ZASTICENI DIJELOVI KOPRIVNICKO KRIZEVACKE ZUPANIJE

Download Report

Transcript ZASTICENI DIJELOVI KOPRIVNICKO KRIZEVACKE ZUPANIJE

ZAŠTIĆENI DIJELOVI PRIRODE
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE
ŽUPANIJE
Marko i Tomislav, 8.B
šk. god. 2010./11.
ZAŠTIĆENI DIJELOVI PRIRODE
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
POSEBNI REZERVATI











ĐURĐEVAČKI PIJESCI
MALI KALNIK
DUGAČKO BRDO
CRNI JARKI
VELIKI PAŽUT
PARK – ŠUMA
ŽUPETNICA
ZAŠTIĆENI KRAJOLICI
KALNIK
ČAMBINA
 SPOMENICI PRIRODE
 SKUPINA STABALA HRASTA LUŽNJAKA
 MALI ZOOLOŠKI LOKALITET LIVADE U ZOVJU KOD
ĐELEKOVCA
 STARO STABLO PITOMOG KESTENA U MOČILAMA
 STARO STABLO LIPE U NOVIGRADU PODRAVSKOM
 SPOMENICI PARKOVNE ARHITEKTURE
 PARKOVI U KRIŽEVCIMA
POSEBNI REZERVAT
ĐURĐEVAČKI PIJESCI
•GODINA ZAŠTITE 1963.
•POVRŠINA 19,5 ha
•Svrha zaštite - očuvanje preostalog
dijela pješčanih naslaga te endemičnih
biljnih zajednica trava sivkaste gladice
i vlasulje bradice
•Uz njih je vezan velik broj biljnih i
životinjskih vrsta, endema
OSTACI PIJESKA
CRNI CJEVASTI PAUK
Crni cjevasti pauk
(Eresus niger) rijedak
je predstavnik
psamofilne faune u
Hrvatskoj
Mužjak s Pijesaka kod
Đurđevca
POSEBNI REZERVAT
MALI KALNIK
 GODINA ZAŠTITE 1985.
 POVRŠINA 5,35 ha
 Svrha zaštite je očuvanje botaničkih vrijednosti sadržanih u
vegetaciji stijena što je rezultat specifičnog reljefa
LOVORASTI LIKOVAC zaštićena biljna vrsta Malog
Kalnika
POSEBNI REZERVAT
DUGAČKO BRDO (obronci Kalnika)
 GODINA ZAŠTITE 1973.
 POVRŠINA 10,91 ha
 miješana šumska sastojina u kojoj je bukva najzastupljenija, a
ima i hrasta kitnjaka i graba
POSEBNI REZERVAT
CRNI JARKI (okolica Đurđevca)
 GODINA ZAŠTITE 1992.
 POVRŠINA 72,23 ha
 Razlog zaštite je prisutnost crne johe, smatra se
najkvalitetnijom u Europi.
POSEBNI REZERVAT
VELIKI PAŽUT (ušće Mure u Dravu)
 GODINA ZAŠTITE 1998.
 POVRŠINA 1050 ha
 specifičnost biljnog
i životinjskog svijeta
 nalazimo velik broj
ptičjih vrsta, mnoštvo
visoke i niske divljači
i glodavca dabra
PARK-ŠUMA
ŽUPETNICA (u okolici Križevaca)
 GODINA ZAŠTITE 1983.
 POVRŠINA 62,33 ha
 miješani šumski kompleks u kojem se nalaze prirodne sastojine
hrasta kitnjaka, običnog graba, crne johe, obične bukve, divlje
trešnje, lipe, divlje jabuke...
ZAŠTIĆENI KRAJOLIK
KALNIK
 GODINA ZAŠTITE 1985.
 POVRŠINA 4200 ha
 raznolikost reljefa
 bogatstvo biljnih zajednica
ENDEM - KALNIČKI JAGLAC
ZAŠTIĆENI KRAJOLIK
ČAMBINA (okolica Đurđevca)
 GODINA ZAŠTITE 1999.
 POVRŠINA 50 ha
 raznolikost biljnog i životinjskog svijeta
SPOMENIK PRIRODE
SKUPINA STABALA HRASTA LUŽNJAKA
(mjesto Ždala)
 GODINA ZAŠTITE 1998.
 Stabla su visoka 24-28 metara
 starost im je oko 370 godina
 Smatraju se najstarijim
primjercima hrasta lužnjaka
SPOMENIK PRIRODE
MALI ZOOLOŠKI LOKALITET LIVADE U ZOVJU (u blizini
Đelekovca)
 GODINA ZAŠTITE 2000.
 POVRŠINA 1 ha
 staništa dvije vrste leptira livadnih plavaca koji pripadaju među
najugroženije i najranjivije europske vrste
SPOMENIK PRIRODE
STARO STABLO PITOMOG KESTENA
(okolica Koprivnice-Močile)
SPOMENIK PRIRODE
STARO STABLO LIPE (Novigrad Podravski)
SPOMENICI PARKOVNE ARHITEKTURE
KRIŽEVCI
 Starost stabala iznosi oko 130 godina