Introduktion til BiD - Bloddonorene i Danmark

download report

Transcript Introduktion til BiD - Bloddonorene i Danmark

Bestyrelsesdag
27.09.2014
Middelfart
Ved jeg, hvad I tror, I ikke ved?
•10.30 Intro til BiD
o Landskontoret
o Donor Nyt
o bloddonor.dk, videnbank og webshop
o Hvad landskontoret kan hjælpe med
•11.15 Kort pause
•11.30 Korps, komitéer og udvalg
oKorpsstruktur - de forskellige måder at sammensætte og drive korpsbestyrelser på
o Tilrettelæggelse af "årshjul"
o Regionsbestyrelserne - Landskomitéen (LK) - Forretningsudvalget (FU)
o Markedsføringsudvalget (MFU) - Ungdomskomitéen (UK) - Internationalt udvalg (IU)
•12.10 Kort pause
•12.15 Vi fortsætter, herunder bestyrelsesarbejde/ansvar
•12.50 Frokost
•13.30 Fællessession
•14.10 Opfølgning på formiddagen
•14.30 Sådan hverver du
•16.00 Spørge- og diskussionstid
•16.30 Tak for i dag
A
G
E
N
D
INTRO TIL BID
L ndskontoret
• Bloddonorernes landskontor varetager den daglige drift af
organisationen, der tæller 62 lokale donorkorps med i alt omkring
225.000 bloddonorer
• Donor Nyt, nyhedsbreve, hjemmeside, webshop samt udvikling og
indkøb af nye donorgaver og varer i samråd med MFU
• Sikringsfonden: Landskontoret varetager kontakten til donorer, som
har haft en skade ifm. tapning og er ‘forkontor’ til Patienterstatningen
• Forskningsfonden: Uddeler legater til relevant forskning inden for
blodområdet
Den unge spejderleder og landsretssagfører Tage Carstensen bragte i 1930 idéen om et frivilligt bloddonorkorps med sig hjem til Danmark fra et
besøg i England
INTRO TIL BID
L ndskontoret
• Landskontoret er BiDs eneste lønnede funktion med 4½ lønnede
medarbejdere + løbende praktikant(er)
• Økonomi kommer fra korpsene – for hver tapning, der foretages på
hospitalerne, modtager korpset et tappegebyr på ca. 50,- fra deres
region (forskellig blandt regionerne)
• Korpsene betaler deraf et tappegebyr til landskontoret på ca. 8,• Landskontoret bor i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup
• Altid åben for besøg, spørgsmål osv.
Den unge spejderleder og landsretssagfører Tage Carstensen bragte i 1930 idéen om et frivilligt bloddonorkorps med sig hjem til Danmark fra et
besøg i England
INTRO TIL BID
•
•
•
•
•
•
DonorNyt
Donor Nyts redaktion består frivillige, en blodbanklæge og medarbejdere fra landskontoret
Udkommer fire gange årligt – sendes til alle landets donorer og blodbankerne
Artikler om, hvad blodet bruges til – patienthistorierne er vigtige
Artikler fra arrangementer, særlige tapninger, forskning, information, andre organisationer etc.
ALLE artikler er velkomne til redaktionen
Donor Nyt tilbage fra 1982 kan læses på bloddonor.dk
Tage Carstensen stiftede i 1932 Spejdernes og Væbnernes Frivillige Bloddonorkorps sammen med en overkirurg og direktøren for Statens
Serum Institut
INTRO TIL BID
•
•
Bloddonor.dk
Bloddonor.dk er en hjemmeside for donorer, korps, informatører, presse, blodbanker og andre
nysgerrige
Den vedligeholdes af landskontoret – men er afhængig af input fra korpsene
– Korps og lokal donorinformation, nyheder, arrangementer, billeder osv.
Dødeligheden blandt bloddonorer er estimeret til at være 30% reduceret i forhold til baggrundsbefolkningen
INTRO TIL BID
•
Videnbank
På bloddonor.dk findes BiD’s videnbank
Find den ved at skrive ”Videnbank” i søgefeltet
•
Administreres af landskontoret, men opdateres med
hjælp fra korpsene
•
Hent inspiration til alt lige fra
bestyrelsessammensætninger til hvervearrangementer
og materialer
Alle kan tåle O RhD negativt blod - derfor kaldes det også "akutblod", da hospitalerne kan give O RhD negativt blod til tilskadekomne, indtil
patientens egen blodtype kendes
INTRO TIL BID
•
•
•
•
På bloddonor.dk findes BiD’s webshop
Der sælges kun til donorkorps og blodbanker
Bestilling foretages af formand/næstformand eller
blodbank
Forslag til indhold kan sendes til BiD
Webshop
Bloddonorer i Danmark, tappes i gennemsnit 1,40 gange om året
INTRO TIL BID
Hvad landskontoret kan hjælpe med
•
Nyhedsbreve – du kan komme med input
•
Hjælper med pressemeddelelser og anden lokal kommunikation
•
Koordinerer nationale medieindsatser
•
Arrangerer nationale konkurrencer, f.eks. Plakatkonkurrence og
SkydBlod
•
Afholder kurser for korpsbestyrelser osv.
•
Kan udsende fælles mails til alle korps/informatører/etc.
•
Grundregistreringer af unge informatører
Landet over blev der efter 1932 organiseret selvstændige bloddonorkorps, som blev tilknyttet de lokale sygehuse
INTRO TIL BID
Hvad landskontoret kan hjælpe med
•
Koordinering af Ungdomskomitéen og kurser for de unge
•
Designer kampagnematerialer
•
Skaffer kontakt til f.eks. uddannelsessteder og institutioner
•
Indkøber særmaterialer til lavere pris
•
Bistår regionsbestyrelser
•
Hjælp til hjemmeside på bloddonor.dk/korps-side
•
Udsender ”officielle” breve, informationer, mails osv.
•
Kontakt til myndigheder, Sundhedsstyrelsen, EU osv.
Landet over blev der efter 1932 organiseret selvstændige bloddonorkorps, som blev tilknyttet de lokale sygehuse
Kort pause
Fyld i – tøm ud – stræk ben
Vi mødes igen kl. 11.30
KORPS, KOMITÉER OG UDVALG
- LOKALE DONORKORPS
Korpsstrukturer
• Alle landets ca. 225.000 donorer hører til et lokalt donorkorps
• I de 62 donorkorps findes der 62 forskellige måder at drive
donorvirksomhed på
• Gennemsnitsalder i landets korpsbestyrelser ligger på ca. 50 år.
• Formål: Sikre nødvendig forsyning af blod til patientbehandling
I 1932 var der 53 bloddonorer i Danmark, og man mente dengang, at 200 måtte være nok til at dække det fremtidige behov for blod
KORPS, KOMITÉER OG UDVALG
- LOKALE DONORKORPS
Korpsstrukturer
Lokale korpsbestyrelser kan sammensættes på
flere måder, bl.a.:
• Repræsentativt
• Forskellige foreninger, sport, kultur og f.eks. Spejderne
• Tilfældig sammensætning
• Nuværende og/eller tidligere donorer
KORPS, KOMITÉER OG UDVALG
- LOKALE DONORKORPS
Korpsstrukturer
• Blodtapning, analyser, forarbejdning og fordeling af det
tappede blod m.m. sker gennem blodbankerne (som
ikke er en del af BiD)
• Blodbankerne hører til regionerne - korps kan ikke
bestemme, hvordan blodbankerne skal drives
• Antallet af årlige hvervearrangementer: 0 til 15
– Lokale Føtex
– Messe eller en festival
– Sportsarrangementer
KORPS, KOMITÉER OG
UDVALG
Korpsstrukturer
Tillidsposter: Samme person godt have flere poster.
–
Formand: Er korpsets ansigt og kontaktpersonen til blodbanken
• Dagsordner til møder - ofte også i regionsbestyrelsen
– Næstformand: Skal kunne erstatte formanden og deltage i forskellige bestyrelsesopgaver
– Kasserer: Sørger for regnskaber, kreditorer, revisor og forefaldende arbejde
• Kassereren skal også udfylde årsrapporter m.m.
– Praktisk leder: Bestiller mødelokaler og giver besked om afmeldinger, er i kontakt til BiD om
kampagner, bestiller materialer til blodbanken, hvervning osv.
– Sekretær: Udsender dagsorden til møder, skriver referat , reviderer bestyrelsens adresseliste
– Webansvarlig: Ansvarlig for bloddonor.dk/lokal korps, evt. andre sider
– Informatørkontakt: Enten en aktiv informatør eller blot ansvarlig for kontakt til de unge
Nålen, som typisk anvendes, når man donerer blod, er blot 1,6 mm tyk. Et lille prik - med stor effekt
KORPS, KOMITÉER OG UDVALG
•
•
Årshjul
Årshjul/markedsføringsplan/hverveplan
Antal af arrangementer skal passe med:
– Reelle behov for nye donorer
– Blodbankens/bussens ressourcer
– Bestyrelsens ressourcer
– Arrangementer ift. sæson, højtider osv.
Blod består af 25 billioner røde blodlegemer , 1,5 billioner blodplader, 35 milliarder hvide blodlegemer , og ca. 2½ liter plasma, der
indeholder en række forskellige proteiner
KORPS, KOMITÉER OG UDVALG
Årshjul - eksempel
•
Odense Open by Night 3. maj - Åben fra 10-22. Hvervning fra 17.00-21.00 overfor H&M.
•
Eventyrløbet, Kristi Himmelfartsdag, 17. maj
•
BiD’s 80 års jubilæum 21. maj - BiD fejrer 80 års jubilæum den 21. maj - Udstilling i tre montre på
Biblioteket på Odense Banegårdscenter i ugerne 20, 21 og 22.
•
”Vi rocker” i 1000-års skoven – 27. maj fra kl. 11.30 til 22.30 Stand udenfor indgangen i timerne
op til musikstart + X antal armbånd til at kunne færdes på pladsen efterfølgende
•
Storebæltsløbet 28/5
•
Odense Open by Night 1. juni Butikkerne holder åbent til kl. 22.
Hvervning fra 17.00-21.00 overfor H&M
•
International Bloddonordag 14/6 - Træk i rødt tøj, og løb med opmærksomheden
•
Torsdagskoncerter i Kongens Have i juli og august
Fra 2001-2007 var HKH prins Henrik protektor for bloddonorsagen. I 2008 overtog HKH kronprins Frederik protektionen af bloddonorsagen
KORPS, KOMITÉER OG UDVALG
Det tager max et døgn, afhængigt af dit væskeindtag, før blodvolumen er oppe på det normale efter en tapning
KORPS, KOMITÉER OG UDVALG
Regionsbestyrelser-Landskomitéen (LK)
Forretningsudvalget (FU)
Regionsbestyrelser
•
•
•
•
Sammensættes af repræsentanter fra regionens korps – gerne én fra hver
Regionale hverveaktiviteter
Regionalt tappegebyr
Regional korpspleje
Forretningsudvalget
•
•
•
•
To medlemmer vælges per region
Den løbende drift af Landskontoret samt ansættelser
Nationalt budget og oplæg til Landskomitéen
Forskningsfond og Sikringsfond
Landskomitéen
•
•
•
Øverste ledelse for Bloddonorerne i Danmark
Fra hver regionsbestyrelse udvælges op til syv medlemmer til Landskomitéen
Nationale emner, f.eks. Adressesagen, Sundhedsloven, Sikringsfonden, Strategi
Manglen på donorer før og under krigen førte til et samarbejde med hjælp fra andre humanitære organisationer, bl.a.
Spejderne og Sct. Georgs Gilderne
KORPS, KOMITÉER OG UDVALG
Bloddonorerne i Danmark
Bloddonorerne i Danmark
Nordjylland:
Midtjylland:
Syddanmark:
Sjælland:
Hovedstaden:
10 donorkorps
Ca. 24.000 donorer*
13 donorkorps
Ca. 48.000 donorer*
21 donorkorps
Ca. 52.000 donorer*
12 donorkorps
Ca. 24.000 donorer*
6 donorkorps
Ca. 78.000 donorer*
vælger mindst
7 medlemmer
til Nordjyllands
regionsbestyrelse
vælger mindst
7 medlemmer
til Midtjyllands
regionsbestyrelse
vælger mindst
7 medlemmer
til Syddanmarks
regionsbestyrelse
vælger mindst
7 medlemmer
til Sjællands
regionsbestyrelse
Landskomité
(7 medlemmer fra hver region +
formanden for UK + 2 læger + 3 fra
andre organisationer)
Hovedstadens regionsbestyrelse
Ungdomskomité (UK)
(2 medlemmer fra hver region +
formand + næstformand)
Landskontoret
(generalsekretær
+ medarbejdere)
Markedsføringsudvalg
Internationalt
udvalg
vælger mindst 7 medlemmer
(heraf 1 fra Bornholm + 1 fra
Frederiksborg) til
Forretningsudvalg
(2 fra
hver region
Landsmøde
+ 1 læge)
*Tal fra 2013
*Tal fra 2012
KORPS, KOMITÉER OG UDVALG
Markedsføringsudvalget
•
•
Markedsføringsudvalget (MFU)
Ungdomskomitéen (UK)
Internationalt udvalg (IU)
Sammensat af frivillige repræsentanter
Udvikler kampagner, hvervemateriale, donorgaver og strategi ift. markedsføring af BiD
Ungdomskomitéen
•
•
•
•
Sammensat af 2-3 UK’ere fra hver region + formand og næstformand
Arbejder for større samarbejde mellem korps og informatører
Informatørernes talerør
Arrangerer nationale hvervearrangementer, basiskurser og informatørtræf
Internationalt Udvalg
•
Internationale regler om blodforsyning, bl.a. i WHO, EU og Europarådet
•
Deltager på verdensplan i IFBDO’s arbejde for ubetalt bloddonation
Før 2. verdenskrig fandt blodtapningen sted på det sygehus, hvor der var behov for blodet. Lægen tappede blodet i en glasflaske og overførte
det straks til patienten, der ofte lå bag en skærm i samme rum
Bestyrelsesarbejdet
• Husk at få de unge med
• Ansvar
• Jura
• Moral
Jura
•
•
•
•
•
•
•
Fuldmagtsregler
Ansvarsforhold
Fortrolighedsregler
Kontrakt- og aftaleansvar
Forsikringer?
Tilladelse til brug af billeder mv.
Culpa-regel (ikke lovbestemt)
Økonomi
• Regnskab
• Revision
• Budgetter
Moral
• Arrangementer
• Samarbejdspartner
• PR, Bloddonorernes ansigt udadtil
SÅDAN HVERVER DU
- HV R?
Elementær hverveteknik
Lokale messer
• F.eks. om sundhed, familie/børn, ferie
• Her kan du nå ud til mange typer af mennesker, som har tid til at lytte
Sportsklubber/klubaftener/motionsløb/foreninger
• Dér fås kontakt til rigtig mange mennesker, som har fokus på sundhed og andre mennesker
Arbejdspladser (dit job/studiejob, kærestens eller forældres arbejdsplads, etc.)
Indkøbscentre og store supermarkeder
• Det er oftest nemt at få tilladelse til at stille op her, og man møder mange slags mennesker
Undervisningssteder
• Hold et indlæg i en klasse, til en fællestime og/eller:
• Stil op med et bord eller blot et skriveunderlag foran kantine etc.
Lokale arrangementer
• Som på årshjul og hverveplan
Kombinér evt. ovenstående med besøg af Mobil tappeenhed, hvis muligt
Efter krigen blev der etableret egentlige blodbanker, og i 1945 var antallet af bloddonorer vokset til cirka 5.000 i hele landet
SÅDAN HVERVER DU
- HVORDAN?
•
•
•
Elementær hverveteknik
Vær selektiv – men ikke for selektiv
Alliér dig gerne med en lægefaglig person, hvis muligt
Hverv gerne med en person, som er åbenlyst anderledes end dig
Gode målgrupper
• Unge
• Mødre
• Par
• Grupper
•
•
•
•
•
Stil åbne spørgsmål: Hvem, hvad, hvordan, hvornår og hvorfor/ikke
Informér
Sælg budskabet
Vær ærlig
Pres! – men kun til et vist punkt
Pelikanen er blevet gjort til symbol for den alt opofrende moderkærlighed; dette hidrører fra den fabel, at pelikanmoren skulle rive hul på
sit bryst, for at ungerne kunne drikke blodet
Spørgsmål og afslutning
I 1952 enedes alle medvirkende i donorarbejdet om at oprette landsorganisationen Danmarks
Frivillige Bloddonorer, der fik til opgave at fremme donorsagen og at overvåge dennes udvikling i Danmark
Tak for i dag
Organisationen hedder i dag Bloddonorerne i Danmark, men bygger fortsat på
de oprindelige principper om frivillig, anonym og ubetalt blodgivning
Og DU er en del af det