Інформація про наукову та науково

Download Report

Transcript Інформація про наукову та науково

Slide 1

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ
ДІЯЛЬНІСТЬ

Рівненського державного
гуманітарного
університету за 2012 рік

Рівне 2013


Slide 2

Пріоритетні тематичні напрями наукових
досліджень:

світовий історичний процес і слов’янські народи;
порівняльний аналіз політичних процесів, структур та систем України та
світу;
психологія морального розвитку і розвиток життєтворчої активності
особистості;
математичне моделювання задач механіки деформівного твердого тіла і
гідродинаміки;
фізико-хімія високомолекулярних систем;
інноваційні технології гуманізації дошкільної освіти і виховання
учнівської та студентської молоді;
українська індивідуально-авторська неологія;
етнокультура Волинського Полісся

Наукова діяльність Рівненського державного гуманітарного університету за 2012 рік


Slide 3

Наукові, науковопедагогічні кадри
2009 2010 2011

Чисельність штатних працівників, усього
з них: - доктори наук
- кандидати наук
- без ступеня
Чисельність працівників, які працюють за
зовнішнім сумісництвом, усього
з них: - доктори наук
- кандидати наук
- без ступеня

2012

630

641

654

650

17

20

21

21

259
354

277
344

297
336

315
314

198

193

91

101

15

13

9

14

44

41

29

32

139

139

53

55

Наукова діяльність Рівненського державного гуманітарного університету за 2012 рік


Slide 4

Монографії

Наукова діяльність Рівненського державного гуманітарного університету за 2012 рік


Slide 5

Підручники, навчальні посібники
з грифом МОНмолодьспорт
України

Наукова діяльність Рівненського державного гуманітарного університету за 2012 рік


Slide 6

Підручники, навчальні посібники
з грифом МОНмолодьспорт
України

Наукова діяльність Рівненського державного гуманітарного університету за 2012 рік


Slide 7

Наукова діяльність Рівненського державного гуманітарного університету за 2012 рік


Slide 8

Проведені міжнародні та всеукраїнські
конференції, зареєстровані в
МОНмолодьспорт України

Міжнародні наукові читання

“Лінгвістичні студії молодих
дослідників” пам’яті академіка
К.Ф. Шульжука
(16-17 лютого 2012 року)

Наукова діяльність Рівненського державного гуманітарного університету за 2012 рік


Slide 9

Міжнародна науково-практична конференція

“Наука, освіта, суспільство очима
молодих”
(17-18 квітня 2012 року)

Наукова діяльність Рівненського державного гуманітарного університету за 2012 рік


Slide 10

Міжнародна науково-практична конференція

“Актуальні проблеми підготовки
педагогічних кадрів для дошкільної
освіти”
(22-24 жовтня 2012 року)

Наукова діяльність Рівненського державного гуманітарного університету за 2012 рік


Slide 11

Всеукраїнська науково-практична конференція

“Культурна динаміка України у
світовому просторі”
(15 -16 листопада 2012 року)

Наукова діяльність Рівненського державного гуманітарного університету за 2012 рік


Slide 12

Всеукраїнська науково-практична конференція

“Фізична культура дітей та молоді на
сучасному етапі: досвід та
перспективи”
(6-7 грудня 2012 року)

Наукова діяльність Рівненського державного гуманітарного університету за 2012 рік


Slide 13

Винахідницька діяльність

Наукова діяльність Рівненського державного гуманітарного університету за 2012 рік


Slide 14

Закінчені у 2012 році прикладні науково-дослідні роботи, які виконувалися
за рахунок коштів державного бюджету:

“Розробка технологій професійної підготовки педагога до роботи
у інноваційних дошкільних навчальних закладах”
Науковий керівник проекту – к.пед.н., проф. Т. І. Поніманська. Термін
виконання 1.01.2011 – 31.12.2012 рр. Фінансування із держбюджету
(номер державної реєстрації – 0111U001028, державний обліковий номер –
0213U003340).

Складовою НДР є підтема:
“Розвиток життєтворчої компетентності особистості”
Науковий керівник: д.псилох.н., проф. В. М. Ямницький. Фінансування
із держбюджету (номер державної реєстрації – 0111U001029, державний
обліковий номер – 0213U003341)
Наукова діяльність Рівненського державного гуманітарного університету за 2012 рік


Slide 15

Виконання перехідних науково-дослідних робіт
Фундаментальна держбюджетна тематика:

“Вплив електромагнітного і гідродинамічного
ефекту вибуху провідника на одержання та
властивості полімерних нанокомпозитів”
Науковий керівник – професор Б. С. Колупаєв. Термін
виконання 01.01.2012 – 31.12.2014 рр. Фінансування із
держбюджету (номер державної реєстрації – 0112U001499).

Наукова діяльність Рівненського державного гуманітарного університету за 2012 рік


Slide 16

Виконання перехідних науково-дослідних робіт
Прикладна держбюджетна тематика:

“Просоціальна стратегія як основа морального
становлення особистості ”
Науковий керівник – д.психол.н., проф. Р. В. Павелків. Термін
виконання 01.01.2012 – 31.12.2013 рр. Фінансування із
держбюджету (номер державної реєстрації – 0112U002043).

Наукова діяльність Рівненського державного гуманітарного університету за 2012 рік


Slide 17

Інноваційний бізнес-інкубатор РДГУ
Науковий керівник – проф. О.В. Крайчук
Метою роботи є формування сприятливих умов для реалізації підприємницьких ідей і
бізнес-проектів, пошуку меценатів та інвесторів, забезпечення комерціалізації
результатів науково-дослідних робіт

Наукова діяльність Рівненського державного гуманітарного університету за 2012 рік


Slide 18

Навчальний науково-виробничий комплекс
“Прогрес” у 2012 році доповнено лабораторією
консалтингу дошкільної освіти
Науковий керівник – проф. Т. І. Поніманська
Метою роботи є професійна підготовка та підвищення кваліфікації фахівців
дошкільної освіти з метою їх професійно-особистісного розвитку, формування
готовності до інноваційної педагогічної діяльності в сучасному освітньому
просторі

Наукова діяльність Рівненського державного гуманітарного університету за 2012 рік


Slide 19

Неографічна лабораторія кафедри української мови
“NEOLEX-Рівне”
Науковий керівник – проф. Г. М. Вокальчук
Метою роботи є залучення обдарованої студентської молоді до наукової
діяльності в царині перспективної української науки – неології

Наукова діяльність Рівненського державного гуманітарного університету за 2012 рік


Slide 20

Науково-дослідна лабораторія кафедри теорії і
методики виховання
“Інноваційні виховні технології”
Науковий керівник – проф. Т. Д. Дем’янюк
Метою роботи є дослідження, впровадження та методичний супровід змісту,
інтерактивних форм, методів виховання учнівської та студентської молоді

Наукова діяльність Рівненського державного гуманітарного університету за 2012 рік


Slide 21

Науково-дослідна лабораторія кафедри інформатики та
прикладної математики “Математичне моделювання
нелінійних збурень процесів та систем”
Науковий керівник – проф. А. Я. Бомба

Науково-дослідна лабораторія з професійної орієнтації учнівської
молоді “Прогноз” кафедри професійної педагогіки і трудової
підготовки
Науковий керівник – проф. М. С. Янцур

Науково-дослідна природничо-наукова лабораторія
Науковий керівник – проф. М. Ю. Новоселецький

Науково-дослідна лабораторія “Поліссєзнавства та комп’ютерного
моделювання” Інституту мистецтв
Завідувач лабораторією О. Ф. Огороднік

Центр соціально-політичних досліджень
(керівник – проф. М. М. Гон)

Інститут соціальних досліджень
(керівник – проф. В. В. Вербець)
Наукова діяльність Рівненського державного гуманітарного університету за 2012 рік


Slide 22

Наукове співробітництво із
закордонними ВНЗ та
організаціями
Євроколеджем м. Вюрзеленд (Німеччина),
Українським Вільним університетом м. Мюнхен (Німеччина),
 Університетом м. Перпіньян (Франція),
Університетом Ренн-2 (Бретань, Франція)
Університетом імені Ф. Палацького в Оломоуці (Чеська Республіка)
Посольством Франції в Україні (Франція)
 Посольством США в Україні (США)
 Німецьким культурним центром “Ґете-Інститут в Україні” (Німеччина)
 Корпусом Миру США в Україні (США)
 Науково-дослідницьким центром “Райан” (США)

Наукова діяльність Рівненського державного гуманітарного університету за 2012 рік


Slide 23

Молоді вчені
2009

2010

2011 2012

268

250

239 259

з них: - кандидатів наук

55

62

74

80

- аспірантів

85

70

63

62

128

118

Чисельність молодих учених, усього

без ступеня

102 117

Наукова діяльність Рівненського державного гуманітарного університету за 2012 рік


Slide 24

Переможці ІІ туру Всеукраїнської студентської
олімпіади
у 2012 році:
Ковальчук Ірина Вікторівна, студентка V курсу факультету документальних комунікацій
та менеджменту спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» – І місце з дисципліни
«Фінансовий менеджмент»
Немира Тетяна Миколаївна, магістрантка педагогічного факультету спеціальності
«Дошкільна освіта. Корекційна освіта» – І місце зі спеціальності «Дошкільна педагогіка»
Суходол Анна Юріївна, студентка ІV курсу психолого-природничого факультету
спеціальності «Психологія» – ІІ місце зі спеціальності «Психологія»
Хачатрян Наталія Каренівна, студентка ІІІ курсу факультету іноземної філології
спеціальності «Іноземна мова та література» – ІІ місце з дисципліни «Педагогіка» (для класичних і
педагогічних університетів)
Вєтрова Олена Василівна, студентка IV курсу факультету документальний комунікацій та
менеджменту спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» – ІІІ місце зі спеціальності
«Документознавство та інформаційна діяльність»
Крока Любов Леонідівна, студентка ІV курсу факультету математики та інформатики
спеціальності «Математика» – ІІІ місце зі спеціальності «Математика»
Задерей Марія Ростиславівна, магістрантка фізико-технологічного факультету
спеціальності «Технологічна освіта» – ІІІ місце зі спеціальності «Технологічна освіта»

Наукова діяльність Рівненського державного гуманітарного університету за 2012 рік


Slide 25

Кількість студентів-переможців II етапу
Всеукраїнської олімпіади з навчальних
дисциплін і спеціальностей
10
8
6
4
2
0
2010

2011

2012

Наукова діяльність Рівненського державного гуманітарного університету за 2012 рік


Slide 26

Переможці ІІ туру Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з природничих,
технічних і гуманітарних наук
у 2012 році:
Тищенко Іванна Анатоліївна,

студентка IV курсу психолого-природничого факультету
спеціальності «Психологія» – І місце у галузі «Гендерні дослідження»
Мазурець Ірина Юріївна, студентка IV курсу психолого-природничого факультету
спеціальності «Екологія» – ІІ місце у галузі «Екологія та екологічна безпека»
Панчук Ірина Володимирівна, студентка IV курсу психолого-природничого факультету
спеціальності «Біологія» – ІІ місце у галузі «Біологічні науки»
Соннік Ірина Михайлівна, магістрантка педагогічного факультету спеціальності
«Дошкільна освіта. Практична психологія» – ІІ місце у галузі «Педагогічні науки»
Ревко Аліна Юріївна, студентка V курсу педагогічного факультету спеціальності
«Початкова освіта. Практична психологія» – ІІІ місце у галузі «Педагогічні науки»
Федорчук Ольга Ігорівна, магістрантка факультету української філології спеціальності
«Філологія. Українська мова і література» – ІІІ місце у галузі «Українська мова, література (у т.ч.
методика їх викладання)»
Шандалюк Тетяна Валеріївна, студентка ІІІ курсу історико-соціологічного факультету
спеціальності «Політологія» – ІІІ місце у галузі «Політичні науки»

Наукова діяльність Рівненського державного гуманітарного університету за 2012 рік


Slide 27

Кількість студентів-переможців ІІ етапу
Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з природничих,
технічних і гуманітарних наук
10
8
6
4
2
0
2010

2011

2012

Наукова діяльність Рівненського державного гуманітарного університету за 2012 рік


Slide 28

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ
ДІЯЛЬНІСТЬ

Рівненського державного
гуманітарного
університету за 2012 рік

Рівне 2013