞİİRLERDEN YARARLANMA

VAAZLARDA MENKIBE VE ŞİİRLERDEN
YARARLANMA ESASLARI
SEMİNERİMİZE HOŞ GELDİNİZ
(4 Saat)
VAAZLARDA MENKIBE VE ŞİİRLERDEN
YARARLANMA ESASLARI
Bu seminerde vaazlarda
menkıbe, şiir atasözü kullanımına
ilişkin esaslar ile israiliyat ve
hurafelerden uzak kalmanın
önemi öğreneceğiz.
VAAZLARDA MENKIBE VE ŞİİRLERDEN
YARARLANMA ESASLARI
1. Menkıbeler
2. Şiirler
3. Atasözü ve deyimler
4. Vaazlarda israiliyat’tan, bidat
ve hurafelerden uzak kalma
1- MENKIBELER

“Menkıbe (Menkabe): A. i. Hikâye; dîn büyüklerinin
veya târihe geçmiş kimselerin övgüye değer
taraflarını, üstünlüklerini anlatan hikâye.
1- MENKIBELER
Misâl: Türbeler, câmiler, eski bahçeler

Şanlı menkıbesi binlerce erin

Sesi arşa çıkmış hengâmelerin

Nakleder yâdını gelen geçene.
 [A. H. Tanpınar, Bütün Şiirleri, 163]

‫‪1- MENKIBELER‬‬
‫‪KUR’ÂN-I KERÎM’DE, “KISSA” KELİMESİ VE‬‬
‫‪MÜŞTAKLARININ GEÇTİĞİ BAZI ÂYET-İ KERÎMELER‬‬
‫قصُّ“ ‪ Kur’ân-ı kerîm’de, 4 yerde‬‬
‫‪ = nekussu” fiili‬نَ ُ‬
‫‪geçiyor:‬‬
‫ن أَنبَآئِ َها َولَ َق ْد‬
‫ك ا ْل ُق َرى نَ ُقصُّ َعلَ ْي َ‬
‫‪ [A’râf / 007.101] ‬تِ ْل َ‬
‫ك ِم ْ‬
‫ما َك َّذ ُبو ْا ِمن‬
‫ما َكا ُنو ْا لِ ُي ْؤ ِم ُنو ْا بِ َ‬
‫سل ُُهم بِا ْلبَ ِي َناتِ َف َ‬
‫َ‬
‫جاء ْت ُه ْ‬
‫م ُر ُ‬
‫ى ُقلُوبِ ا ْل َ‬
‫ك يَ ْ‬
‫ين‬
‫كافِ ِر َ‬
‫طبَ ُع الل ُه َعلَ َ‬
‫ل َك َذلِ َ‬
‫َق ْب ُ‬
‫ما‬
‫ن نَ ُقصُّ َعلَ ْي َ‬
‫ص بِ َ‬
‫ن ا ْل َق َ‬
‫س َ‬
‫ح َ‬
‫ك أَ ْ‬
‫‪ [Yûsuf / 012.003] ‬نَ ْ‬
‫ح ُ‬
‫ص ِ‬
‫ين‬
‫ه لَ ِ‬
‫ُنت ِمن َق ْبلِ ِ‬
‫هذَا ا ْل ُق ْرآنَ َوإِن ك َ‬
‫ك َ‬
‫ن ا ْلغَافِلِ َ‬
‫م َ‬
‫ح ْي َنا إِلَ ْي َ‬
‫أَ ْو َ‬
‫‪‬‬
‫‪1- MENKIBELER‬‬
‫‪‬‬
‫م‬
‫هم بِا ْل َ‬
‫ن نَ ُقصُّ َعلَ ْي َ‬
‫ق إِنَّ ُه ْ‬
‫‪ [Kehf / 018.013] ‬نَ ْ‬
‫ك نَبَأَ ُ‬
‫ح ُ‬
‫ح ِ‬
‫ه ًدى‬
‫فِ ْتيَ ٌ‬
‫اه ْ‬
‫ة آ َم ُنوا بِ َربِ ِه ْ‬
‫م ُ‬
‫م َو ِز ْدنَ ُ‬
‫ق‬
‫سبَ َ‬
‫ن أَنبَاء َما َق ْد َ‬
‫ك نَ ُقصُّ َعلَ ْي َ‬
‫]‪َ [Tâhâ / 020.099‬ك َذلِ َ‬
‫ك ِم ْ‬
‫ك ِمن لَّ ُدنَّا ِذ ْك ًرا‬
‫َو َق ْد آتَ ْي َنا َ‬
1- MENKIBELER
1- MENKIBELER
2. ŞİİRLER
2. ŞİİRLER
2. ŞİİRLER
3.ATASÖZÜ VE DEYİMLER
3.ATASÖZÜ VE DEYİMLER
3.ATASÖZÜ VE DEYİMLER
4. VAAZLARDA İSRAİLYAT’TAN, BİDAT
VE HURAFELERDEN UZAK KALMA
4. VAAZLARDA İSRAİLYAT’TAN, BİDAT
VE HURAFELERDEN UZAK KALMA
4. VAAZLARDA İSRAİLYAT’TAN, BİDAT
VE HURAFELERDEN UZAK KALMA
KAYNAKLAR








1. Hayatü’s-Sahabe, Yusuf el-Kardavi, AkçağYayınları.
2. Mesnevi, Mevlana Celaleddin Rumi.
3. Safahat, M. Akif Ersoy.
4. Bostan, Sadi Şirazi.
5. Dinle Neyden, Mesnevi Sohbetleri, Prof. Dr. H. Kamil
Yılmaz, ErkamYayınları 2008.
6. Kur’an-ı Kerim Tefsirlerinde Bidat ve Hurafe, Ez-Zehebi.
7. Bid'at ve Hurafeler, Hasan Cihan Güneş, Rehber Yayınları.
8. 21. Yüzyıl Türkiye’sinde Yaşayan Hurafeler, Dr. Kıyasettin
Koçoğlu
SEMİNERİMİZ SONA ERMİŞTİR.
KATILIMINIZDAN DOLAYI
TEŞEKKÜR EDERİZ.
HAZIRLAYAN VE SUNAN
MEVLANA TAŞKAYA
ULUDERE İLÇE VAİZİ