Transcript Document

ŠKOLA:
Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková
organizace
ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.1.07/1.5.00/34.0434
NÁZEV PROJEKTU:
Šablony – Gymnázium Tanvald
ČÍSLO ŠABLONY:
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím
ICT
AUTOR:
Ivan Nývlt
TEMATICKÁ OBLAST:
Český jazyk a literatura
NÁZEV DUMu:
Jaroslav Seifert
POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu:4
KÓD DUMu:
IN_ČJ_3R_04
DATUM TVORBY:
17.2.2013
ANOTACE (3.ROČNÍK): Tento DUM po teoreticko-faktografické stránce studentům
stručnou formou představuje osobnost a dílo J.Seiferta. Výkladová složka je
doplněna i konkrétní ukázky, k nimž jsou přiřazeny otázky pro samostatnou práci
studentů.
METODICKÝ POKYN:
Jaroslav
Seifert
Život, dílo, citáty
Úvodní faktografie






23.9.1901 v Praze – 10.1.1986 tamtéž.
Žižkovský rodák.
Student několika gymnázií, studia nedokončil.
V r.1921 se stal členem KSČ, v r.1929 z ní byl
vyloučen.
Ve 20.letech vedle Nezvala považován za
nejvýznamnějšího představitele české
básnické avantgardy.
V letech 1968 -70 předsedou Svazu
československých spisovatelů.
Úvodní faktografie pokračování
 Během
70.a 80.let upadl v nemilost
komunistického režimu.
 1984 obdržel jako doposud – 2013 -jediný
český spisovatel Nobelovu cenu za
literaturu.
 Mezi jeho přátele v mládí patřili Josef Hora
a Jiří Mahen, v 70.letech i jeho
obdivovatel – slovenský herec Ladislav
Chudík.
Tvorba – období 20.let





Je ve znamení proletářské poezie a poetismu.
„Město v slzách“ – levicově laděná poezie,
touha po přátelství, pomoci bližnímu.
„Samá láska“ – proletářská poezie, ale i
počátky poetismu.
„Na vlnách TSF“ – sbírka v duchu poetismu,
obdiv k modernímu světu a technologiím.
„Poštovní holub“ – reflexivní lyrika s hodnotami
matky a domova.
Tvorba – období 30.let
 „Jablko
z klína“ – reflexivní poezie,
dozvuky poetismu.
 „Ruce Venušiny“
 „Jaro, sbohem“ – už reakce na nastupující
fašismus.
 „Zhasněte světla“ – reakce na události
r.1938 – mnichovský diktát, odtržení
pohraničí – viz. báseň „Píseň o rodné
zemi“.
Tvorba 40.let



„Vějíř Boženy Němcové“, „Kamenný most“,
„Světlem oděná“ – vše reakce na válečná
léta a okupaci, Božena Němcová jako symbol
vlastenectví a statečnosti.
„Přilba hlíny“ (1945) – reakce na osvobození
republiky Rudou armádou, dík osvoboditelům.
„Šel malíř chudě do světa“ (1949) – básně k
ilustracím Mikoláše Alše.
Tvorba – 50.a 60.léta
 „Maminka“
– reflexe na jeho maminku,
intimní lyrika.
 „Chlapec a hvězdy“ – básně k obrázkům
Josefa Lady.
 „Odlévání zvonů“
 „Halleyova kometa“ – básníkova bilance.
Tvorba – 70.- 80.léta
 „Morový
sloup“ – zdůrazňována krása
ženy, mj. zakázaná sbírka (oficiálně vyšla
až 1981).
 „Deštník z Picadilly“ – vzpomínky, které mu
pomáhají žít.
 „Býti básníkem“ – životní bilance, uzavírání
tvorby jako takové.
 Vzpomínková kniha „Všecky krásy světa“
(próza, shrnutí celého života).
Vybrané citáty - „Píseň“ (1929)
„Bílým šátkem mává,
kdo se loučí,
každého dne se něco končí,
něco překrásného se končí....
....Setři si slzy
a usměj se uplakanýma očima,
každého dne se něco počíná,
něco překrásného se počíná.“
Vybrané citáty – „Ptáte se…“
„Ptáte se, co dovedou ještě ženy?
Patrně všechno….( jejich nohy vynalezly tanec,
vymyslily ženská ňadra, upletou pouto z
čehokoliv, poručí vášni,…)
A co dovedou muži?
Není toho mnoho…(vymyslili válku, umějí
vykovat šílená děla, obrátit města v sutiny,
vymyslili emancipaci žen,…)“
Otázky





Jaký je básni „Píseň“ básníkův náhled na svět
?
Ztotožníte se s tímto náhledem? Proč ano,
proč ne?
Jak srovnává roli žen a mužů?
Za jakých historických okolností získávají
Seifertovy básně vážný tón? Pokuste se
interpretovat název básnické sbírky (a též i
básně) „Zhasněte světla“.
V čem se odlišují básně J.Wolkera a J.Seiferta
(ve vztahu k Seifertovým básním z 20.let)?
Shrnutí
 J.Seifert
v počátcích tvorby reprezentoval
meziválečnou básnickou avantgardu, až
během 30.let dospěl k svému osobitému
stylu a výrazu.
 Jeho poezie je z velké části reflexivní,
často píše o lásce, vlasti, Praze.
 Jeden z nejhodnotnějších českých i
světových básníků.
Zdroje
 Vlastní
tvorba autora.
Použitá literatura



Polášková, T., Milotová D., Dvořáková Z.:
LITERATURA – přehled středoškolského učiva,
edice MATURITA,vyd.Ing.Petra Velanová,
Cyrila Boudy514/3, Třebíč, 2005,ISBN 80902571-6-X
Martinková, V. a kol.: Čítanka 3, Tripolia, 2001,
ISBN 80-86448-08-8
Libich, M.: Čítanka pro závěrečný ročník ZŠ,
nakl.Scholus, Most 1993, ISBN neuvedeno.