Dag 8 Lavt selvværd, tristhed og misbrug

Download Report

Transcript Dag 8 Lavt selvværd, tristhed og misbrug

En medfølelsesfokuseret tilgang til samarbejdet
med socialt udsatte i Randers kommune
Lavt selvværd,
tristhed
og misbrug
Ved psykolog Lena Højgård Isager
Psykologhuset Kognitivt Fokus
www.pkf.name
Lavt selvværd, tristhed og misbrug
Dag 8.:
8.30-9.30
Opsamling af hjemmearbejde
Selvværd - tristhed
9.40-10.40 Den indre kritiker
10.50-11.50 Selvværdstræning
12.00-12.30 Opsamling på tanker og erfaringer
fra dagen
2011
Lena Højgård Isager
2
Den evolutionære baggrund for tristhed
•
•
•
•
Medfødt behov for omsorg og trøst
Protest – kalden og gråd – påvirke andre
Risiko for at vække uønsket opmærksomhed
Fortvivlelse – beskyttelsesstrategi – nedtoning
af positive følelser – inaktivering – kun fokus
på alt det dårlige – ”Gå ind bagest i hulen og
bliv der”
• Det føles forfærdeligt
2011
Lena Højgård Isager
3
Hjernediagram af stimulus-respons model for indre og ydre stimuli
Rusmiddel
Trussel/mobning
Sex
Sex
Måltid
Rusmiddel
Trussel/mobning
Medfølelse
Måltid
Venlighed, varme og
omsorg
Det limbiske system
Mavesyre
Spyt
Fra P. Gilbert 2008/ L.H. Isager/Mørch
Rolig
Tryg
Ophidselse
Trang
Angst
Deprimeret
Rumination
– at tygge drøv på fortiden
• Stemningsvedligeholdende sikkerhedsstrategi
• Bebrejdelser / ærgrelse "hvordan kunne jeg
dog opføre mig så dumt” eller "hvorfor sker
dette for mig, og ikke for andre?"
• Depressive tanker ”jeg tænker på, hvor
deprimeret jeg er”
• Reflektioner – hvorfor gik det sådan, hvad skal
jeg gøre en anden gang
Trøst
• Brug af rusmidler kan ses som et forsøg på at
lindre fortvivlelsen
• Et forsøg på at lægge en dæmper på den
negative tænkning – så den ikke trækker en
helt ned
• Forsøg på at stoppe tanker og ruminationer
Håndtering af rumineringstendens
• Fokus på forståelsen af strategiens
overlevelsesværdi
• Indsigt i hvordan rumineren forstærker de
negative følelser af fortvivlelse, passivitet og
tilbagetrækningstendens
• Fokus på hvad der kan aktivere og sætte i gang
igen
– Fysisk aktivitet
– Afledning af tænkningen
– Socialt samvær
Hvad er selvværd?
• Selvværd er den værdi, vi tillægger os selv
• Der er to dimensioner
– Vores måde at opfatte os selv, refleksion over ”hvad er jeg”
– Vores opfattelse af, hvordan andre synes vi er
• Selvværdet er knyttet til den situation, vi befinder os i
• Selvværdet afhænger af, hvilket fokus vi har i situationen
•
2011
Selvtillid – den tillid vi har til, at vi kan præstere, det vi skal
/ vil
Lena Højgård Isager
8
Lavt selvværd
• Aktiveres når vi bliver ”ramt” af os selv eller
andre
• Selvkritik
• Andres kritik
– Udtalt
– Opfattet / forestillet
• Vedligeholdes af:
– erindringer om andre gange, hvor vi heller ikke har
oplevet at være ok
– Negativ indre dialog – angreb af den indre kritiker
2011
Lena Højgård Isager
9
Trussel- / sikkerhedsstrategi formulering
Historiske påvirkningen
(Emotionelle erindringer)
Kernefrygt
Sikkerheds- /
Beskyttelsesadfærd
Utilsigtede konsekvenser
Kritisk mor
Distanceret far
Mobbet i skolen
Eksterne:
At blive afvist
At blive ydmyget eller udsat for
skam
At blive ladt alene
Eksterne:
Er eftergivende
Tilpasser sig andres normer og
ønsker
Fokus på hvad hun tror andre
tænker og føler
Laver rigtig mange sociale aftaler
Arbejder meget
Eksterne:
Ignorerer egne behov
Tager for meget på sig, nogle gange
ting hun ikke er enig i, og bliver vred
over at føle sig trådt på
Når ikke egne personlige mål
Slapper ikke af sammen med andre
Har mange skæve relationer
Interne:
At føle sig alene og sårbar
At miste kontrol over følelser
At bryde sammen
Interne:
Forsøger ikke at mærke hvordan
hun har det
Tager sig sammen
Drikker for at lægge låg på / komme
væk fra følelserne
Interne:
Mister fornemmelsen af sig selv
Mister selvtillid
Bliver vred over at være sårbar /
skam
Mister ind imellem kontrollen over
sig selv
Oplevelser med overvældende
følelser
Skamfulde erindringer
Selv som .... Andre som ....
Lille
Magtfulde
Sårbar
Sårende
Forholden sig til sig selv /
Selvangreb:
Jeg er svag
Jeg er ikke til at elske, når jeg
bliver ved med at lave
sikkerhedsadfærd (Drikke)
( P- Gilbert 2008 / L.H. Isager)
2011
Lena Højgård Isager
10
Identificering af kritiske stemmer
( Fra Lee i Gilbert 2005 / L.H. Isager)
Dato og situation
Kritiske / selvangribende tanker
Følelser
Tilslutning til kritiske
tanker
Kilden til selv-kritiske
tanker
Hvilken dag er det?
hvilken tid på dagen?
Hvad laver du?
Skriv alle de selvangribende tanker ned,
som du kan opfange
her og nu fx. jeg dur
ikke til noget, ingen
kan lide mig, andre
mennesker er bedre
end mig
Skriv ned hvilke følelser
du har nu, medens du
har disse tanker. Fx.
ked af det, angst,
skamfuld, skyldig,
bange
Skriv ned hvor meget
du tror på disse tanker
(ud af 100%)
Overvej om dette er
noget du tænker om
dig selv eller om det er
noget en anden har
sagt om dig. Fx. dig
selv, din mor, far,
søster, bror, ven, lærer
etc..
2009
Lena Højgård Isager
0............................100
Tror ikke
Tror
11
Eksempel: Identificering af kritiske stemmer
( Fra Lee i Gilbert 2005 / L.H.Isager)
Dato og situation
Kritiske / selvangribende tanker
Følelser
Tilslutning til kritiske
tanker
Kilden til selv-kritiske
tanker
Hvilken dag er det?
hvilken tid på dagen?
Hvad laver du?
Skriv alle de selvangribende tanker ned, som
du kan opfange her og nu
fx. jeg dur ikke til noget,
ingen kan lide mig, andre
mennesker er bedre end
mig
Skriv ned hvilke følelser du
har nu, medens du har disse
tanker. Fx. ked af det, angst,
skamfuld, skyldig, bange
Skriv ned hvor meget du
tror på disse tanker
(ud af 100%)
Overvej om dette er noget
du tænker om dig selv eller
om det er noget en anden
har sagt om dig. Fx. din
mor, far, søster, bror, ven,
lærer etc..
Tirsdag
10.00
Tager tøj på
Du er for fed
Du er en skændsel sådan
som du taler og klær dig
Skam
Skam, ydmygelse
75%
100%
Mor
Mor
11.00
Går til butikken
Du er en ulykkesfugl, du har
fået en forbandelse til at
ramme huset
Bekymret
100%
Mor
11.30 Hjemme, rydder op
Du er en løgner
Vrede
10%
Mor
11.45 Snakker i telefon
Du er ondsindet og lusket
Ked af det
25%
Mor
14.00 Prøver at arbejde
Du er snæversynet, doven
og dårlig
Skam, bekymring
75%
Mor
2009
0............................100
Tror ikke
Tror
Lena Højgård Isager
12
Øvelse i plenum:
Identificering af kritiske stemmer
Gennemgå de sidst dage i hovedet og se om du kan finde 1 eller flere
situationer, hvor du ved, at du ikke har været tilfreds med dig
selv / din måde at handle på.
Prøv at sætte dem ind i skemaet - og se om du kan komme i
tanke om, hvad du sagde til dig selv i situationerne.
Skriv på hvilke følelser du får, når du siger sådan til dig selv.
Hvor meget tilslutter du dig den kritiske tanke?
Tænk tilbage og se om du kan identificere, hvem der måske
tidligere i dit liv har sagt disse ting til dig
2009
Lena Højgård Isager
13
At bruge din medfølende figur til med venlighed og medfølelse at omformulere kritiske tanker
( Fra Lee i Gilbert 2005 / L.H. Isager)
Selv-angribende tanker
Kilden til kritisk
tænkning og
identiteten af
kritikeren
Medfølende
omformulering
Skriv alle de selvangribende tanker ned, som
du kan opfange nu og her
fx. jeg dur ikke til noget,
ingen kan lide mig, andre
mennesker er bedre end
mig
Hvor kommer de kritiske
tanker fra?
Kan du identificere en
kritiker?
Forestil dig din medfølende
figur, og når du føler dig
beroliget, så bed figuren om
at omformulere dine
kritiske tanker
2009
Lena Højgård Isager
I hvilken grad tilslutter
du dig
omformuleringen?
(0-100)
Skalering af stemning
(1-100)
Hvordan har du det nu, hvor
du har omformuleret din
kritik?
14
Eksempel: At bruge din medfølende figur til med venlighed og medfølelse at omformulere kritiske tanker
Fra patient med ar over hele kroppen efter en voldsom brand ( Fra Lee i Gilbert 2005 / L.H. Isager)
Selv-angribende tanker
Kilden til kritisk
tænkning og
identiteten af
kritikeren
Medfølende
omformulering
Skriv alle de selv-angibende
tanker ned, som du kan
opfange nu og her fx. jeg
dur ikke til noget, ingen kan
lide mig, andre mennesker
er bedre en mig
Hvor kommer de kritiske
tanker fra?
Kan du identificere en
kritiker?
Forestil dig din medfølende
figur og når du føler dig
beroliget, så bed figuren om
at omformulere dine
kritiske tanker
Gik ud uden
halstørklæde. Mine ar
er frastødende for
andre og skulle være
dækket, så de ikke ses.
Min mor, som var besat
af fysisk perfektion.
HUN kunne ikke
acceptere mine ar.
HUN syntes, at de var
afskyelige og prøvede
at skjule min krop med
latterligt tøj.
Ægte skønhed er alle
steder, bare lad dig selv
se det. Dine ar er et
tegn på din styrke og
dit mod i et slag, der er
kæmpet og vundet. Lad
folk stirre på dig og vid
at det ikke gør noget.
Det, der betyder noget,
er, at du lever dit liv for
dig ikke for andre.
2009
Lena Højgård Isager
I hvilken grad tilslutter
du dig
omformuleringen?
(0-100)
Skalering af stemning
(1-100)
Hvordan har du det nu, hvor
du har omformuleret din
kritik?
100%
Fredfyld og rolig 100%
15
Øvelse i grupper: Medfølende
omformulering
•
•
•
•
•
Tag en af de kritiske tanker fra sidste øvelse - sæt den ind i skemaet
Skriv kilden til kritikken på
Terapeuten guider klienten i en kort øvelse med at bruge det beroligende
åndedræt og komme i kontakt med den medfølende figur.
Terapeuten guider klienten til at få hjælp fra den medfølende figur til at
omformulere sin kritiske tænkning
Undersøg i hvor høj grad klienten tilslutter sig sin omformulering
Undersøg hvordan klientens stemning er efter omformuleringen
•
•
Byt roller
Evaluer med hinanden hvordan det var at være i begge roller
•
Systematisk selvværdstræning
*Bed patienten finde ca. 10 positive kvaliteter hos sig selv (ikke færdigheder! Eks.
venlig, hjælpsom, en god far; ikke: god til at tegne, cykle ture). Skriv dem ned.
Antallet varieres efter pt.`s evne og kan skæres ned.
*Herefter skalerer pt. hver enkelt egenskab for hvor meget han faktisk tror på, at han
besidder denne kvalitet på en 0-100 skala (o= slet ikke; 100= fuldstændigt).
*Bed pt. give specifikke eksempler på hver enkelt kvalitet (evidens/beviser). Prompt
særligt for handlinger for nylig (feks. den sidste uge) og anvend dit eget kendskab til
pt. for at finde eksempler. Promptning er nødvendig. Skriv dem ned.
*Bed pt. læse eksemplerne (eller læs selv op) på hver enkelt kvalitet og suppler med
pt.`s mundtlige beskrivelse eller visualisering af de enkelte hændelser. Pt. re-skalerer
derefter troen på, at han besidder egenskaben. (Som regel øges troen herpå. Det
fremhæves for pt., at troen kan ændres afhængigt af, hvilke beviser man fokuserer
opmærksomheden på).
*Pt. får som hjemmearbejde at monitorere sin adfærd over den næste uge mhp. at
notere sig specifikke beviser, der understøtter overbevisningen om, at disse kvaliteter
besiddes. Målet er generalisering og oplevelsesbaseret indlæring af et antal positive
egenskaber.
*Næste session gives feedback på eksemplerne og der promptes for yderligere
eksempler. Bed igen pt. om at re-skalere troen på, at han faktisk besidder disse
kvaliteter.
*Bed pt. om at reflektere over, hvilken effekt det har på antagelserne om ham selv og
hans kvaliteter, at han fokuserer på specifik adfærd og beviser, og drøft hvorledes
dette kan influere på hans generelle opfattelse af sig selv og hans følelsesmæssige
tilstand. Forstærk alle positive egenskaber og den proces pt. anvender til at opnå et
mere positivt syn på sig selv.
*Fortsæt ovenstående procedure. Læg vedvarende vægt på, at antagelser om en selv
varierer afhængigt af, hvilket fokus der anlægges. Selvværd bliver påvirket af
tænkning og er derfor tilgængelig for forandring.
Ad modum Tarrier. M. M. Mørch.
Lena Højgård Isager 2010
Hjemmearbejde:
• Vælg hvilket af dagens redskaber du vil
anvende indtil næste gang. Skriv det ned
• Eget arbejde (hvornår):
• Bruger (hvem/hvornår) arbejde:
2011
Lena Højgård Isager
18