Hromadná osobná doprava Graz - Fakulta prevádzky a ekonomiky

Download Report

Transcript Hromadná osobná doprava Graz - Fakulta prevádzky a ekonomiky

Žilinská univerzita
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Katedra cestnej a mestskej dopravy
HROMADNÁ OSOBNÁ DOPRAVA
GRAZ
Miriama Ševčíková
1121B
GRAZ

druhé najväčšie mesto Rakúska,

rozloha: 128 km2,

hlavné mesto rakúskej spolkovej krajiny Štajersko,

druhé najdôležitejšie univerzitné mesto Rakúska,

viac ako 290 000 obyvateľov,

hustota zaľudnenia: 2027 ľudí na 1 km2.
VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA

S-bahn – električky,

autobusy,

pozemná lanovka Schlockl,

Holding Graz.
JAKOMINIPLATZ

centrálny dopravný uzol mesta Graz,

stretávajú sa tu všetky električkové linky a 10
autobusových liniek.
ELEKTRIČKY (S-BAHN)

8 liniek,

66,4 km trate

52 mil. cestujúcich za rok,

linka 1-7 obsluhuje centrum mesta,

linky 13-26, prevádzky večer a cez víkendy.
AUTOBUSY
30 liniek,
 viac ako 150 autobusov,
 nočné linky: 8, premávajú od 00:30 – 2:30 hod,
 zastávky na znamenie, týka sa to aj električiek.

CESTOVNÉ

Zóna 101 – Graz,
cestovný lístok zóny 101 pre všetky druhy
dopravných prostriedkov.
Štandardné cestovné:
 hodinový, 24 hodinový, týždenný, mesačný,
 platný pre 10 zón

 polročný a ročný cestovný lístok
 turistický cestovný lístok na 3 dni
TRUMFL BUS
40 nastaviteľných sedadiel,
 okružné jazdy po meste,
 organizované výlety, svadby,...

SCHOCKL – POZEMNÁ LANOVKA
dĺžka 2087 m,
 dolná stanica 780 m. n. m.,
 horná stanica 1445 m. n. m. (7 min),
 800 – 1000 os/hod,
 Schlossberg – Zámocký vrch

IDS
 integrovaný dopravný systém Štajersko (Transport
Association) – spája verejnú dopravnú sieť
 spoločné cestovné v rámci Štajerska, cena
cestovného na základe počtu prejdených zón a doby
trvania (časový lístok),
 doba platnosti cestovného lístka 1 hodina – 1 rok
(permanentky),
 Graz ZÓNA 101,
 zónový plán.
E-MOBILITA
zaradenie elektromobilov do prevádzky,
 možnosť prenájmu elektromobilu v cene 9,9 €/2 hod,
držitelia predplatených cestovných lístokov zľava 6,9
€/2 hod,
 parkovanie zadarmo,
 využitie: letisko - mesto

AUTOFASTEN

od 22. februára – 7. apríla 2012 „autopôst“,

využitie verejnej osobnej dopravy
osobného automobilu, prípadne bicykel,

registrácia, možnosť výhry – motivácia.
namiesto
Ďakujem za pozornosť!
www.verbundlinie.at
www.wikipedia.org/wiki/File:SBahn_Grazp://,_Netzplan.jpg
www.holding-graz.at