Asdfsdafa dsfasd asdf

Download Report

Transcript Asdfsdafa dsfasd asdf

„KÖZPONTI SZOCIÁLIS
INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSEK”
Dr. Magyar Gyöngyvér
Szakmai vezető, 5.4.2-12/1-2012-0001
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
Keszthely
2014. november 14.
ELŐADÁS TÉMÁI
TÁMOP 5.4.2-12 „KÖZPONTI SZOCIÁLIS
INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSEK"
A projekt megvalósítás ideje:
A tervezett hosszabbítás ideje:
2013.02.01. – 2015.01.31.
2015.02.01 - 2015.06.30.
A projekt célja:
A szociális ágazat működésének modernizációjához, az
ágazati szolgáltatások átlátható működéséhez, ellenőrzéséhez,
tervezéséhez, a döntéstámogatáshoz szükséges központi
elektronikus szolgáltatások fejlesztése.
TÁMOP 5.4.2-12/1-2012-0001
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
Projekt Igazgatóság
1071 Budapest, Peterdy utca 15.
Telefon: (1) 462-6474 Fax: (1) 462-6573
E-mail: [email protected]
OSZIR MODULSTRUKTÚRA
Felhasználók
Ágazati vezetők
Hatóságok
Intézmények
Szakértők
Állampolgárok
További
felhasználók
Ügyfél kapu – Hivatali kapu
Vezető Információs Rendszer és Statisztikai modul
Szociális Ágazati Portál
Külső
rendszerek
(adattárház jellegű szolgáltatások)
Egyéb
nyilvántartások,
szakrendszerek
Meglévő elem
Új/fejlesztendő
elem
Kapacitás tervezés
MUKENG
Ellenőrzés
és bírság
Keretrendszer alapszolgáltatások
(Felhasználói nyilvántartások, IDM,
jogosultság-, domainkezelés, naplózás,
interfész kezelés )
Rendszer
Szervezeti alap
nyilvántartás
Szakfeladat ellátását támogató szakmai modulok
Interfész
Személyi alap
nyilvántartás
Finanszírozás tervezés
GYVR
KENYSZI
Pénzbeli és természetbeni
ellátások nyilvántartása
ÖFR
TEVADMIN
Törzsek, kódtípusok, tudásbázis
Szociális
Regiszter
(partnertörzs)
Igénybevevői
nyilvántartás
(TAJ alapú)
Szolgáltatások,
ellátások
jegyzéke
Tranzakciós
adatok
Országos Szociális Információs
Integrációs modul (ESB)
PTR: Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszere
PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK RENDSZERE
A modul keretében a pénzbeli és természetbeni ellátások egységes
nyilvántartásának kialakítása valósul meg és a kiválasztott ellátások
esetében ügymenet-támogatási rendszer épül ki.
PTR JOGSZABÁLYI HÁTTERE
PTR ÁLTAL KEZELT ELLÁTÁSOK
BEVEZETÉS: 2013. DECEMBER 15
PTR ÁLTAL JELENLEG NEM KEZELT ELLÁTÁSOK –
FEJLESZTÉS ALATT
PTR MÉRETÉRE UTALÓ ADATOK
A projekt terjedelme:
A hivatalok eljárásának támogatási módja
AKKREDITÁLT PTR KÉPZÉS
PTR KÉPZÉS TANEGYSÉGEK
1. tanegység
A Magyarországon használatos szociális elektronikus
információs rendszerek általános bemutatása
2. tanegység
A pénzbeli és természetbeni ellátások nyilvántartásának
kialakítása, a folyamat ismertetése
3. tanegység
Gyakorlati feladatsorok támogatott megoldása
4. tanegység
Esetfeldolgozások
PTR KÉPZÉS ÜTEMEZÉSE
Összes meghirdetett képzési nap
2014.10.13 - 2015.01.29.
Teljes létszámmal betelt
Összes meghirdetett férőhely
Eddig regisztrált
Lezajlott képzési napok
46 nap
29 nap
1150 fő
770 fő
15 nap
SzocVir: Szociális Vezetői Információs Rendszer
Kiinduló állapot
A hivatalokban
irathegyek vannak.
Szigetszerű.
korszerűtlen, kevéssé
hatékony informatikai
támogatás létezik.
Az ellátások elbírálása, folyósítása után több mint egy év
elteltével sincsenek megbízható statisztikai és gazdálkodási
adatok.
Lehetőség
Adatok lekérdezése:
Éves, negyedéves, havi bontásban;
országos, megyei, járási, települési,
igénybevevői bontásban;
tudjuk az igénybevételi napok számát és
kalkulálható az állami támogatás mértéke
SzocVir felépítése
SzocVIR
Igénybevevői
Nyilvántartás
(KENYSZI)
Adattárház
PTR
Szolgáltatói
Nyilvántartás
(Mükeng/
Szocreg)
Modul 1.
Modul 2.
Modul n.
Adatok összefésülése
Forrás
Kenyszi
PTR
Fenntartó
Elbíráló hatóság
Szolgáltatás nyújtási hely
---
Szolgáltatás főtípus
Ellátás főtípus
Szolgáltatás altípus
Ellátás altípus
Az adott hónapban igénybevett napok száma
Ha teljes hónapra biztosított ellátás a hónap napjainak
száma, egyébként a tört időszak napjainak száma
Becsült költség: Az igénybevett napok száma
beszorozva egy képzett normatívával.
Határozattal megítélt pénzbeli és természetbeni ellátás
összege
SzocVir funkciói
Riportok
Jelenleg definiált riportok
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ellátásban érintettek száma
Ellátások összegének alakulása
Ellátások számának alakulása
Ellátottak száma
Megállapított határozatok száma
Jogszabályi minimum és maximum
intervallumon kívül eső ellátások
Több ellátásban részesülő ellátottak
Program használata
Járási hivatal ellátás feltöltöttség
Települési önkormányzat ellátás
feltöltöttség
Példa
Dashboard 1: Ellátások összege
Kiválasztható a lekérdezés hónapja
Megjelenítésre
kerülnek a
megyei adatok
Részletes adatok megtekintése kiválasztott
megye vonatkozásában
Dashboard 2: Zala megyei ellátások összege
Havi adatok ellátásokra
vonatkozóan
Kiválasztott ellátás
vonatkozásában részletes
adatok jeleníthetők meg
Saiku:Dimenziók (lekérdezési és szűrési feltételek)
Idő
Adatok
• Év/Negyedév/Hónap/All
• Ellátások száma
• Rögzített ellátás összeg
(rendszeres)
• Rögzített ellátás összeg
(természetbeni)
• Rögzített ellátás összeg (eseti)
Ellátás típusa
• Ellátás típus/Ellátás altípus/Ellátás jogcím
Szervezet:
• Megye/Település/Szervezet név
Igénylő:
• Megye /Település
Saiku:Földrajzi dimenzió
Országos adatok
Megyei adatok
Járási adatok
Település adatok
Háztartás adatok
MŰKENG: Működés engedélyezési rendszer
MŰKENG modul – SZOLGÁLTATÓI NYILVÁNTARTÁS
JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
Fenntartók és engedélyesek száma megyénként
2014. november 11-i adatok
Fenntartók száma
1000
800
600
400
200
0
Engedélyesek száma
MŰKENG felhasználók száma: 996
2014. november 11-i adatok
MŰKENG/Adatrögzítő
MŰKENG/E-képviselő
MŰKENG/SZGYH elbíráló
MŰKENG/SZGYH ügyintéző
57
169
33
737
Fejlesztési eredmények
MŰKENG képzés fenntartók számára:
E-kérelmek benyújtása
Beküldött e-kérelmek megyénkénti bontásban
2014. november 11-i adatok
Beküldött e-kérelmek – összesen: 1439
Tolna Megyei Szgyh
24
Heves Megyei Szgyh
25
Győr-Moson-Sopron Megyei Szgyh
34
Nógrád Megyei Szgyh
35
Fejér Megyei Szgyh
35
Vas Megyei Szgyh
42
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szgyh
44
Veszprém Megyei Szgyh
50
Somogy Megyei Szgyh
56
Baranya Megyei Szgyh
56
Bács-Kiskun Megyei Szgyh
58
Békés Megyei Szgyh
62
Komárom-Esztergom Megyei Szgyh
74
Zala Megyei Szgyh
102
Csongrád Megyei Szgyh
106
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szgyh
107
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szgyh
120
Hajdú-Bihar Megyei Szgyh
130
Budapest Főváros Szgyh
133
Pest Megyei Szgyh
146
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
KÖSZÖNÖM
A FIGYELMET!