BG130 грейдерийн презентаци /монгол

Download Report

Transcript BG130 грейдерийн презентаци /монгол

Motor Grader / Motorgrader/ Грейдер BG 130 T-4 (4*6) / BG 130 TA-4 (6*6)
Албан ёсны дистрьюбитор “Бүлээндаваа ХХК”
www.buleendavaa.mn
BG 130 T-4 (4*6) / BG 130 TA-4 (6*6) Грейдерийн хэмжээсүүд
HBM-Nobas фирмийн BG 130 T-4, BG 130 TA-4 грейдерүүд нь зам барилгад маш
тохиромжтой, гурван тэнхлэгт дунд ангиллын универсаль машин техник юм.
Албан ёсны дистрьюбитор “Бүлээндаваа ХХК”
www.buleendavaa.mn
Хөдөлгүүр : Үйлдвэрлэгч/загвар - PERKINS/Дизель хөдөлгүүр
Төрөл : 4-такттай, шууд асдаг, турбонаддув, усан хөргүүртэй, сэнстэй
Чадал (ISO 14396) 2200 эргэлт/мин-д-1 96 kW/131 м.х, 2000 эргэлт/мин-1 107
kW/146 PS
Цилиндрийн тоо эгнээндээ 6, цилиндрийн диаметр и явалт 105 x 127 мм,
багтаамж 6,6 л
Хөдөлгүүр нь хоёр элемент бүхий хуурай тоостой агаар шүүгчтэй.
24 V-ийн цахилгааны систем, 80А-ийн хувьсах гүйдлийн үүсгүүр, 24V, 4,5kW (6,1 м.
Х)-ийн асаалтын систем, 70 А/ц-ийн 2 батерей (аккумулятор)
Жин : Нийт жин 13900 кг, Хойд тэнхлэг дээр 9800 кг, Урд тэнхлэг дээр 4100 кг
Энэхүү жингийн хэмжээнд кабин, туслах материал, 2120 мм өргөнтэй сийрүүлэгч,
урд хусагчийн жин мөн багтсан.
Бүрэн хөтлөгч систем : Хойд тэнхлэгтээ 6 шатлалт хурдны хайрцаг (Ergopower),
эргэлтийг тааруулах (ZF6WG) хувиргагчтай гидродинамик хөтлөгчтэй. Мөн урд
тэнхлэгийн дугуй, газрын гадаргууны үрэлтийг хянах микропроцессорын
удирдлага бүхий гидростатик нэмэлт хөтлөгчтэй.
Албан ёсны дистрьюбитор “Бүлээндаваа ХХК”
www.buleendavaa.mn
Хойд тэнхлэгийн хөтлөгч : тэнхлэгтээ 6 шатлалт хурдны хайрцаг (Ergopower),
эргэлтийг тааруулах (ZF6WG) хувиргагчтай гидродинамик хөтлөгчтэй.
Бүрэн ба ухрах хөтлөгчийн системийн хурд
Урагшлах
км/цаг
1-р шатлал /араа/
5,0
2-р араа
7,0
3-р араа
12,0
4-р араа
19,0
5-р араа
28,0
6-р араа
40,0
Ухрах
1-р араа
6,0
2-р араа
14,0
3-р араа
32,0
Ухрах үедээ дуут дохио өгдөг.
Албан ёсны дистрьюбитор “Бүлээндаваа ХХК”
www.buleendavaa.mn
Хойд тэнхлэг : Савлалттай Тандем/цуваа гинжин холбоост/ тэнхлэгтэй, 4 дугуй
болгондоо тормозный систем, нуруугүй дифферециал/тэнцвэржүүлэгч/-тай.
Тандем: Хатуу каркасан гинжээр холбогдож ажиллана.
Хийц
Өндөр :
Өргөн :
Ханын зузаан :
Дугуйны суурь :
Савалгаа/ганхалт
Зам харагдах зурвас :
545 мм
178 мм
20/20 мм
1312 мм
±15°
350 мм
Дугуй :
Дугуйны хэмжээ
Обудны хэмжээ
455/70 R24 radial
13,00*24
Албан ёсны дистрьюбитор “Бүлээндаваа ХХК”
www.buleendavaa.mn
Тормоз :
Ажлын тормоз
Зогсоох хүчийг нэмэгдүүлэх нөөц бүхий 4 дугуй тормозлох дискэн тормозтой,
хүчлүүр, хоёр контурын системтэй, жолоочид анхааруулах дохио өгдөг
Зогсолтын тормоз
Пүрштэй аккумулятортай цахилгаанаар ажилладаг шахуургат дискэн тормозтой ба
энэ нь хойд тэнхлэгт бие даасан үйлчилгээтэй.
Урд тэнхлэг :
Савалгаа/ганхалт
Эргэлтийн өнцөг
Замын зурвас
Жолоодлого :
Шахуурган хүчлүүр (гидрохүчлүүр)
Урд түрэгчгүй үеийн хамгийн бага эргэлт
Урд түрэгчгүй үеийн хамгийн бага эргэлт
Дугуйны эргэлтийн өнцөг
Албан ёсны дистрьюбитор “Бүлээндаваа ХХК”
15° дээш/доош
45°
580 мм
6600 мм
7250 мм
45°
www.buleendavaa.mn
Арал :
Арлын урд ба хойд хэсэг нь чөмгөн хөдөлгөөнт холбоосоор холбогдоно. Арлын
урд хэсэг нь 240*240 мм-ийн 20/12 мм зузаан H төмрөөр гагнаж хайрцаглаж
хийсэн хийцтэй.
Арлын хойд хэсэг нь 415*60 мм-ийн H төмрөөр гагнаж хайрцаглаж хийсэн
хийцтэй. Хөдөлгөөнт холбоосын хэсгээр 30° баруун, зүүн тийш залах гидро
тохируулагчтай
Эргэлтийн тойрог :
Эргэлтийн тойрог хийх дотор арааны шүднүүдийг өндөр ачаалал дааж бага
элэгдэлтэй байлгахын тулд галаар төөнөж хатаасан. Эргэлтийн тойрог 4
чиглүүлэгчтэй. Тэдгээр чиглүүлэгчүүд нь хамгийн өндөр ачааллын үеийн
шаардлагыг хангахаар байрласан.
Эргэлтийн тойрог
1200 мм
Зузаан
35 мм
Өндөр
95 мм
Тохируулгатай чиглүүлэгч
4
Албан ёсны дистрьюбитор “Бүлээндаваа ХХК”
www.buleendavaa.mn
Эргэлтийн тойргийн хөтлөгч :
Шахуурган хөтөчтэй редуктор нь эргэлтийн тойрог хийх боломжийг олгоно. Тусгай
муфт нь ачаалал хэтрэхээс хамгаалдаг. Эргэлтийн өнцөг 360°.
Чирэгч гар :
30*170 мм хэмжээтэй А хэлбэртэй бүтэн гагнааст хийцтэй
Лемех/грейдерийн урд, хойд тэнхлэгийн хооронд байрлах доод хусагч/ :
11 ft лемех
3355*503*15 мм (132”*19,8”*0,6”)
Материал
Өндөр чанартай хийцийн ган
Хөдөлгөх хүч ( үрэлтийн коэф 0,8)
77,6-97,6 kN
Удирдлагын самбар :
Хэмжээ
Өргөн
1150 мм
Гүн
1400 мм
Нэмэлт тоноглолтой ажиллахаар захиалж хийлгэх боломжтой. Лемехийг удирдах
ЕВРО удирдлагатай болгож болно.
Албан ёсны дистрьюбитор “Бүлээндаваа ХХК”
www.buleendavaa.mn
Лемехийн хамрах хүрээ :
Газрын дэвсэг дээр гадаргууг өөрчлөхгүйгээр
дугуйны тусламжтай хамрах хүрээ
Газрын дэвсэг дээр гадаргууг өөрчилж
дугуйны тусламжтай хамрах хүрээ
Эргэлтийн тойрог үүсгэх хөдөлгөөний хүрээ
Лемехийг тохируулах хүрээ
Лемехийг суурилуулах өнцгийн өөрчлөлт
Налууд ажиллах өнцөг
Замын зурвас
Газрын дэвсэгт хүрэлцэх зай
Урд тэнхлэг хүртэлх зай
Бүх байрлалыг бүхээгнээсээ удирдах боломжтой
2050 мм/1200 мм
2530 мм/1680 мм
1140 мм
1000 мм
40° - 80°
90°
495 мм
365 мм
2420 мм
Гэрэлтүүлэг :
Урд талдаа 2 ерөнхий их гэрэл, бүхээг дээр, урд, хойд талдаа 2, 2 анивчдаг
дохионы гэрэл, ард талбаа 2 том тольдууртай гэрэл, 2 тормозны гэрэл, ухрахад
асах тольдуурт гэрэл, ухрах ажлын гэрэл, бүхээгний урд дээд, доод буланд 2, 2
ажлын гэрэлүүдтэй.
Албан ёсны дистрьюбитор “Бүлээндаваа ХХК”
www.buleendavaa.mn
Цэнэглэлтийн хэмжээ :
Түлш
Шахуургын тос
Хөдөлгүүрийн тос
Ergopower хурдны хайрцаг
Хойд мостны редуктор
Дугуйны редуктор ба хойд тормоз
Тандем (2*18 л)
Эргэлтийн тойрог хийх редуктор
Хөргөх шингэн
220,0 л
200,0 л
18,0 л
30 ,0л
13,5 л
4*4,0 л
36,0 л
6,0 л
33,0 л
Load-Sensing төрлийн шахуургын систем :
Гидросистемийн удирдлагын бүх төхөөрөмжийг нэгэн зэрэг болон тус тусад нь
ашиглах боломжтой. Load-Sensing (тэнхлэгт бүлүүрэн) насос нь аль нэг төхөөрөмж
ажиллаж эхлэхэд л шахаж эхэлдэг.Ингэхдээ 24 бар даралтыг тогтмол хадгалж байх
ба бага температуртай тосоор хангагдаж ба түлш хэмнэж байдаг.
Ажлын даралт
205 бар
Тос шахах максимум хэмжээ
99 л/мин
Албан ёсны дистрьюбитор “Бүлээндаваа ХХК”
www.buleendavaa.mn
Тоноглолууд :
Стандарт бүхээг :
ROPS/FOPS төрлийн кабин нь чимээ шуугиан, чичргээг дээд зэргээр багасгахаар
амортизатортай хийгдсэн. Эргэн тойрны орчныг сайн харах боломжтой. Уужим,
тохилог. Бүрэн доторлосон ба хивсэнцэр дэвсэж өгсөн. Тусгай шилэн цонхтой.
Баруун зүүн талдаа гүйдэг хаалга, 4 шаталбартай тохируулга бүхий
халаалт/бүхээгний шүүлтүүртэй агааржуулалт, сэлгэлтийн горимтой. Пүрштэй,
аюулгүйн бүстэй суудал, хойд талаа харах дотор толь, 2 хажуугийн тольтой. Урд
хойд талдаа шил цэвэрлэгч, нарнаас хамгаалах хөшигтэй ба урд талдаа шил угаагч
суурилуулсан.
Өндөр/Өргөн/Гүн
1980/1470/1700 мм
Намхан бүхээгний Өндөр/Өргөн/Гүн
1760/1470/1700 мм
Удирлагын самбар NAIS, жойстик /товчтой бариулан/ удирдлага
Бүхээгтээ эйр кондишн, хөдөлгүүр халаагч, халдаг толь, шаргал
цацруулагч, тохилог сандал, хөргөгч, CD тоглуулагчтай стерео радио,
хажуугийн гүйдэг салхивч, бүхээгний шил болон гэрлийн торон
хамгаалалт зэргээр тоноглогдсон.
Албан ёсны дистрьюбитор “Бүлээндаваа ХХК”
www.buleendavaa.mn
Эргэлтийн тойрог/Чирэгч гар :
Эргэлтийн тойрог хийх дотор арааны шүднүүд нь бага элэгдэлтэйгээр өндөр
ачаалал даах зориулалттай, машины аргаар зүсэж галын дөлөөр хатааж хийгдсэн.
Чирэгч гар А хэлбэрийн хийцээр бүтэн гагнагдаж хийгдсэн.
Эргэлтийн тойргийн диаметр
1348 мм
Шүдний өргөн
78 мм
Өндөр
130 мм
Урд тэнхлэг хүртэлх зай
2420 мм
Лемех (10 ft)
3050*503*15 мм (10”*19,8”*0,6”)
Лемех (12 ft)
3660*503*15 мм (12”*19,8”*0,6”)
Лемех-ийн баруун зүүн өргөсгөгч (10ft)
305 мм
Дугуй
Дугуй
13,00-24 diagonal
Диск
10,00*24
Дугуй
405/TO R24 radial
Диск
13,00*24
Урд сийрүүлэгч (11 шүдтэй)
Сийрүүлэх өргөн
1400 мм
Гүн
165 мм
Замын зурвас
230 мм
Жин
610 кг
Албан ёсны дистрьюбитор “Бүлээндаваа ХХК”
www.buleendavaa.mn
Байрлалын мэдрэгч бүхий урд түрэгч хошуу :
Өргөн/Өндөр
Замын зурвас
Жин
Нэмэлт
Урд хойд дугуйны шаврын хаалт
Доод хамгаалалт, янз бүрийн шийдэлтэй
Гидросистемийн экологийн биотос
2490*720 мм
560 мм
765 кг
410 кг
Автомат салгагчтай цэнэглэгч насос
Захиалгын дагуу тусгай будгаар будна
Ослын гурвалжин, гал унтраагч, анхны тусламжийн зэрэг багаж хэрэгсэл
Лемехийн автомат удирдлагын систем (лазерь болон хэт авианы)
Гэрчилгээ, батламжууд :
CE сертификат
Загварыг туршсан тухай батламж
Ажилд оруулах, ашиглах зөвшөөрлүүд
Техникийн регламентын тохирлын гэрчилгээ
25 км/цаг хүртэл хурдыг хязгаарлах боломж
Албан ёсны дистрьюбитор “Бүлээндаваа ХХК”
www.buleendavaa.mn
HBM NOBAS фирмийн бүх төрлийн грейдерүүд нь Joystick
/товчтой бариулан/ удирлагатай байдаг
Албан ёсны дистрьюбитор “Бүлээндаваа ХХК”
www.buleendavaa.mn
•
•
•
Удирдлагын бүх чухал командууд нь 2 жойстикийн тусламжтай хийгдэнэ.
Том дэлгэц нь [HUMAN MACHINE INTERFACE (HMI)]
‐ Машин, хөдөлгүүрийн бүх ажиллагааны дүрслэл үзүүлэх
‐ Алдааны тухай бүх мэдээлэл гаргах
‐ Гадаргын байдлыг үзүүлэх, тодорхойлох автомат системтэй
Урд тэнхлэгийг удирдах, гэрэлтүүлэг, шил цэвэрлэгч зэрэг жолоочийн баруун
талын дэлгэцэнд байх ажиллагааг удирдах тохиромжтой байдлыг олгоно.
HBM-ийн жойстик удирдлага :
Хурдан сургах сургалт , ашиглахад хялбар, чамин
хийц, ашиглахад хэмнэлттэй ба үр дүнтэй !!!
Албан ёсны дистрьюбитор “Бүлээндаваа ХХК”
www.buleendavaa.mn