40.výročie

download report

Transcript 40.výročie

40.výročie
Základná škola s materskou
školou Vavrinca Benedikta
Nedožery – Brezany
História školy
• Po prvý krát sa dvere našej školy otvorili
dňa 2. septembra 1968.
Pamätný pomník
• Bol daný definitívne do užívania 27. júna
1969 pri odhalení pomníka Vavrinca
Benedikta Nedožerského.
Vo funkcii riaditeľa školy pôsobili:
1. Mgr. Ida Hantabálová
1968/69 – 1971/72
2. Mgr. Vojtech Špeťko
1972/73 – 1973/74
3. Mgr. Michal Racík
1974/75 – 1988/89
4. Mgr. Mária Mokrá
1989/90- 2004/05
5. PaedDr. Dušan Schut
od roku 2005/06
Vo funkcii zástupcu riaditeľa pôsobili:
1. Leonard Harinek
1968/69 – 1971/72
2. Ida Hantabálová
1972/73 – 1973/74
3. Štefánia Šlenkerová
1974/75 – 1988/89
4. PaedDr. Emil Tisaj
1989/90 – 1993/94
5. Mgr. Katarína Humajová
1994/95 – 2005/06
6. Mgr. Alena Rybárová
od roku 2006/07
Symbol našej školy
Rekonštrukcia v našej škole
Karneval v minulosti
Lyžiarsky výcvik v minulosti
• konal sa v Porube
Ďakujeme za pozornosť
Eva Čičmancová
Barbora Gromová