3 haru - Weebly

download report

Transcript 3 haru - Weebly

N. trigeminus ja selle vigastused
Ann Kaleviste
Stomatoloogia 3. kursus
Juhendaja Riina Runnel
Nervus trigeminus
•
•
•
•
•
•
•
•
N. trigeminus= 5. Kraniaalnärv (kõige suurem)= CNV
3 haru: N. ophthalmicus (V1) + N. maxillaris (V2) +
N. mandibularis (V3)
Väljumine ajust: silla ja pedunculus cerebellaris
medialise piiril
Väljumine koljust: V1 – Fissura orbitalis sup
(silmakoopasse), V2 – foramen rotundum (fossa
pterygopalatinasse), V3 – foramen ovale (fossa
infratemporalisesse).
V1, V2 - sensoorsed, V3 - sensoorne ja motoorne
Närvivigastused:
– V1/V2 jaotus – ophthalmicuse ja maxillarise haru
– V2/V3 jaotus – maxillarise, mandibularise haru
– V1-V3 jaotus – kõik 3 haru
Võib ära märkida, et vasakul lõuapoolel on närve
natuke rohkem kui paremal
Dermatoomid – igale närviharule vastab kindel naha
regioon, mida saab tuimastada
Tuumad ja ganglionid
• 3 haru konvergeeruvad gangl
trigeminales (Meckeli õõnsuses)
→ Närvijuur → Sild→ Sensoorne
ja motoorne juur kõrvuti
• Nucleus motorius n trigemini –
süva- ehk propriotseptiivne
tundlikkus, mälumislihased,
suupõhja lihased, m tensor veli
palatini, m tensor tympani
• Ganglion trigeminale – üldise
iseloomuga pinnatundlikkus
näonahast, silmast, nina- ja
suuõõne limaskestast: k.a. keele
eesmine 2/3, hambad,
alalõualiiges, mälumis- jt lihased,
peaaaju kõvakest
N ophthalmicus = V1
1.
2.
3.
N. Frontalis: otsmikupiirkonna nahka
N lacrimalis: nahka õlalau lateraalses osas ja silma lateraalse nurga piirkonnas,
pisaranääret
N nasolaciliaris:
– Pars nasalis- eesmiste ja tagumiste sõelluurakkude, otsmikuurke, kiilluuurke, ninaõõne
eesmise osa limaskesta, nahka ninaseljal ja silma mediaalse nurga piirkonnast, pisarakotti
– Pars ciliaris: silmamuna kestad. Haru ganglion ciliarele
N. maxillaris= V2
1.
2.
3.
N. infraorbitalis: Sinus maxillarise limaskest, ülahuule, alalõua ja
ninakülje nahk, harus ülemistele hammastele, igemetele
N. zygomaticus: nahka sarnakaare ja oimu piirkonnas
Nn pterygopalatini: mood Ganglion pterygopalatini tundejuure, inn
kõva- ja pehmesuulae, ninaõõne tagumise osa ja vaheseina, ülaneelu
limaskest
•
N. mandibularis= V3
Eesmine tüvi – eferentne
– Mälumislihastele: m. masseter, temporales profundi, pterygoideus med et lat
– N. buccalis (limaskest, nahk)
•
Tagumine tüvi – aferentne
– N. alveolaris inferior: suupõhja lihased (m mylohyoideus, m digastricuse eesmine kõht), alumised hambad,
igemed, alahuul, lõuatsi nahk
– N. auroculotemporalis: Gl parotidea, kõrvalesta eesmine nahk, välimine kuulmekäik, trummikile,
alalõualiiges, oimupiirkonna nahk
– N. lingualis: suupõhja limaskest, keele eesmine 2/3, osaleb ganglion oticumi moodustumises
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sensoorsed ja motoorsed harud
Sensoorsed harud N. ophthalmicus, N. maxillaris, N. mandibularis
Sensoorne funktsioon : taktiilne, protsitseptiivne, notsitseptiivne
Mandibulaarnärv: suu puute-, valu ja temperatuuri tundlikkus (maitsetundlikkus - chorda
tympani)
Uurimine – näo- ja koljupiirkonna tundlikkus valule, temp, puutele
Motoorsed kiud asuvad mandibulaarharus, jooksevad läbi ganglioni perifeersete lihaste
poole, nende rakukehad asuvad V närvi tuumas, sügaval sillas
Motoorsed harud inn 8 lihast, kuhu alla lähevad ka 4 mälumislihast.
– M masseter
– M temporalis
– M pterygoideus medialis
– M pterygoideus lateralis
Teised: M tensor veli palatini, M mylohyoideus, M digastricuse eesmine kõht, M tensor
tympani
Väljaarvatud m tensor tympani, osalevad kõik teised lihased hammustamises, mälumises ja
neelamises. Kõik on bilateraalsed.
Motoorse funkts uurimine – vaatlus, palpatsioon (hambaid kokkusurudes), suu max.
avamine
Kahjustusel :
– lihaskontraktsioon nõrgenenud või puudub
– deviatsioon ühe-/kahepoolselt (halvatud lõuapoole suunas)
– lihaste paralüüs ühel lõuapoolel
Näiteks mälumislihaste kahepoolse halvatuse puhul ripub alalõug alla, suu on avatud, sülg
voolab suust välja ning patsient ei saa rääkida
Närvikahjustuse etioloogia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tarkusehamba juured
Trauma (autoõnnetus, turvapadi, pea trauma, keele augustamine, kukkumised jne)
Tuimastusanesteesia
Kirurgia (hambad, igemed, siinused; implantatsioon)
Veresoone kompressioon
Insult (aju alumises osas)
Tuumor, metastaas
Sclerosis multiplex , Sjögreni tõbi, SLE jne
Põletik, infektsioon (nt herpes zoster)
Meningioom, schwannoom, kolesteatoom, kordoom
Sisekõrva (M tensor tympani, vasaraluuke) kahjustus
Sümptomid
•
•
•
Mõne nädala, kuuga funktsiooni, tundlikkuse kadu vs. püsiv anormaalne valu, tundlikkus
 Pidev kipitus
 Tuimus
 Tundlikkus, valu
 Suur süljevoolus
 Huulde, keelde, põske hammustamine
 Halvatud või allavajunud huul
 Vähenenud maitsetundlikkus
 Kõne segasus
 Tugevad, torkivad elektrišokisarnased valuhood (huulel, silmadel, ninal, skalbil, otsmikul, üla- ja alalõuas) –
trigeminaalneuralgia
 Peavalu
Kaasnevad: depressioon, sotsiaalsed probleemid, insomnia, häiritud on kõnelemine, mälu, hääldamine, rääkimine,
söömine, suudlemine, habemeajamine, mekimine, hambapesu, joomine.
Veel on ohus N buccalis, N mylohyoideus, N glossopharyngeus, N nasopalatineus, N facialis, N mentalis – tarkusehamba
eemaldusel.
Ravi
• Ravi: ravimitega leevendamine, kirurgiline abi:
 närvi dekompressioon
 närvi reparatsioon suuväliselt ja –siseselt
 närvi siirdamine kaelalt ja jalalt
 perkutaanne risotoomia (valu tekitava närvi kõrvaldamine)
 Gamma noa radiokirurgia.
•
•
•
•
•
Anesteesia komplikatsioon
•
Mandibulaarjuhtetuimastus ja N alveolaris inferiori, N lingualise kahjustus
Ajutine kahjustus – kuni 8 nädalat
Püsiv kahjustus – üle 8 nädala
Kõige tüüpilisem N lingualise kahjustus – 70% (trauma, konts, vähem fastsiat)
Füüsiline vigastus (süstimisel, kompressioon tänu epineuraalsele või perineuraalsele hemorraagiale,
nõelaotsa deformatsioon)
Keemiline vigastus (LA komponendid, 4% artikaiin või prilokaiin, toksilisus, artikaiiniga 20x rohkem kui
lidokaiiniga)
Tekivad - hemorraagia, põletik, armistumine, demüeliniseerumine
•
Näpunäiteid:
•



Väldi mitme tuimastussüsti tegemist
Väldi kõrgekontsentratsiooniga lahust (kasuta nt 2% lidokaiini)
Väldi juhtetimastuse tegemist, kui võimalik (asenda nt artikaiini infiltratsiooniga)
•
•
•
•
•
•
Tarkusehamba eemaldusel
N mandibularise harud ja 8. molaar
Ohud – närvi traumatiseerimine, purustamine, ära lõikamine
Valu, tundlikkushäire, temptundlikkuse häire jne
Paranemine- võtab aega, N alv inf 3-6 kuud
Püsiv kahjustus – 12 kuud (sagedus 2 100-st)
Veel on ohus N buccalis, N mylohyoideus, N glossopharyngeus, N
nasopalatineus, N facialis, N mentalis – tarkusehamba eemaldusel
Füüsiline kahjustus
• N trigeminuse väljumiskohad on foramen mentale, f supraorbitale, f
infraorbitale.
• Trauma - autoõnnetused, libastumised, kukkumised, spordiõnnetused,
luumurrud, dislokatsioonid
• Närv võib olla eraldatud, purustatud, kokkusurutud, väljavenitatud,
mõnikord ka täielikult või osaliselt jõuga eemaldatud seljaaju küljest.
Tänan kuulamast!