Spolková úroveň Spolkové ministerstvo hospodářství a technologií

Download Report

Transcript Spolková úroveň Spolkové ministerstvo hospodářství a technologií

Fórum cestovního ruchu 2013
Systém řízení cestovního ruchu
ve Spolkové republice Německo
Ing. Petr Studnička | Ostrava 14. 10. 2013
tajemník katedry cestovního ruchu
Osnova přednášky
Řízení cestovního ruchu v
Německu
• Spolková úroveň – Spolkové
ministerstvo hospodářství a
technologií, Německá centrála
cestovního ruchu
• Zemská úroveň – spolkové
země, Německý svaz
cestovního ruchu
• Regionální/lokální úroveň –
modelový příklad (Rujana)
„Hospodářství. Růst. Blahobyt.“
Spolková úroveň
Spolková úroveň
Spolkové ministerstvo hospodářství a technologií
(Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie)
• zodpovědné za koordinaci a naplňování spolkové politiky
cestovního ruchu (konkurenceschopnost)
• spolupracuje s dalšími resorty (finance, školství, doprava, životní
prostředí, práce a sociální věci, kultura, zahraniční vztahy)
• státní sekretář zajišťuje vztah mezi spolkovou vládou a spolkovým
sněmem
• 2x ročně se konají jednání se zástupci regionálních DMO (výbor pro
spolek a zemské státy) a poradní funkci plní třicetičlenný Poradní
sbor pro cestovní ruch
• plánování, rozvoj a podpora cestovního ruchu je v gesci spolkových
zemí
Spolková úroveň
Spolkové ministerstvo hospodářství a technologií
(Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie)
IIA –
Dienstleistungswirtschaft
IIA4 –
Tourismuspolitik
Spolková úroveň
Spolkové ministerstvo hospodářství a technologií
(Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie)
• na spolkové úrovni jsou podporovány následující projekty
Bezbariérovost
Regionální rozměr
Vodní turismus
Kulturní turismus
Zdravotní turismus
Turismus dětí a mládeže
Udržitelnost
Sociální zodpovědnost
Spolková úroveň
Německá centrála cestovního ruchu
(Deutsche Zentrale für Tourismus)
• státní marketingová agentura zabývající se podporou rozvoje
příjezdového cestovního ruchu (existuje více než 60 let)
• spadá pod Spolkové ministerstvo hospodářství a technologií a je
kontrolována Výborem pro cestovní ruch Spolkového sněmu
• 30 zahraničních zastoupení
Spolková úroveň
Spolková úroveň
Německá centrála cestovního ruchu
(Deutsche Zentrale für Tourismus)
Rok
Příjmy/Výdaje v tis. €
2012
2011
2010
2009
2008
34.555
36.417
36.813
36.708
34.629
• státní příspěvek činí cca 28 mil. € (80 %), zbytek tvoří příjmy za
poskytnuté služby nebo mimořádné příjmy (např. v roce 2013
zvýšení příspěvku z důvodu povodní)
Zemská úroveň
16 spolkových zemí
• za marketingovou podporu
cestovního ruchu jsou
zodpovědné zemské DMO
• koordinaci aktivit na obecní,
lokální, regionální a zemské
úrovni zajišťuje Německý svaz
cestovního ruchu
• v současné době jsou jeho
členem všechny zemské DMO,
které zastupují regionální
spolky cestovního ruchu
Zemská úroveň
Zemské organizace cestovního ruchu
Tourismus-Marketing GmbH Baden-Württemberg
Bayern Tourismus Marketing GmbH
Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH
Zemská úroveň
Zemské organizace cestovního ruchu
HA Hessen Agentur GmbH – Tourismus- und
Kongressmarketing
Tourismusverband MecklenburgVorpommern e. V.
TourismusMarketing Niedersachsen GmbH
Zemská úroveň
Zemské organizace cestovního ruchu
Tourismus NRW e. V.
Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH
Tourismus Zentrale Saarland GmbH
Zemská úroveň
Zemské organizace cestovního ruchu
Tourismus Marketing Gesselschaft Sachsen
mbH
Investitions- und Marketinggesellschaft
Sachsen-Anhalt mbH
Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein GmbH
Zemská úroveň
Zemské organizace cestovního ruchu
Thüringer Tourismus GmbH
23 městské státy
Bremer Touristik-Zentrale, Gesselschaft für
Marketing und Service mbH
Hamburg Tourismus GmbH
visitBerlin
Pozn.: Berlín není členem DTV.
Regionální/lokální úroveň (modelový
příklad – ostrov Rujana)
Ostrov Rujana
• národní úroveň – Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie
• zemská úroveň – Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern
• regionální úroveň – Tourismusverband Rügen e. V., zřizuje
Tourismuszentrale Rügen GmbH
• lokální úroveň – Kurverwaltung Ostseebad Binz
– 46 zaměstnanců, rozpočet 700 tis.€/rok, zajištění bezpečnosti na plážích 170
tis.€/rok, údržba květina 20 tis. €/rok, provoz 3 turistických informačních center,
odvoz odpadu 93 tis.€/rok
– ročně 500.000 hostů
– vybírá lázeňský poplatek (2,60€/den/osoba od 1. 5. do 30. 9., jinak 1,50 €,
nevztahuje se na děti do 18 let a zdravotně handicapované, za psi se platí 0,50 €)
– spravuje kartu hosta
a) zdarma – městská doprava, turistické informační centrum, knihovna, dětská
herna, pořádání akcí, prohlídky města, používání pláží a toalet, udržování
čistoty a pořádku
b) zlevněno – vstup do zábavních parků, muzeí a divadel, autobusové okružní
výlety, pěší a cyklistické výlety, okružní plavby lodí)
Rozvoj cestovního ruchu v územních
celcích
Výňatek k řízení cestovního
ruchu
• nekoordinace aktivit mezi
ministerstvy (nejčastěji
zemědělství, školství –
agroturismus/zkracování délky
letních prázdnin z 92 na 80 dnů)
• rozvoj cestovního ruchu je v
gesci spolkových zemí, ale řada
aktivit je realizována na
celostátní úrovni
• nedostatečné financování DMO
pod silným politickým tlakem
• paralelní činnost více organizací
na jednom území
Marketingová kooperace
Institucionální zabezpečení
Závěry
Řízení cestovního ruchu v SRN
• spolkové ministerstvo je zodpovědné za zpracování státní politiky
cestovního ruchu a koordinuje projekty pouze na celostátní úrovni,
marketingové podpoře cestovního ruchu na zahraničních trzích se
věnuje Německá centrála cestovního ruchu
• vztah mezi spolkovou vládou a spolkovým sněmem (Výbor pro
cestovní ruch) zajišťuje státní sekretář, poradenskou činnost
vykonává Poradní sbor pro cestovní ruch
• plánování, rozvoj a podpora cestovního ruchu je v gesci spolkových
zemí, které si zřídily zemské centrály cestovního ruchu, ale řada
aktivit je realizována na celostátní úrovni
• nedostatečné financování DMO pod silným politickým tlakem
• paralelní činnost více organizací na jednom území
Děkuji Vám za
pozornost – dnes máme
Světový den standardů
(ISO)!
Ing. Petr Studnička
tajemník katedry cestovního ruchu
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.
Svídnická 506
181 00 Praha 8
T: (+420) 283 101 138
E: [email protected]