Slide 1 - Gyldendal

download report

Transcript Slide 1 - Gyldendal

Vand I
Vand II
Reaktioner Opløsninger
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
300
300
300
300
300
400
400
400
400
400
500
500
500
500
500
Lidt af
hvert
Til finalen
Vand I 100 point
• Til en koncentreret opløsning sættes en masse
vand.
• Hvad er fortynding?
Tilbage
Vand I 200 point
• De negative ender i vandmoler trækker
positive ioner ud af iongitteret og de positive
ender vendes mod de negative ioner, der også
trækkes ud i vandet.
• Hvad er opløsning af et salt (en
ionforbindelse) i vand?
Tilbage
Vand I 300 point
• Masse af den mængde stof, der kan opløses i
100 mL vand.
• Hvad er opløselighed (i vand)?
Tilbage
Vand I 400 point
• Na+ og NO3– i de fleste reaktionsskemaer.
• Hvad er tilskuerioner?
Tilbage
Vand I 500 point
• OH–, CO32–, PO43–.
• Hvad er ioner, der danner tungtopløselige
salte?
Tilbage
Vand II 100 point
• C12H22O11(aq)
• Hvad er formlen for sukker opløst i vand?
Tilbage
Vand II 200 point
• Et salt, der udfældes ved kogning af
postevand?
• Hvad er calciumcarbonat (”kedelsten”)?
Tilbage
Vand II 300 point
• Den er opbygget af små kugler, som bl.a. kan
binde Mg2+ og Ca2+ og udskille Na+ til
postevand.
• Hvad er en ionbytter?
Tilbage
Vand II 400 point
• AgCl, PbCl2, PbSO4, BaSO4
• Hvad er tungtopløselige salte?
Tilbage
Vand II 500 point
• Opløseligheden af dioxygen i koldt vand
sammenlignet med opløseligheden i varmt
vand.
• Hvad er større?
Tilbage
Reaktioner 100 point
• Ioner, der ikke deltager i en kemisk reaktion.
• Hvad er tilskuerioner?
Tilbage
Reaktioner 200 point
• Ba2+(aq) + SO42–(aq) → BaSO4(s)
• Hvad er en fældningsreaktion
(fældningsreaktionen for bariumsulfat)?
Tilbage
Reaktioner 300 point
• NaCl(s) → Na+(aq) + Cl–(aq)
• Hvad er reaktionsskemaet for opløsning af
natriumchlorid (en opløsningsreaktion)?
Tilbage
Reaktioner 400 point
• NaCl(aq)  NaCl(s).
• Hvad er en inddampning?
Tilbage
Reaktioner 500 point
• Ag2S(s) → Ag+(aq) + S2–(aq)
• Hvad er forkert afstemt reaktionsskema?
Tilbage
Opløsninger 100 point
• Stofmængde opløst stof pr. volumen
opløsning.
• Hvad er stofmængdekoncentration?
Tilbage
Opløsninger 200 point
• Mol pr. liter.
• Hvad er enheden for
stofmængdekoncentration?
Tilbage
Opløsninger 300 point
• Stofmængdekoncentrationen er 0,2 M
i en 0,1 M CaCl2.
• Hvad er den aktuelle
stofmængdekoncentration af chlorid?
Tilbage
Opløsninger 400 point
• Koncentrationsangivelse 10-9.
• Hvad er ppb?
Tilbage
Opløsninger 500 point
• Et mål for koncentrationen af Mg2+ og Ca2+ i
postevand.
• Hvad er vands hårdhed?
Tilbage
Lidt af hvert 100 point
• Højest tilladte gennemsnitskoncentration af et
sundhedsskadeligt stof i luften på en
arbejdsplads?
• Hvad er grænseværdi?
Tilbage
Lidt af hvert 200 point
• Det man føler, når koncentrationen af Na+
stiger i blodet.
• Hvad er tørst?
Tilbage
Lidt af hvert 300 point
• Metode til at bestemme chlorid i havvand.
• Hvad er fældningstitrering?
Tilbage
Lidt af hvert 400 point
• Cl2, NaClO og Ca(ClO)2
• Hvad er bakteriedræbende stoffer?
Tilbage
Lidt af hvert 500 point
• Beskrivelse af lovgivning for kvaliteten af
drikkevandkvalitet.
• Hvad er Drikkevandsbekendtgørelsen?
Tilbage
Finalen
• 0,9 g NaCl pr. 100 mL vandig opløsning.
• Hvad er isotonisk saltvand?