Ungdomssprint_forslag_2014

Download Report

Transcript Ungdomssprint_forslag_2014

Ungdomssprint
2013
DNB Ungdomssprint Finale ble avviklet som et fullverdig arrangement i FIS
WorldCup Drammen 12.03.13 («dagen før dagen»), etter et initiativ fra Drammen
vgsToppidrett. Deltagerne kom fra Buskerud, Akershus og Vestfold/Telemark. Rennet
ble en ubetinget suksess med bare positive kommentarer fra deltagere, presse og TD
Sprint for ungdom
•
Vårt forslag er å fortsette arbeidet for å skape flere sprintrenn for ungdom, og
dermed bidra til en utvikling av det eksisterende rennprogrammet
•
Bruke allsidigheten i langrennssporten
•
Bidra til nytenkning og utvikling, altså; videreføre ungdomssprinten til en
sprintcup!
2014: Ungdoms-sprintcup
Sprintcupen bør bestå av :
•
2 rulleski-sprintrenn og 3 sprintrenn
(poeng som i verdenscupen), der de
fire beste resultatene er tellende for
deltagelse i finalen. Alle renn som
Landsrenn
•
De fem rennene vil være grunnlaget for
uttaket (de 6 beste) til finalen, mens
vinner av finalen blir vinner av cupen.
Aldersklassene i finalen blir 15 –
19/20, gutter og jenter.
 Finale = Ungdomssprinten dagen før
FIS WorldCup Drammen
•
Tidsrom: rulleskirenn: august-oktober,
sprintrenn: desember-februar
Arrangører
•
Vi ønsker å utfordre kretsene Buskerud, Akershus, Oslo og Vestfold/Telemark til å være
rennarrangører i sprintcupen, og dermed bidra til å løfte rennprogrammet i vårt område
•
Hver av kretsene gjennomfører minst ett renn. Må inn i terminplanen tidlig
•
Finalen blir arrangert av Toppidrett Drammen i samarbeid med FIS WorldCup Drammen
Forslag til renndatoer 2013/14
24. august:
September:
Romjula:
1. februar:
8./9.feb:
4.mars:
Rulleskisprint (F)
Rulleskisprint (F)
Sprint (K)
Sprint (F)
Sprint (K)
Sprint (K)
IL Skrim, Heistadmoen
Telemark / Vestfold
Akershus
Vikersund
Oslo
Finale Drammen
Er dere med? - Vi er klare!
Arne Madsen, leder FIS WorldCup Drammen
Camilla Hovland, Drammen videregående skole, Toppidrett
Geir Olsen, Drammen videregående skole, Toppidrett
Svein Iversen, rennleder DNB Ungdomssprint Finale 2013