Vwo 2 hoofdstuk 2.3

download report

Transcript Vwo 2 hoofdstuk 2.3

Godsdienstoorlog tussen katholieken en
protestanten (Hugenoten)
Hendrik van Bourbon
-getrouwd met zus Franse koning
-protestant
In 1589 wordt hij koning en bekeert zich
tot de katholieke godsdienst
In 1598 Edict van Nantes
Hugenoten krijgen godsdienstvrijheid
Franse koningen streven naar absolute
macht
Zij beroepen zich op de Droit Divin theorie:
Koning heeft zijn macht van God gekregen
en is alleen aan God verantwoording
schuldig
Hendrik IV sterft in 1610
Zijn opvolger is Lodewijk XIII
Zijn 1ste minister is kardinaal Richelieu
Lodewijk XIII sterft in 1643
Lodewijk XIV is dan 5 jaar.
Kardinaal Mazarin 1ste minister
In 1661 sterft Mazarin en neemt Lodewijk
zelf de regering op zich (Zonnekoning)
Hoe probeert hij zijn macht te vergroten?
Politiek
-betaalde ambtenaren ipv de adel
(1653 Fronde: opstand adel tegen Mazarin)
-koninklijke rechters ipv de adel
-koning opperbevelhebber van het leger
Religieus
In 1685 heft hij het Edict van Nantes op→
Veel Hugenoten ontvluchten het land
Cultureel
Stimuleren van de kunst bv
Bouw van het paleis van Versailles
(in nieuwe bouwstijl: de Barok)
Het bestuur van Frankrijk: absolutisme
God
Droit divine: goddelijke macht
Lodewijk XIV
Eerste stand
Hoge geestelijken
Eerste stand
Lage geestelijken
Ambtenaren
Derde Stand
Burgers en Boeren
Tweede Stand
Hoge adel
Kloof tussen hoog en
Tweede
laag
wordtstand
steeds groter
Lage adel