Power point

download report

Transcript Power point

„Legek” a kémiában
Kémia
Hornyák Anett
Neptun-kód: XIGGLI
Hidrogén
Több szempontból is "legnek" számít a periódusos
rendszer legelső, legegyszerűbb eleme.
Az egyetlen olyan elem, amely nem
tartalmaz neutront (bár van két olyan izotópja,
amelyek tartalmaznak egy, illetve két neutront)
A legkönnyebb elem.
A leggyakoribb elem a
világmindenségben. A Világegyetem 90%
a hidrogén. (a Földön csak a 9. leggyakoribb - de így
is minden hatodik földi atom hidrogén.)
Az IC1396 egy főleg ionizált hidrogénből álló
felhő a Cepheus csillagképben.
Hélium
A következő a 2-es rendszámú hélium,
több szempontból is a "legek" közé tartozik.
A legkönnyebb nemesgáz.
A "legnemesebb" nemesgáz. Semmilyen
ismert vegyülete nem létezik.
Az egyetlen anyag, amelynek normál nyomáson
nincs szilárd halmazállapota, még az abszolút nulla
Fok közelében sem.
Sőt 2 K körül olyat "tesz", amit semmilyen más anyag.
"Szuperfolyékonnyá" válik. "Kimászik" akár az
edényből is.
Oxigén
A földkéreg felső részében a
leggyakoribb elem az oxigén (50,5%- a levegőt
és vízburkot is beleértve).
A víz és a légkör mellett
a kőzetek (szilikátok, karbonátok, stb.) is
rengeteg oxigént tartalmaznak.
Legritkábbak
A földkéreg legritkább elemére többen is
pályáznak:
Francium - néhány tucat grammnyi lehet az
egész földkéregben.
Radon - Nyomokban radioaktív kőzetek közelében
található meg a levegőben. Folyamatosan keletkezik a
természetes radioaktív bomlás eredményeképpen, és
a légkörbe kerül. 1 liter levegő átlagosan 1000 radon
atomot tartalmaz. (1 rész a 1020-ból.)
Xenon - a légkör kb. 0,000009%-át alkotja.
Francium
Xenon
Radon
Urán
A természetben - a Földön és talán az
egész Világegyetemben –
előforduló legnagyobb rendszámú (92es) elem az urán.
Vas
Az atomszerkezetileg
legstabilabb elem a vas (26-os).
Eddig épülhetnek fel energiafelszabadulás
mellett fúzióval az elemek. Az ennél
nagyobb rendszámú elemek fúzióval csak igen
nagy energiabefektetéssel, a szupernóvákban
keletkeznek.
A legnagyobb fajsúlyú
(22,661 g/cm3) elem az ozmium.
A legkönnyebb fém a lítium.
Sűrűsége szobahőmérsékleten az összes
szilárd anyag közül a legkisebb (0,53 g/cm3).
Arany
A korróziónak legellenállóbb az arany.
A természetben is általában elemi állapotban
található.
Polónium
• A legsugárzóbb a rövid felezési idejű, a rádiumnál
5000-szer radioaktívabb polónium.
A bomlásakor felszabaduló energia olyan nagy
(140W/g), hogy egy kb. fél grammot tartalmazó
kapszula 500°C fölötti hőmérsékletet ér el.
• Erős radioaktivitása miatt a polónium valószínűleg
kiérdemli a legmérgezőbb "megtisztelő címet" is.
A testbe bekerülő megengedett polónium mennyiség
legfeljebb 0.03 microcurie, ami 6,8x10-12 grammnak
felel meg. 2,5x1011-szer mérgezőbb, mint
aciánhidrogén.
Az elemek közül a
legkeményebb a szén
egyik allotrop módosulata
a gyémánt.
A fémek közül talán
a kálium a legpuhább.
Késsel is könnyen vágható.
A legmagasabb
olvadáspontú fém
(3380°C fölött) a
volfrám.
A legalacsonyabb
olvadáspontú fém
(-39°C) a higany.
Forráspontja is
mindössze 357°C.
Az egyetlen
szobahőmérséklete
folyékonyként ismert
fém.
Köszönöm
a figyelmet!