Значення видання українського реферативного журналу «Джерело

Download Report

Transcript Значення видання українського реферативного журналу «Джерело

ІПРІ НАН України
НБУВ
Значення видання українського
реферативного журналу «Джерело» для
розвитку наукових комунікацій в Україні
Крючин А.А.,
Костенко Л.Й.,
Мініна Н.М.,
Балагура І.В.,
Овсієнко Л.М.
2012
Система реферування
української наукової
літератури
Мета створення Системи реферування української
наукової літератури — досягнення якісно нового рівня
повноти й оперативності інформування суспільства про
наукові напрацювання вітчизняних учених і фахівців.
Основні учасники корпоративного проекту:
 Інститут проблем реєстрації інформації НАН України;
 Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;
 Національна наукова медична бібліотека України;
 Державна науково-педагогічна бібліотека України
імені В. О. Сухомлинського.
Система реферування
забезпечує —
- формування та підтримку онлайнового
доступу до загальнодержавної
реферативної бази даних "Україніка
наукова";
- випуск галузевих серій Українського
реферативного журналу "Джерело";
- видання РБД на портативних носіях.
Технологічний цикл
Статистика розподілу публікацій
у реферативній базі даних "Україніка
наукова"
Хронологічний період — з 1998
р. Кількість записів — 413 тис.
Видовий розподіл публікацій
Галузевий розподіл публікацій
Медицина. Медичні науки
16,5%
Історія. Історичні науки
4%
Економіка. Економічні науки
13%
Філософія. Психологія
3%
8,5%
Науки про Землю
2,5%
Енергетика
2,5%
Статті з журналів і
збірників наукових праць
60%
Культура. Наука. Освіта
Монографії
22%
Держава і право. Юридичні
науки
7%
Автореферати дисертацій
18%
Електроніка. Комп'ютерна
техніка
5,5%
Технологія металів.
Машинобуд.
5%
Хім. і харчові технології
2%
Хімічні наки
2%
Сільське та лісове господарство
4,5%
Транспорт
2%
Математика. Механіка
4,5%
Політика. Політичні
науки
2%
Філологічні науки
4,5%
Будівництво
1,5%
Фізика. Астрономія
4%
Соціологія. Демографія
1%
Біологічні науки
4%
Інші галузі
0,5%
Наповнення реферативної
бази даних
“Україніка наукова”
Кількість записів рефератів
в УРЖ “Джерело”
за 2008-2010 рр.
Підготовка та випуск тематичних серій УРЖ “Джерело”
Український
реферативний
журнал
"Джерело"
Рік заснування:
1995
Проблематика:
Реферати української наукової літератури з усіх галузей знань
Періодичність:
6 разів на рік (4 галузеві серії)
ISSN:
1561-1086
1561-1094
1561-1108
1729-2719
Свідоцтво про державну реєстрацію:
КВ N 3138 від 25.03.1998
Мова видання:
Бібліографічні описи наводяться мовою оригіналу документа, реферати — переважно
українською мовою
Засновники:
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, Національна бібліотека України
імені В. І. Вернадського
Головний редактор:
Петров Вячеслав Васильович, член-кореспондент НАН України
Заступник головного редактора:
Онищенко Олексій Семенович, академік НАН України
Серія 1. Природничі науки
Серія 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство
Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво
Серія 4. Медицина. Медичні науки
Видання РБД на портативних
носіях
Он-лайновий доступ до реферативної
інформації засобами глобальних
комп'ютерних мереж
Кількість щоденних звернень становить 300-400 унікальних ip-адрес
(10 000-11 000 на місяць)
Результати пошуку в Google на запит
"Реферативний журнал Джерело"
Відвідування РБД
Кількість відвідування за місяць
у 2010 та 2011 роках в реферативній БД "Україніка
наукова"
кількість унікальних іp-адрес
18000
16000
14000
12000
10000
8000
Кількість відвідувань за місяць у
2010 році
6000
Кількість відвідувань за місяць у
2011 році
4000
2000
0
1
2
3
4
5
6
7
Місяці
8
9
10
11
12
Розвиток Системи реферування
української наукової літератури
передбачає



досягнення вичерпного представлення
інформації про результати діяльності
українських учених і фахівців;
рейтингування серіальних видань на основі
проведення бібліометричних та
веюометричних досліджень;
включення вітчизняної наукової інформації
до світової системи документальних
комунікацій.
Висновки



Реферативні видання були і залишаються ефективним
інформаційним ресурсом, яким сприяє поширенню
науково-технічних знань.
Перспективи розвитку баз даних реферативної інформації
полягають у гармонічному поєднанні з повнотекстовими
базами даних для підвищення ефективності пошуку
інформації, в тому числі ретроспективного пошуку.
Особливе значення мають бази даних реферативної
інформації для проведення наукометричних досліджень, в
тому числі з використанням сучасних технологій
електронної обробки даних, наприклад, вебометрії.
Дякую за увагу!