multimedialni_vychova_pro_2st_19

download report

Transcript multimedialni_vychova_pro_2st_19

Základní škola národního umělce Petra Bezruče,
Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454
Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám
Jednička ve vzdělávání
CZ.1.07/1.4.00/21.2759
Název DUM: Reklama
Název sady DUM
Multimediální výchova pro 6. – 9. ročník ZŠ
Číslo DUM
VY_32_INOVACE_18_S1-19
Vzdělávací oblast
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor
Multimediální výchova
Ročník
9.
Autor, datum vytvoření
Mgr. Zbyněk Šostý, 2012
Doporučená ICT a pomůcky
Dataprojektor, PC, popř. interakt. tabule
Základní škola národního umělce Petra Bezruče,
Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454
Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám
Jednička ve vzdělávání
CZ.1.07/1.4.00/21.2759
Anotace:
DUM obsahuje základní pojmy z oblasti reklamy a to zejména její cíle,
typy, vhodnosti použití a způsob působení na členy společnosti.
Doporučení pro pedagoga:
DŮM lze použít v rámci výkladu nového učiva, ale také při
opakování a to formou zadání otázky a následného odkazu na
správnou odpověď.
Základní pojmy
Odpověz na dané otázky
Řešení
1.
Co je to reklama?
x
2.
Jaké jsou hlavní cíle reklamy?
x
3.
Typy reklamy
x
4.
Televizní reklama
x
5.
Úkoly – televizní reklama
x
6.
Tisková reklama
x
7.
Úkol – tisková reklama - inzerce
x
8.
Úkol – tisková reklama - leták
x
9.
Internetová reklama
x
10.
Klady a zápory internetové reklamy
x
11.
Úkoly – internetová reklama
x
12.
Úkoly – další typy reklam
x
Co je to reklama?
Reklama je placená nebo
neplacená propagace výrobku,
služby, společnosti, obchodní
značky nebo myšlenky, mající
obvykle za cíl zvýšení prodeje.
Cíle reklamy
 Informativní cíl
(nový produkt, …)
 Přesvědčovací cíl
(přesvědčit zákazníka o výhodnosti koupě,..)
 Cíl připomínat
(aby se na výrobek nezapomnělo,…)
Kdy kterou reklamu použít?
 Reklama s cílem informovat se využívá při zavádění nové kategorie
produktů. V takovém případě je úkolem vytvořit primární poptávku.
 Přesvědčovací reklama nabývá na významu ve chvíli, kdy roste
konkurence. Tento druh reklamy je využíván k vytvoření selektivní
poptávky po značce a k přesvědčení spotřebitelů, že nabízí za jejich
peníze nejvyšší kvalitu.
 Reklama s cílem upomínat je velice důležitá pro vyzrálé výrobky,
protože nedovolí spotřebitelům, aby na ně zapomněli. Firmy se
tímto druhem reklamy mohou také snažit ujistit stávající zákazníky,
že učinili správnou volbu.
Typy reklamy
Podle typu prostředku použitého k přenosu informace
(sdělení) k zákazníkovi dělíme reklamu:
 Televizní reklama
 Tisková reklama (inzerát, akční leták)
 Rozhlasové spoty
 Spoty v kinech
 Internetová reklama
 OOH (out of home) reklama
(plakáty a billboardy, reklama na dopravních
prostředcích, atypické reklamní plochy)
Televizní reklama
 Televizní reklama je forma reklamy, která je
uveřejňována prostřednictvím televize.
 Většinou je ve formě krátkých (typicky 20 -30
sekundových spotů), které propagují určitý
výrobek, či službu.
Televizní reklama
Vysvětli jednotlivé pojmy
Výhody




široké a komplexní pokrytí,
nízké náklady na oslovení jednoho zákazníka,
rychlost sdělení (v porovnání s tiskem nebo outdoorem),
možnost zapůsobit obrazem i zvukem – multimediálně.
Nevýhody
 většinou omezené cílení na určitou skupinu zákazníků (vůči nákupnímu
profilu zákazníků i místa prodeje inzerenta).
 vysoké náklady na výrobu i umístění reklamy.
 více vjemů může způsobit zahlcenost nebo nesoustředěnost diváků.
 zařazení v reklamních blocích má vliv na pomíjivost reklamního spotu
jako takového.
Úkoly - televizní reklama
Úkol:
a) Zjisti rozdíly reklam do roku 1989 a reklam dnešních dnů.
b) Jaké jsou cíle jednotlivých reklam?
 Reklamy do roku 1989:
odkaz
odkaz 2
 Známé reklamy dnešních dnů:
odkaz 1
odkaz 2 – soubor reklam
Tisková reklama
se nejčastěji vyskytuje ve formě:
a)
b)
c)
tištěné řádkové inzerce,
plošné inzerce,
reklamního textu.
Vyskytuje se v:
a)
b)
novinách,
časopisech.
Úkol - tisková reklama - inzerce
Inzerát je krátké textové či obrazové sdělení, které je
obvykle za úplatu zveřejněno v nějakém vhodném
informačním médiu.
Úkoly:
a) Pomocí internetu zjisti základní typy inzerátů.
b) Které údaje by měl inzerát obsahovat?
Tipy: odkaz 1 odkaz 2
Úkol - tisková reklama - leták
Které hlavní údaje obsahuje
reklama na nákup skříně?
Myslím si, že to je:
………………………………………
………………………………………
………………………………………
Internetová reklama
„Internetová reklama představuje jeden z nástrojů
internetového marketingu.”
Úkol:
Kterou internetovou reklamu pravidelně sleduješ? Proč používáš právě ji?
Výhody internetové reklamy
 zacílení - reklamní kampaň zasáhne tu cílovou skupinu,
jakou potřebujete
 měřitelnost - existuje spousta měřících systémů, díky
kterým lze přesně měřit efektivitu internetové reklamy
 flexibilita - možnost přizpůsobení reklamy v závisloti
na výsledcích měření
 cena - až několikanásobně nižší v porovnání např.
s televizí, tiskem, rádiem apod.
Nevýhody reklamy na internetu
 Na internetu nezastihnete každého
 Omezený prostor pro reklamu - na internetu si
nekoupíte inzerci na celou stránku jako v časopise.
 Někdo vaši reklamu neuvidí - uživatelé si ve svém
prohlížeči dokážou blokovat zobrazení reklamních
bannerů.
 Lidé na reklamu klikají méně
Úkoly – internetová reklama
Pomocí článku umístěného na - odkaz
http://www.lupa.cz/clanky/zvyky-uzivatelu-co-hledaji-klikaji-na-reklamy-nakupuji/
zjisti:
a) které informace lidé na internetu vyhledávali v roce 2006,
b) o kterých produktech nejčastěji vyhledávají informace,
c) frekvenci využívání internetových služeb.
Úkol - vysvětli následující graf
Úkol – další typy reklam
Pomocí článku – viz odkaz
http://www.podnikator.cz/provoz-firmy/marketing/n:16408/Druhy-reklamy
zjisti charakteristiku následujících reklam:
a) rozhlasové spoty,
b) venkovní reklama,
c) propagační předměty.