5 Normování výrobního procesu

Download Report

Transcript 5 Normování výrobního procesu

EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
5 NORMOVÁNÍ VÝROBNÍHO PROCESU
CVIČENÍ
5 Normování výrobního procesu
• Norma
• Normování práce
• Pracovní normy
Druhy norem:
• Norma pracovních postupů
• Kvalifikační normy
• Normy spotřeby práce
Rozlišujeme :
– výkonové normy
• norma času
• norma množství
– normy obsluhy
– normy stavů
18 - 21
Doklady v LH
•
•
•
•
•
LH 41 – výrobně mzdový lístek
LH 43 – dodací a výkupní lístek - velký
LH 44 – dodací a výkupní lístek - malý
LH 45 – výrobně hmotový lístek
LH 46 – soupiska ostatních mezd a náhrad
Seznam obrázků:
Obr. 18
Obr. 19
Obr. 20
Obr. 21
http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/11sazenistromu/images/11sazenistromu_02_jpg.jpg 11.9.2012
http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12up2carboretum/images/12up2cvarboretu_08_jpg.jpg 11.9.2012
http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12tezba3a/images/12tezba3a_04_JPG.jpg 11.9.2012
http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12tezba3c/images/12tezba3c_21_jpg.jpg 11.9.2012