στρατηγικο σχεδιο - Mynima

Download Report

Transcript στρατηγικο σχεδιο - Mynima

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ
ΤΟΜΕΑ
Θεανώ Βρέντζου – Σκορδαλάκη
Aντιπεριφερειάρχης
Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας & Κοινωνικής Πολιτικής
Πρόγραμμα Καλλικράτης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Η Κρήτη είναι μια περιφέρεια με μοναδικά συγκριτικά
πλεονεκτήματα για να μετατραπεί αποδεδειγμένα σε ένα τόπο
παραγωγής και παροχής ¨πράσινων¨ προϊόντων και υπηρεσιών
υψηλής ποιότητας.
Η νησιωτικότητα, το εύκρατο κλίμα, η μορφολογία και το
ανάγλυφο του εδάφους, η μοναδική βιοποικιλότητα, η
πολιτιστική κληρονομία, τα ήθη και τα έθιμα και οι φυσικά οι
άνθρωποι είναι η βάση και η δύναμη της Περιφέρειας της
Κρήτης.
Ο πρωτογενής τομέας της Κρήτης και η μεταποίηση των προϊόντων
του έχει παραμεληθεί .
Ο ρόλος του όμως, στην ανάπτυξη της Κρήτης, είναι καθοριστικός
και πρέπει να ενισχυθεί με δράσεις που να ανταποκρίνονται
στη νέα πραγματικότητα με εφαρμογή σταθερών πολιτικών
που να έχουν ως επίκεντρο την ισόρροπη ανάπτυξη της
Κρήτης.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
3
Σήμερα είναι απαραίτητη η μεταστροφή και μετεξέλιξη του με
στόχο:
•
•
τη δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων
την μετάβαση από μια επιδοτούμενη γεωργία σε μια γεωργία
όπου το αγροτικό εισόδημα θα προέρχεται από την παραγωγή
και όχι τις επιδοτήσεις.
Σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι αντιστάσεις που
παρουσιάζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς
•
•
ιδιαίτερα η απροθυμία και ο κακοφορμισμός των αγορών
η αδιαφορία και απογοήτευση των ανθρώπων που
παράγουν.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
4
Με το νέο αυτοδιοικητικό μοντέλο του «Καλλικράτη»,
το οποίο υπηρετούμε, αναδύονται νέες
δυνατότητες ανάπτυξης και νέες προοπτικές για να
ξεπεράσει η Περιφέρεια τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει.
 Γι΄ αυτό η Περιφέρεια Κρήτης προχώρησε στην
σύνταξη Στρατηγικού Σχεδίου για την Ανάπτυξη
του Πρωτογενή Τομέα και της Διαχείρισης των
Προϊόντων του με την συμμετοχή όλων των
εμπλεκόμενων φορέων.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Η πρόταση αφορά, πρωτίστως τους αιρετούς που έχουν
κατανοήσει πλήρως την αναγκαιότητα οργάνωσης και
λειτουργίας ενός τόσο σημαντικού τομέα, στη βάση
στρατηγικών κατευθύνσεων και όχι αυτοσχεδιασμών.
Τους αιρετούς των οποίων η πολιτική ευαισθησία ταυτίζεται με
την αποφασιστικότητα τους να υιοθετήσουν καινοτόμες
μεθοδολογίες ως απάντηση στις αποτυχημένες πρακτικές.
Τους αιρετούς που είναι αποφασισμένοι να υιοθετήσουν μια
άλλη διαδρομή προσέγγισης των χρόνιων προβλημάτων που
απαιτούν όμως άμεσες απαντήσεις και λύσεις.
Τους αιρετούς που έχουν αποφασίσει να συμμετάσχουν στην
διαδικασία μετατροπής της κοινωνίας μας από καταναλωτική
σε παραγωγική.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ
για την ανάπτυξη του
αγροτοδιατροφικού τομέα
Να επαναδιεκδικήσουμε την περηφάνια μας
καταξιώνοντας τα τοπικά προϊόντα, τον
γαστρονομικό πολιτισμό και φυσικά τους
ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Το όραμα μας
Η Κρήτη να γίνει υπόδειγμα βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης με την
μετατροπή της σε νησί των «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών,
τα οποία θα ικανοποιούν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς
και των καταναλωτών και θα διασφαλίζουν την αξιοπρεπή και
ποιοτική διαβίωση των κατοίκων της Κρήτης.
•
•
Με:
την προώθηση της ολοκληρωμένης αειφόρου διαχείρισης της
παραγωγής,
την ενίσχυση του brand name του νησιού ως προορισμό που
παράγει «πράσινα» και ποιοτικά προϊόντα
με ταυτόχρονο σεβασμό στην παράδοση και στον πολιτισμό.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Η Περιφέρεια Κρήτης, στα πλαίσια της
παρέμβασής της:
Για την ανάκαμψη από την κρίση είναι απαραίτητο να βασιστούμε στο
τρίπτυχο «Συνεργασία – Ποιότητα – Εντοπιότητα» λαμβάνοντας
υπόψη :
τις σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την ανάπτυξη των
περιφερειών,
τις διαδικασίες παραγωγής και ελέγχου των προϊόντων,
τις προτάσεις της «Ευρωπαϊκής Διακήρυξης για την Διατροφική
Αυτονομία» αλλά και
τα σύγχρονα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα (κοινωνικοοικονομική
κρίση).
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Δημόσια διαβούλευση
Η πρόσκληση της περιφέρειας συνοδεύτηκε
από μεγάλη συμμετοχή
100 πρόσωπα που αντιπροσωπεύουν φορείς
από όλο το φάσμα πρωτογενούς και
δευτερογενούς παραγωγής
δημιουργήσαμε 10 ομάδες με 1-2 συντονιστές
η καθεμία
εργάστηκαν συνολικά πάνω από 2.500 ώρες,
εθελοντικά και άμισθα, με κατάθεση ψυχής
... τους ευχαριστούμε πολύ....
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η συμμετοχή των ατόμων και εκπροσώπων φορέων στις
ομάδες εργασίας έγινε απ’ τους παρακάτω χώρους που
υποστηρίζουν και δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα
της πρωτογενούς παραγωγής και της μεταποίησης των
προϊόντων της:
• έρευνας
• εκπαίδευσης
• παραγωγής
• εμπορίας.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
11
Στις ομάδες συμμετείχαν εκπρόσωποι
από (I):
Εκπαιδευτικά ιδρύματα (Γεωπονικό Πανεπιστημίο Αθηνών, ΤΕΙ
Κρήτης, Πολυτεχνείο Κρήτης)
Ερευνητικά ινστιτούτα (ΕΘΙΑΓΕ, ΜΑΙΧ, ΕΛΚΕΘΕ, ΙΤΕ),
Το ΓΕΩΤΕΕ
Το Επιμελητήριο Ηρακλείου
Το Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας
Το ΟΕΕΤΑΚ
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
Υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΠΑΑΤ και της Περιφέρειας Κρήτης
Αναπτυξιακές Εταιρίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Στις ομάδες συμμετείχαν εκπρόσωποι
από (II):
Συνεταιριστικές Οργανώσεις
Ομάδες Παραγωγών
Ομοσπονδίες και Ενώσεις Αγροτικών Συλλόγων
Οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Το δίκτυο οινοποιών Ν. Ηρακλείου
Τον οργανισμό πιστοποίησης Creta-Cert
Τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης
Τον COPA-COGECA (ευρωπαϊκές αγροτικές οργανώσεις
και συνεταιρισμοί).
Παραγωγούς
Σύμβουλους επιχειρήσεων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Ομάδες εργασίας
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Φυτικής παραγωγής
Ζωικής παραγωγής
Αλιείας
Υποδομών πρωτογενή τομέα-φυσικοί πόροι
Ανθρωπίνων πόρων
Οργανώσεων παραγωγών
Εξωστρέφειας
Καινοτομίας και τεχνολογίας
Χρηματοδοτικών προγραμμάτων
Ανάδειξης Διατροφικού Πολιτισμού Κρήτης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Ομάδες εργασίας Τρόπος λειτουργίας
Τα αποτελέσματα και οι εκθέσεις των ομάδων
βασίστηκε στις κλασικές αρχές του marketing με
ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης, πλεονεκτήματα,
μειονεκτήματα, αδυναμίες και ευκαιρίες (SWOT) και
στόχους ανά θέμα
Με τον συντονισμό αλλά και αποδέκτη την περιφέρεια
Κρήτης
Τα κυριότερα συμπεράσματα και προτάσεις θα
παρουσιαστούν παρακάτω.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Οι πυλώνες που θα αποτελέσουν την ατμομηχανή
για την ανάπτυξη της Κρήτης
• ο τουρισμός
• ο πρωτογενής τομέας και η διαχείριση των προϊόντων
του
• οι περιβαλλοντικές δράσεις που έχουν σχέση με τον
τομέα της ενέργειας, της διαχείρισης της βιομάζας
καθώς και τη διαχείριση των αποβλήτων
• η έρευνα και καινοτομία.
Μια ανάπτυξη ανθρωποκεντρική και απόλυτα
φιλοπεριβαλλοντική που θα βελτιώνει και θα
αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της
Κρήτης.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
16
ΣΤΟΧΟΙ
Ο πρωτογενής τομέας της Κρήτης στοχεύουμε να
γίνει μαζί με τον τουρισμό ο στυλοβάτης μιας
σύγχρονης οικονομίας που θα στηρίζεται και θα
στηρίζει την ισόρροπη ανάπτυξη της Κρήτης
Με:
• την δημιουργία μιας υγιούς, βιώσιμης, δίκαιης και
υποστηρικτικής, προς την κοινωνία, στρατηγικής για
την ανάπτυξη του αγροτοδιατροφικού τομέα της
Κρήτης.
• την παραγωγή, διανομή, παρασκευή και κατανάλωση
τροφίμων με τρόπους που θα προωθούν, θα
διαφημίζουν και θα «γιορτάζουν» τον κρητικό
διατροφικό πολιτισμό
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
17
ΣΤΟΧΟΙ
• Η προσφορά τοπικών προϊόντων ποιότητας, υψηλής
ασφάλειας, των οποίων η παραγωγή θα
χαρακτηρίζεται από την ορθολογική αξιοποίηση των
φυσικών πόρων με την ελάχιστη δυνατή επίπτωση
στην κλιματική αλλαγή.
• Η παραγωγή προϊόντων που θα έχουν το ισχυρό
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της τοπικότητας και της
ποιότητας και θα στηρίζονται στην πολιτιστική
κληρονομιά και τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων
των φυσικών πόρων, των ζώων και των φυτών.
• Η επιστροφή των ίδιων των κρητικών στην παραγωγή
και κατανάλωση αυτού που είναι ποιοτικό, υγιεινό,
αειφορικό, παραδοσιακό και ντόπιο.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
18
ΣΤΟΧΟΙ
•
•
•
•
•
•
•
Η αύξηση της βιολογικής παραγωγής (γεωργία – κτηνοτροφία)
Η αύξηση της μεταποιητικής δραστηριότητας των γεωργικών
προϊόντων και η πιστοποίηση τους.
Η διάσωση & προώθηση των τοπικών ποικιλιών και φυλών, οι
οποίες σε αρκετές περιπτώσεις απειλούνται με εξαφάνιση.
Η ενίσχυση της απασχόλησης.
Η αύξηση του εισοδήματος του παραγωγού και επιχειρηματία
του αγροτοδιατροφικού τομέα.
Η αύξηση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων του
αγροτοδιατροφικού τομέα.
Η διασύνδεση του αγροτικού και του τουριστικού τομέα της
Κρήτης.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
19
Αρχές ανάπτυξης του αγροτοδιατροφικού
τομέα της Κρήτης
Η διατροφή αποτελεί αγαθό αλλά και δικαίωμα όλων.
Βασική προτεραιότητα είναι η παραγωγή τροφίμων για την
διατροφή των ίδιων των κατοίκων της Κρήτης (αυτάρκεια).
Προωθεί ένα υγιές διατροφικό πρότυπο βασισμένο στην
Κρητική Διατροφή που θα υποστηρίζεται από τα τοπικά
παραγόμενα προϊόντα και θα σέβεται τις τοπικές
διατροφικές παραδόσεις και συνήθειες.
Δίνει προτεραιότητα στην αειφόρο παραγωγή σε όλη την
Κρήτη, στην οποία θα συμμετέχουν όσο γίνεται
περισσότεροι άνθρωποι που θα παράγουν τρόφιμα και θα
φροντίζουν το περιβάλλον της ενδοχώρας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Αρχές ανάπτυξης του αγροτοδιατροφικού
τομέα της Κρήτης
Το σύστημα παραγωγής θα σέβεται το τοπικό περιβάλλον, θα
προστατεύει τους φυσικούς πόρους, θα αυξάνει την
βιοποικιλότητα και θα προάγει τις καλές συνθήκες διαβίωσης
των ζώων
Εγγυάται ότι η παραγωγή αγροτικών προϊόντων και τροφίμων θα
προέρχεται από κατάλληλες, κατά προτίμηση τοπικές, ποικιλίες
φυτών και φυλές ζώων, αξιοποιώντας την τοπική εμπειρία και
γνώση, αλλά και εξασφαλίζοντας την προστασία από την χρήση
Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών
Δίνει προτεραιότητα στην μείωση των μεταφορών στις
διαδικασίες παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων του
αγροτοδιατροφικού τομέα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Αρχές ανάπτυξης του αγροτοδιατροφικού
τομέα της Κρήτης
Εξασφαλίζει διαφάνεια και ιδιαίτερα την ιχνηλασιμότητα σε
όλη την αλυσίδα παραγωγής (απ’ το χωράφι στο τραπέζι)
ούτως ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν πού και πως παράγεται,
τι περιέχει το φαγητό τους και επομένως τι περιλαμβάνεται
στην τιμή που καλούνται να πληρώσουν
Μειώνει την συγκέντρωση της δύναμης που έχουν σήμερα οι
τομείς της εμπορίας, διανομής και επεξεργασίας τροφίμων,
και προωθεί συστήματα παραγωγής και διακίνησης τροφίμων
που μειώνουν την «απόσταση» μεταξύ παραγωγών και
καταναλωτών
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Αρχές ανάπτυξης του αγροτοδιατροφικού
τομέα της Κρήτης
Ενθαρρύνει την παραγωγή και την κατανάλωση
τοπικών, εποχιακών και υψηλής ποιότητας προϊόντων
επανασυνδέοντας τους πολίτες με τα προϊόντα τους
και τους παραγωγούς τους
Προσφέρει μέσα για την εκπαίδευση των παιδιών στις
δεξιότητες και τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες
για την παραγωγή, προετοιμασία και απόλαυση
υγιούς και θρεπτικού φαγητού
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Για να μπορέσουμε το όραμά μας να το κάνουμε
πραγματικότητα, η Περιφέρεια Κρήτης θα
δουλέψει συστηματικά, με σχέδιο και σε
συνεργασία με όλους τους φορείς, τους
παραγωγούς αλλά και τους κατοίκους της
Κρήτης.
Για την ανάκαμψη από την κρίση είναι απαραίτητο
να βασιστούμε στο τρίπτυχο
«Συνεργασία – Ποιότητα – Εντοπιότητα».
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
24
ΔΟΜΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Για την καλύτερη εφαρμογή του Σχεδίου οι δράσεις του
έχουν χωριστεί σε δύο τομείς:
1.Παραγωγή προϊόντων και διαχείριση φυσικών
πόρων (συμπεριλαμβάνει την φυτική και ζωική
παραγωγή, την αλιεία και τους φυσικούς πόρους)
2.Κρητική Διατροφή (συμπεριλαμβάνει την Κρητική
Κουζίνα, τον πολιτισμό, την παράδοση και τον
γαστρονομικό τουρισμό, τα οποία στηρίζονται στην
ουσία στα προϊόντα και τη δράση του πρωτογενή
τομέα).
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
25
ΔΟΜΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Οι δράσεις που προτείνονται σε κάθε τομέα χωρίστηκαν
σε υποκατηγορίες που αφορούν τους επιμέρους
συντελεστές για την ανάπτυξη της κάθε κατηγορίας :
1.Ανθρώπινοι πόροι
2.Υποδομές
3.Συστήματα διαχείρισης και παραγωγής των
προϊόντων
4.Έρευνα, καινοτομία και ανάπτυξη
5.Συστήματα ταυτοποίησης, τυποποίησης,
ιχνηλασιμότητας και ελέγχου της αγοράς
6.Συστήματα προβολής και προώθησης των
προϊόντων.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
26
Δομή του Στρατηγικού Σχεδίου Χρονοδιάγραμμα
Για τον καθορισμό του χρονοδιαγράμματος της εφαρμογής
των δράσεων σε κάθε επιμέρους υποκατηγορία προτάσεων,
οι δράσεις και πάλι έχουν εξειδικευτεί σε:
Βραχυπρόθεσμες (οι οποίες πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα)
Μεσοπρόθεσμες (οι οποίες έχουν ορίζοντα εφαρμογής τα 4-5
έτη με βάση την δυνατότητα εξεύρεσης χρηματοδότησης και
εκτέλεσης)
Μακροπρόθεσμες. (οι οποίες έχουν ορίζοντα εφαρμογής μετά
τα 4-5 έτη, είναι διαχρονικές και θα εξυπηρετούν το όραμα)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Στρατηγικό Σχέδιο- Πίνακας Δράσεων
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Άμεσες δράσεις
Ανθρώπινοι Πόροι
Υποδομές
Συστήματα διαχείρισης &
παραγωγής προϊόντων
Έρευνα, καινοτομία και ανάπτυξη
Μεσοπρόθεσμες
Άμεσες δράσεις
Ανθρώπινοι Πόροι
Μακροπρόθεσμες
Μακροπρόθεσμες
Άμεσες δράσεις
Άμεσες δράσεις
Μεσοπρόθεσμες
Υποδομές
Μακροπρόθεσμες
Άμεσες δράσεις
Άμεσες δράσεις
Μεσοπρόθεσμες
Συστήματα διαχείρισης &
παραγωγής προϊόντων
Μεσοπρόθεσμες
Μακροπρόθεσμες
Μακροπρόθεσμες
Άμεσες δράσεις
Άμεσες δράσεις
Μεσοπρόθεσμες
Έρευνα, καινοτομία και ανάπτυξη
Άμεσες δράσεις
Μεσοπρόθεσμες
Μακροπρόθεσμες
Μεσοπρόθεσμες
Μακροπρόθεσμες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Μεσοπρόθεσμες
Μακροπρόθεσμες
Συστήματα ταυτοποίησης,
τυποποίησης, ιχνηλασιμότητας &
ελέγχου αγοράς
Άμεσες δράσεις
Συστήματα προβολής &
προώθησης προϊόντων
Μεσοπρόθεσμες
Μακροπρόθεσμες
Μακροπρόθεσμες
Συστήματα ταυτοποίησης,
τυποποίησης, ιχνηλασιμότητας &
ελέγχου αγοράς
Μεσοπρόθεσμες
Άμεσες δράσεις
Μεσοπρόθεσμες
Μακροπρόθεσμες
Άμεσες δράσεις
Συστήματα προβολής &
προώθησης προϊόντων
Μεσοπρόθεσμες
Μακροπρόθεσμες
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
• Είναι πολύ δύσκολη και χρονοβόρα η αναλυτική
παρουσίαση όλων των επιμέρους δράσεων του
Σχεδίου.
• Υπάρχουν ήδη στα χέρια σας σε έντυπη μορφή.
• Θα μπορούσαν να συζητηθούν μετά την
παρουσίαση κάποιες λεπτομέρειες εάν το
θελήσετε.
•  Θα γίνει μια συνοπτική παρουσίαση των
στόχων των δράσεων, ανά συντελεστή
παραγωγής.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
29
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
Οι δράσεις στοχεύουν:
•
•
•
•
•
Καταξίωση των ανθρώπων που ασχολούνται με τον
αγροτοδιατροφικό τομέα
Προώθηση της συλλογικότητας
Ανάδειξη της Κρητικής Διατροφής και του Κρητικού Διατροφικού
Πολιτισμού ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO
Καταγραφή, διάδοση & διάσωση της Κρητικής Κουζίνας και
διατροφής
Ενημέρωση παιδιών, γονέων & κηδεμόνων για την σημασία της
Κρητικής Διατροφής στην υγεία με στόχο την υιοθέτησή της ως
υγιεινό πρότυπο διατροφής
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
30
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
Οι δράσεις στοχεύουν:
•
•
•
•
Επικοινωνία της αξίας της Κρητικής Διατροφής, των τοπικών προϊόντων &
των σχετικών Σημάτων πιστοποίησης της Περιφέρειας (εστιατορίων,
οινοποιείων, προϊόντων κλπ) σε όλη την Κρήτη
Κατάρτιση & εξειδίκευση επαγγελματιών εστίασης (Σεφ, μαγείρων,
γυναικείων συνεταιρισμών) στην Κρητική Κουζίνα, την χρήση τοπικών
προϊόντων & ανάπτυξη υπηρεσιών γαστρονομικού τουρισμού
Κατάρτιση επαγγελματιών τουρισμού (εστιατόρων, σερβιτόρων, ξεναγών
κλπ) στις αξίες της Κρητικής Διατροφής & των τοπικών προϊόντων για την
σωστή προβολή τους στους επισκέπτες
Αναβάθμιση των θεματικών εκδηλώσεων & πανηγυριών γύρω απ’ τα τοπικά
προϊόντα
➡ ήδη στις 02/12 υποβάλλεται στο Πρόγραμμα “ Ψηφιακή Σύγκλιση”
του Υπ. Ανάπ. Ανταγ. & Ναυτιλίας το Αγροτικό Portal για έγκριση
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
31
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ :ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Οι δράσεις στοχεύουν:
Αξιοποίηση & ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων
της Κρήτης (νερό, βοσκοτόπων, χλωρίδας, πανίδας κλπ)
Προστασία των φυσικών πόρων
Προώθηση του χωροταξικού σχεδιασμού & των χρήσεων
γης σε ολόκληρη την Περιφέρεια
Προώθηση του αναδασμού σε περιοχές που υπάρχει
πρόβλημα
Αξιοποίηση των υφιστάμενων & δημιουργία των
απαιτούμενων δικτύων (οδικών, ηλεκτρικών, υδάτινων κλπ)
•
•
•
•
•
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
32
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ:ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Οι δράσεις στοχεύουν:
•
Αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών, εκσυγχρονισμό τους
αλλά & δημιουργία νέων για την κάλυψη των υπαρχόντων
αναγκών για :
Ενημέρωση, καταγραφή & παρακολούθηση φαινομένων &
δεδομένων
Έρευνα, κατάρτιση & εκπαίδευση στον αγροτοδιατροφικό τομέα
Ανάδειξη της αξίας της Κρητικής Διατροφής και των τοπικών
προϊόντων
Παραγωγή, μεταποίηση & τυποποίηση προϊόντων του
αγροτοδιατροφικού τομέα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
33
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Οι δράσεις στοχεύουν:
Συντήρηση, μεταφορά & διανομή των προϊόντων
Προβολή, προώθηση & εμπορία των προϊόντων
Δημιουργία προορισμών, παρατηρητηρίων φύσης κλπ.
• Δημιουργία επιχειρηματικών δικτύων στους διάφορους
τομείς του αγροτοδιατροφικού τομέα (όπως τα Δίκτυα
Οινοποιών Κρήτης)
• Δημιουργία του οργανωμένου γαστρονομικού τουριστικού
προϊόντος της Κρήτης μέσω του σχεδιασμού των «Δρόμων
των Κρητικών Γεύσεων»
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
34
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Οι δράσεις στοχεύουν:
•
•
•
•
Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των εκμεταλλεύσεων
και των επιχειρήσεων του αγροτοδιατροφικού τομέα στην Κρήτη
(δομή, διάρθρωση, παραγωγοί, μεταποιητές, γαστρονομικός
τουρισμός κλπ)
Ανάπτυξη και αξιοποίηση υφιστάμενων συστημάτων παραγωγής
προϊόντων ποιότητας, βασισμένων στα συγκριτικά πλεονεκτήματα
του τόπου
Προσανατολισμός στην παραγωγή προϊόντων που ζητά η αγορά
και η κοινωνία
Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης
της ποιοτικής τοπικής παραγωγής
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
35
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Οι δράσεις στοχεύουν:
•
•
•
•
•
Αξιοποίηση και άμεση εφαρμογή της μελέτης αμπελουργίας
Κρήτης
Την άμεση διασφάλιση από την Περιφέρεια Κρήτης, της
αποκέντρωσης του προγράμματος δακοκτονίας, τόσο σε επίπεδο
αρμοδιοτήτων όσο και σε επίπεδο πόρων.
Προώθηση συστημάτων ορθολογικής διαχείρισης των βοσκοτόπων
Ανάπτυξη, προώθηση & προσαρμογή των συστημάτων
ολοκληρωμένης διαχείρισης στην βιολογική παραγωγή & στην
παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ & ΠΓΕ
Στην εξυγίανση, αναβάθμιση & αξιοποίηση του γενετικού υλικού,
φυτικού & ζωικού, στις εκμεταλλεύσεις της Κρήτης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
36
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Οι δράσεις στοχεύουν:
•
•
•
•
•
Ανάπτυξη συστημάτων άμεσης αντιμετώπισης προβλημάτων στην
διαδικασία από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση των
προϊόντων του αγροτοδιατροφικού τομέα
Απλοποίηση των συστημάτων ελέγχου στην διαδικασία απ’ την
παραγωγή μέχρι την κατανάλωση των προϊόντων
Αξιοποίηση των προϊόντων της φυτικής παραγωγής στην ζωική
παραγωγή
Σύνδεση της φυτικής με την ζωική παραγωγή και τους
βοσκοτόπους
Προώθηση της πολυλειτουργικότητας στις αγροτικές
εκμεταλλεύσεις και της συμπληρωματικότητας στην παραγωγή
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
37
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Οι δράσεις στοχεύουν:
Αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που δίνει το δίκτυο
NATURA 2000 των περιοχών υψηλής φυσικής αξίας με την
κατάρτιση & εφαρμογή ολοκληρωμένου
γεωργοπεριβαλλοντικού προγράμματος και την
δημιουργία φορέων διαχείρισης.
Ανάπτυξη συστημάτων για άμεση λήψη μέτρων για τον
έλεγχο νοσημάτων που προκαλούν προβλήματα στην
παραγωγή των προϊόντων όλων των κλάδων
Εφαρμογή συστημάτων για την διατήρηση των
ιχθυοαποθεμάτων & προώθηση της ανάπτυξης των
ιχθυοκαλλιεργιών.
•
•
•
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
38
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Οι δράσεις στοχεύουν:
•
•
•
•
Δημιουργία σύγχρονων ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων για την
καταχώρηση, διαχείριση & αξιοποίηση των δεδομένων του
αγροτοδιατροφικού τομέα της Κρήτης
Ανάπτυξη & εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων ενημέρωσης των
κατοίκων και επιχειρηματιών της υπαίθρου & μείωση του
ψηφιακού χάσματος*
Παραγωγή τοπικών παραδοσιακών αλλά και νέων προϊόντων
ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες & όρους υγιεινής & ασφάλειας
Εντοπισμός διατροφικών επισημάνσεων που διαφοροποιούν τα
τοπικά προϊόντα (πχ «λειτουργικά» τρόφιμα)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
39
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Οι δράσεις στοχεύουν:
Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για :
την παρακολούθηση και καταγραφή των μετεωρολογικών
& κλιματικών αλλαγών που επηρεάζουν την παραγωγή
των προϊόντων
την παραγωγή, την διαχείριση, την επεξεργασία, την
τυποποίηση & την διανομή των προϊόντων
την εξοικονόμηση νερού & γενικά των φυσικών πόρων
την τήρηση της ιχνηλασιμότητας από το χωράφι μέχρι το
τραπέζι
την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών αλλαγών & των
επιπτώσεών τους στην διαδικασία παραγωγής
την παρακολούθηση των αλλαγών της βιοποικιλότητας
•
•
•
•
•
•
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
40
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Οι δράσεις στοχεύουν:
Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την προβολή & προώθηση
των προϊόντων
Αξιοποίηση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών &
άλλων τεχνολογιών για την καταγραφή αλλά & την
αντιμετώπιση νοσολογικών προβλημάτων στην παραγωγή
Ανάπτυξη μεθόδων παραγωγής, σήμανσης &
ιχνηλασιμότητας προϊόντων με χαμηλό ενεργειακό
αποτύπωμα
Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων για την αξιοποίηση των
αποβλήτων, των ανανεώσεων πηγών ενέργειας & την
παραγωγή κομπόστ.
•
•
•
•
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
41
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
& ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Οι δράσεις στοχεύουν:
•
•
•
Δημιουργία της Περιφερειακής Ετικέτας «Κρήτη» & κατάρτιση
των προδιαγραφών & των κατάλληλων διαδικασιών για την
πιστοποίηση μιας σειράς από προϊόντα και υπηρεσίες του
αγροτοδιατροφικού τομέα (προϊόντα, κρητική κουζίνα,
επισκέψιμα οινοποιεία κλπ)
Υιοθέτηση της Περιφερειακής Ετικέτας «Κρήτη» ως εθελοντικό
Ευρωπαϊκό Σήμα ποιότητας & εξασφάλιση προστασίας και
υποστήριξης από την Κοινότητα
Προώθηση των συστημάτων πιστοποίησης & ταυτοποίησης των
κρητικών προϊόντων σε όλα τα στάδια (απ’ το χωράφι στο τραπέζι)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
42
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
& ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Οι δράσεις στοχεύουν:
• Προώθηση της κατοχύρωσης των τοπικών παραδοσιακών
προϊόντων ως ΠΟΠ, ΠΓΕ & ΕΠΙΠ (Εγγυημένα Παραδοσιακά
Ιδιότυπα Προϊόντα)
• Ενεργοποίηση του μηχανισμού ελέγχου για την εφαρμογή
της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας για την
εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας των
τροφίμων απ’ όλες τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
43
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
& ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Οι δράσεις στοχεύουν:
•
•
•
Έλεγχος του προβλήματος των ελληνοποιήσεων &
κρητικοποιήσεων ξένων προϊόντων εις βάρος των τοπικών με την
εφαρμογή & τήρηση της ιχνηλασιμότητας από το χωράφι μέχρι το
τραπέζι (είναι νομική υποχρέωση που αν δεν εφαρμοστεί
καταργεί οποιαδήποτε προσπάθεια για την ανάπτυξη του
αγροτοδιατροφικού τομέα της Κρήτης)
Εφαρμογή της νομοθεσίας για τα μελισσοκομικά εργαστήρια με
την εγγραφή τους στο μητρώο
Άμεση δημιουργία ιχθυαγοράς για την ανατολική Κρήτη (είναι
θέμα ασφάλειας των πολιτών)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
44
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Οι δράσεις στοχεύουν στα παρακάτω:
Ανάδειξη της γαστρονομίας ως κεντρικό τουριστικό πόρο,
και το νησί ως γαστρονομικό προορισμό μέσα απ’ την
συνεργασία με τον φορέα τουριστικής ανάπτυξης &
προβολής της Περιφέρειας Κρήτης, και άλλους φορείς
Σχεδιασμός & υλοποίηση οργανωμένης στρατηγικής
μάρκετινγκ σε περιφερειακό επίπεδο για την προβολή των
τοπικών προϊόντων & την δημιουργία του Brand name
«Κρήτη» με:
Οργάνωση & συμμετοχή σε εκθέσεις των προϊόντων του
αγροτοδιατροφικού τομέα
•
•

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
45
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Οι δράσεις στοχεύουν:
Αξιοποίηση του διαδικτύου και όλων των σύγχρονων μέσων &
τεχνικών (ιστοσελίδες, portal, blog, social media, internet marketing
κλπ) για την προβολή των προϊόντων του αγροτοδιατροφικού τομέα
Δράσεις γνωριμίας των επισκεπτών & ειδικών ομάδων στόχου (πχ
εξαγωγείς, τουριστικούς πράκτορες γαστρονομικού τουρισμού,
δημοσιογράφους γαστρονομίας) με τα τοπικά προϊόντα
Σύνδεση των ηθών, εθίμων, ιστορίας, βιοποικιλότητας και τοπικών
συνθηκών με τα τοπικά προϊόντα της Κρήτης
Δημιουργία σύγχρονου υλικού προβολής (έντυπου & ηλεκτρονικού)
για την ανάδειξη της γαστρονομίας, των προϊόντων & των
επιχειρήσεων της Κρήτης




ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
46
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Οι δράσεις στοχεύουν:
Κατάρτιση «πρωτοκόλλων» για την αποτελεσματική
αντιπροσώπευση της Κρητικής γαστρονομίας & των
προϊόντων της στις δράσεις προβολής της Περιφέρειας
Συλλογή & αποτελεσματική διάχυση πληροφοριών για τα
γαστρονομικά «δρώμενα» της Κρήτης καθ’ όλο το έτος
Αξιοποίηση σημείων προώθησης, πώλησης ακόμα & τοπικών
αγορών για την προβολή & προώθηση των προϊόντων του
αγροτοδιατροφικού τομέα
Οργάνωση της εξαγωγικής δραστηριότητας με την εφαρμογή
σύγχρονων μεθόδων & τεχνολογιών.


•
•
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
47
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Οι δράσεις στοχεύουν:
Καθιέρωση συστημάτων διαρκούς έρευνας αγοράς για
την προσαρμογή & την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων
προώθησης των τοπικών προϊόντων
•
• στοχευμένη προβολή σε ομάδες στόχου (πχ εξαγωγείς,
τουριστικούς πράκτορες γαστρονομικού τουρισμού,
δημοσιογράφους γαστρονομίας).
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
48
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ
ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δεδομένης:
•
•
•
της σημασίας που έχει ο αγροτοδιατροφικός τομέας για την
Κρήτη
της κρισιμότητας των προβλημάτων που αντιμετωπίζει
της φύσης των προτάσεων που προκύπτουν απ’ το συγκεκριμένο
Στρατηγικό Σχέδιο
 απορρέει η ανάγκη για την δημιουργία μιας εξειδικευμένης
δομής απ’ την Περιφέρεια για την ανάπτυξη του
αγροτοδιατροφικού τομέα της Κρήτης.
Η δομή αυτή θα μπορέσει:
•
•
να συμβάλει στη αντιμετώπιση των διαρθρωτικών και των
αναπτυξιακών προβλημάτων αυτού του τομέα, και
να συμβάλει στην δημιουργία μιας βιώσιμης, δίκαιης και
αειφόρου οικονομίας.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
49
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Η εφαρμογή ενός τέτοιου Στρατηγικού Σχεδίου:
• Που αποσκοπεί στην σωστή και συντονισμένη ανάπτυξη του
πρωτογενή και δευτερογενή τομέα των αγροτοδιατροφικών
προϊόντων,
• προϋποθέτει την συνεργασία, την ενεργό συμμετοχή και
τον συντονισμό των δράσεων των εμπλεκόμενων φορέων.
Πρόταση του παρόντος Στρατηγικού Σχεδίου
αποτελεί η δημιουργία εταιρείας ανάπτυξης του
αγροτοδιατροφικού τομέα της Κρήτης από την
Περιφέρεια.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
50
ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Περιφέρεια Κρήτης και στις υπηρεσίες της
Περιφερειακές Ενότητες Κρήτης και στις υπηρεσίες τους
Δήμους και στις υπηρεσίες τους
Εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα
Επαγγελματικούς φορείς
Κοινωνικούς Φορείς
Σε όλους εμάς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Θα διανεμηθεί σε όλους τους παραπάνω φορείς
Οι φορείς με τη σειρά τους θα πρέπει να ασχοληθούν προκειμένου να
υπάρξει η απαιτούμενη εξειδίκευση για κάθε περιοχή και προϊόν
Θα πρέπει να φροντίσουν να γίνει ενεργοποίηση όλων των εμπλεκόμενων.
(φορέων, υπηρεσιών κλπ)
Θα πρέπει να φροντίσουν να γίνει η απαιτούμενη επικοινωνία των στόχων
και των δράσεων του Σχεδίου στις τοπικές κοινωνίες
Πρέπει να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή κοινωνική συναίνεση και
συμμετοχή

Διαφορετικά όλη η προσπάθεια θα μείνει άλλο ένα κείμενο στη
βιβλιοθήκη
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Οι φορείς (Περιφέρεια, περιφερειακές Ενότητες, Δήμοι με τις υπηρεσίες τους,
εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, συλλογικές οργανώσεις,
αναπτυξιακές εταιρείες κλπ) θα πρέπει:
Να Επιλέξουν τις δράσεις που θέλουν να στοχεύσουν
Να ετοιμάσουν τις απαιτούμενες SWOT αναλύσεις και τα Τεχνικά Δελτία
προκειμένου να μπορούν να υποβληθούν για χρηματοδότηση (για όσες από
τις δράσεις μπορούν να τύχουν χρηματοδότησης)
Με αυτή τη διαδικασία θα επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συνέργια και το
μέγιστο αποτέλεσμα για την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα της
Κρήτης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Η πρώτη επιτυχία
Δημιουργία και κατοχύρωση του σήματος Κρήτη σε
όλο το κόσμο και σε όλα τα πεδία
θεσμικά από την αιρετή περιφέρεια
Η πρώτη επιτυχία
Δημιουργία
κειμένου με τις αξίες
που αντιπροσωπεύει
το σήμα
Δημιουργία
κανονιστικής
διάταξης και
συστήματος
πιστοποίησης του
σήματος
Η δεύτερη επιτυχία φιλοδοξεί να είναι η
Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη
Περιφέρειας Κρήτης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης
Στόχος είναι η εταιρεία:
•
•
•
να έχει εξασφαλισμένη οικονομική βιωσιμότητα
να λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια
να λειτουργεί με τα υψηλότερα δυνατά standards στην
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
57
Αγροτοδιατροφική σύμπραξη περιφέρειας Κρήτης
Νομική Βάση
Ν. 3852/2010 Αρ. 194 §1 (Καλλικράτης)
Ν. 4015/2011 Αρ. 9 §1 ( Θεσμικό πλαίσιο αγροτικών
συνεταιρισμών)
Σύσταση Αγροτοδιατροφικής σύμπραξης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης
Η συγκεκριμένη πρόταση συνάδει απόλυτα με την
πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για την ανάπτυξη και διαχείριση των «Καλαθιών
Προϊόντων» των Περιφερειών της Ελλάδας.
Νόμος 4015/2011: «Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την
επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου - Οργάνωση της
εποπτείας του Κράτους»
Άρθρο 9: «Αγροτοδιατροφικές Συμπράξεις της Περιφέρειας»
 Προτείνεται και υποστηρίζεται η σύσταση και η
δημιουργία «Αγροτοδιατροφικών Συμπράξεων» με
πρωτοβουλία των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων της
χώρας, οι οποίες θα είναι αστικές μη κερδοσκοπικές
εταιρείες με σκοπό την ανάδειξη των προϊόντων της
εκάστοτε περιοχής και την υποστήριξη της δημιουργίας και
προώθησης των «Καλαθιών της Περιφέρειας».
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
59
Αγροτοδιατροφική σύμπραξη περιφέρειας Κρήτης
Σκοπός
•
•
•
Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας
Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και
γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης της Κρήτης, καθώς και η
ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος
Η συμμετοχή της σε αντίστοιχα προγράμματα ή η εφαρμογή
σχετικών πολιτικών σε διαπεριφερειακό ή σε ευρύτερο
γεωγραφικό χώρο.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης
οι βασικοί άξονες στους οποίους θα δραστηριοποιείται ο
φορέας θα είναι οι παρακάτω:
1. Υποστήριξη της στρατηγική ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα
της Κρήτης
2. Διαχείριση του «Καλαθιού Προϊόντων της Κρήτης» και
προσανατολισμός των παραγωγών
3. Οργάνωση
προτύπων και εποπτεία της Πιστοποίηση
προϊόντων και υπηρεσιών με το εμπορικό Σήμα «Κρήτη» στα
πλαίσια της «Περιφερειακής Ετικέτας Κρήτης». Τα προϊόντα
και οι υπηρεσίες θα συνδέονται με τον αγροτοδιατροφικό
τομέα (πχ προϊόντα, κρητική κουζίνα, επισκέψιμα
οινοποιεία, αγροτουρισμός)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
61
Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης
4. Υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τους παραγωγούς για την
5.
6.
7.
υλοποίηση του «Συστήματος Παροχής Συμβούλων σε
Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις» (ΣΠΣΓΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την Κρήτη
Υποστήριξη της δικτύωσης παραγωγών και επιχειρήσεων του
αγροτοδιατροφικού τομέα (πχ Δικτύου Οινοποιών Κρήτης,
Ομάδων Παραγωγών)
Προβολή των κρητικών αγροτοδιατροφικών προϊόντων, με
τον κατάλληλο σχεδιασμό, την υλοποίηση και
αναπροσαρμογή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής
μάρκετινγκ
Προώθηση του Σήματος «Κρήτη» και των πιστοποιημένων
επιχειρήσεων.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
62
Αγροτοδιατροφική σύμπραξη περιφέρειας Κρήτης
Μορφή
Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία
Μετοχικό σχήμα: Περιφέρεια 49% - φορείς αγροτών/
ιδιωτικές επιχειρήσεις 51%
Επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο
Δομή & οργάνωση ιδιωτικής εταιρείας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Αγροτοδιατροφική σύμπραξη περιφέρειας Κρήτης
Υλοποίηση Δράσεων και Χρονοδιάγραμμα
Σύσταση και εγκατάσταση της εταιρείας εώς το τέλος του
έτους
Δημιουργία ολοκληρωμένου business plan
Έναρξη λειτουργίας της εταιρείας μετά την 1/1/2012 και
ένταξή της σε όλα τα διαθέσιμα προγράμματα σε συνεχή
βάση
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ελαιόλαδο
Επιτραπέζιες ελιές
Ελαιόπαστα
Επιτραπέζια σταφύλια
Σταφίδα
Κρασιά
Τσικουδιά
Πετιμέζι
Χαρούπι
Εσπεριδοειδή
Αρωματικά φυτά
Όσπρια
Ρόδι
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Κηπευτικά (υπαίθρια & υπό κάλυψη)
Λουλούδια
Κτηνοτροφικά φυτά
Προϊόντα φυτικής παραγωγής ΠΟΠ και
ΠΓΕ
Καλλυντικά με βάση τοπικά προϊόντα
Αβοκάντο
Φραγκόσυκο
Αλάβδανο (ή λάδανο)
Αλόη
Ξηροί καρποί (αμύγδαλα, καρύδια)
ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Γάλα
Γαλακτοκομικά προϊόντα
παραδοσιακά
Γαλακτοκομικά προϊόντα
ΠΟΠ
Αιγοπρόβειο κρέας
Κρέας χοίρων
Κρέας κουνελιών
Αβγά
Κρέας πτηνών
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Παραδοσιακά προϊόντα με
βάση το κρέας (απάκι,
ξιδάτο λουκάνικο, σύγλινα,
παραδοσιακά τοπικά
λουκάνικα)
Μέλι
Άλλα προϊόντα κυψέλης
Σαλιγκάρια
Δέρμα
Μαλλί
ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΛΙΕΙΑ
Προϊόντα αλιείας
Προϊόντα ιχθυοκαλλιεργειών
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Κρητική Κουζίνα - εδέσματα και επεξεργασμένα
προϊόντα
Κρητικά προϊόντα αρτοποιίας
Κρητικά προϊόντα ζαχαροπλαστικής
Προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ / ΕΠΙΠ
Εδέσματα
Πολιτισμός & Παράδοση (συνδεδεμένα με την
παραγωγή και τα κρητικά προϊόντα)
Αρχές Κρητικής Διατροφής
Νηστεία
‘Ήθη και έθιμα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Γαστρονομικός τουρισμός
μαθήματα κρητικής κουζίνας
γευσιγνωσίες
οινογνωσίες
επισκέψιμες μονάδες παραγωγής
επισκέψιμα αγροκτήματα
δράσεις αγροτουρισμού
επισκέψιμοι χώροι γαστρονομικού ενδιαφέροντος
συνδυασμένες δράσεις παρατήρησης φυτών και πουλιών
χαρακτηριστικών της κρητικής φύσης (εξειδίκευση ανά περιοχή) και
συλλογής βρώσιμων προϊόντων (βότανα, χόρτα κλπ)
«Δρόμοι Κρητικών Γεύσεων»
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Θεανώ Βρέντζου–Σκορδαλάκη, Αντιπεριφερειάρχης
Νικόλαος Ε. Σκουλάς, (ειδικός Συνεργάτης Πρωθυπουργού)
Ευάγγελος Καπετανάκης, Πρόεδρος Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Αναπληρωτής: Βασίλης Ζαχαρόπουλος , Αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Άλκης Καλαμπόκης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης
Γιώργος Τζωρτζάκης. Πρόεδρος ΟΑΣΝΗ
Νικόλαος Μπιρλιράκης, Πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνου.
Δρ Κωνσταντίνος Χαρτζουλάκης, Διευθυντής Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών
Φυτών Χανίων
Αλκίνοος Νικολαΐδης, Διευθυντής του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων
Αναπληρωτής: Δρ Γεώργιος Μπαουράκης, Συντονιστής Σπουδών του Μεσογειακού
Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων
Νικόλαος Μαυράκης, Δ/ντής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης
.
71
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ζαχάρης Σωμαράς, Δ/ντής της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κρήτης
Πρόδρομος Καλαϊτζής, Σύμβουλος Γενικών Υποθέσεων της COPA-COGECA
Αλέξανδρος Στεφανάκης, Δόκτωρ Κτηνιατρικής, Εκπρόσωπος ΓΕΩΤΕΕ
Κωνσταντίνος Συνολάκης, Διευθυντής του ΕΛΚΕΘΕ
Αναπληρωτής: Κώστας Ντούνας, Δ/ντης Ερευνών του Ινστιτούτου θαλάσσιας
Βιολογίας και Γενετικής του ΕΛΚΕΘΕ
Στράτος Μηλιδάκης, Προϊστάμενος Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΟΑΔΥΚ
ΑΕ
Μαυρογιάννης Γεώργιος , Διευθυντής Αναπτυξιακής Ηρακλείου Α.Ε. ΟΤΑ
Αναπληρώτρια: Αμαλία Ταβλαδωράκη, Προϊσταμένη Τμήματος Ανάπτυξης
Υπαίθρου Αναπτυξιακής Ηρακλείου Α.Ε. ΟΤΑ
Θέμης Μαγκανάς, Γενικός Διευθυντής ΟΑΝΑΚ Α.Ε.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
72
Ομάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού
•
•
Στουρνάρας Κωνσταντίνος Γεωπόνος, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,
•
Ρισσάκη Μιχαηλία, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Διεύθυνση
Ζωικής, Παραγωγής & ΑΠΑ Τμήμα Μελισσοκομίας & Σηροτροφίας’.
Αναπληρώτρια: Ράππου Μαγδαληνή Γεωπόνος, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
73
Ομάδα Φυτικής Παραγωγής
Συντονιστές: Μαυράκης Νικόλαος & Ξυλούρης Μιχαήλ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Στέλιος Αλεξάκης
• Νικόλαος Μπουνάκης
Δημήτριος Γκούμας
• Μανόλης Νοικοκυράκης
Γεώργιος Δασκαλάκης
• Μιχαήλ Ποτηράκης
Κωνσταντίνος Καμπιτάκης
• Μαγδαληνή Ράππου
Εμμανουήλ Καμπουράκης
• Κωνσταντίνος Στουρνάρας
Ευάγγελος Καπετανάκης
• Γεώργιος Τζωρτζάκης
Παναγιώτης Κεφάλας
• Μανόλης Φραγκάκης
Ευστάθιος Κορνάρος
• Κωνσταντίνος Χαρτζουλάκης
Ιωάννης Λιβιεράτος
• Μανόλης Χριστάκης
Νικόλαος Μαυράκης
• Γεώργιος Ψαρράς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
74
Ομάδα Ζωικής Παραγωγής – Κτηνιατρικής
Συντονιστές: Στεφανάκης Αλέξανδρος & Σωμαράς Ζαχαρίας
•
•
•
•
•
•
Κων/νος Καράτζης
• Εμμανουήλ Πατεράκης
Γιάννης Λεονταράκης
• Δημήτρης Παττακός
Μιχάλης Μαραγκουδάκης
• Μιχαηλία Ρισσάκη
Νικόλαος Μαυράκης
• Αλέξανδρος Στεφανάκης
• Ζαχαρίας Σωμαράς
Νικόλαος Μπιρλιράκης
• Εμμανουήλ Χνάρης
Μιχάλης Ξυλούρης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
75
Ομάδα Αλιείας
Συντονιστές: Καούρη Στρατούλα & Βαλλά Ελένη
•
•
•
•
•
•
•
Κώστας Ντούνας
Στρατούλα Καούρη
Ελένη Βάλλα
Μανόλης Μαντζαράκης
Στράτος Μηλιδάκης
Γεώργιος Τσερπές
Αμαλία Ταβλαδωράκη
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
76
Ομάδα Υποδομές Πρωτογενή Τομέα - Φυσικοί Πόροι, Ύδατα, Γη,
Φυσικό Περιβάλλον
Συντονιστής: Παπαγιαννάκης Δημήτρης & Δούμπος Μιχάλης
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Μιχάλης Δούμπος
Κων/νος Καλυβάς
Νικόλαος Καμπάνης
Κων/νος Καμπιτάκης
Γιώργος Κανδεράκης
Κων/νος Κατεχάκης
Αικατερίνη Κουναλάκη
Μαρίνος Κριτσωτάκης
Γιώργος Κωτούλας
Πέτρος Λυμπεράκης
Ιωάννης Μανάκος
Νικόλαος Μαυράκης
Σταύρος Ξηρουχάκης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Μιχάλης Παπαδάκης
Χαράλαμπος Παπαδάκης
Χαρά Παρασύρη
Στέλιος Σπινθάκης
Αλέκος Στεφανάκης
Ζαχαρίας Σωμαράς
Αμαλία Ταβλαδωράκη
Γιάννης Τζανοκωστάκης
Ιωάννης Τσάνης
Γιάννης Φίλης
Κωνσταντίνος Χαρτζουλάκης
Δημήτρης Ψαρράς
Δημήτρης Παπαγιαννάκης
Γιάννης Παπαδάκης
77
Ομάδα Ανθρώπινοι Πόροι
Συντονιστές: Καπετανάκης Ευάγγελος & Μουντράκη Ζηνοβία
•
•
•
•
•
•
•
Καπετανάκης Ευάγγελος
Κουναλάκη Αικατερίνη
Μουντράκη Ζηνοβία
Μπαουράκης Γεώργιος
Μπουνάκης Νικόλαος
Νικολαΐδης Αλκίνοος
Σκουλάς Νίκος
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
78
Ομάδα Εξωστρέφεια
Συντονιστές: Νόβακ Ζωή & Μπουνάκης Νίκος
•
•
•
•
•
•
•
Γιάννης Γουλιδάκης
Πρόδρομος Καλαïτζής
Άλκης Καλαμπόκης
Γεώργιος Κοκκίνης
Νικόλαος Μπιρλιράκης
Νικόλαος Μπουνάκης
Ζωή Νόβακ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
•
•
•
•
•
•
Εμμανουήλ Νοικοκυράκης
Μαγδαληνή Ράππου
Χάρης Ροδιτάκης
Νίκος Σκουλάς
Κωνσταντίνος Στουρνάρας
Ζαχαρίας Σωμαράς
79
Ομάδα Καινοτομία & Τεχνολογία
Συντονιστής: Καπετανάκης Ευάγγελος
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Γιάννης Ασκοξυλάκης
Νίκος Ζωγραφάκης
Παναγιώτης Καλαïτζής
Ευάγγελος Καπετανάκης
Αντώνης Μηλιαράκης
Νικόλαος Μπουνάκης
Δήμος Παναγόπουλος
Αναστάσιος Πουλιέζος
Μανόλης Στρατάκης
Ευάγγελος Τζουβελέκας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
80
Ομάδα Οργανώσεις Παραγωγών
Συντονιστές: Μπαουράκης Γεώργιος & Μπιρλιράκης Νικόλαος
•
•
•
•
•
•
•
•
Νικόλαος Δουλουφάκης
Πρόδρομος Καλαïτζής
Άλκης Καλαμπόκης
Κων/νος Καράτζης
Μανώλης Κουτεντάκης
Ευστάθιος Κορνάρος
Γιάννης Λεονταράκης
Ιωάννης Μαλαθράκης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
Άννα Μίχου
Γεώργιος Μπαουράκης
Νικόλαος Μπιρλιράκης,
Ζωή Νόβακ
Αντώνης Πλεξουσάκης
Γεώργιος Τζωρτζάκης
Αικατερίνη Φασουλάκη
Μανόλης Φραγκάκης
81
Ομάδα Χρηματοδοτικά Προγράμματα
Συντονιστής: Παπαδάκης Χαράλαμπος
•
•
•
•
•
•
•
•
Ελένη Σαπαλίδου
Στέλιος Γιακουμάκης
Εμμανουήλ Φιλίππου
Ευγενία Στυλιανού
Χαράλαμπος Παπαδάκης
Βασίλης Τζανακάκης
Γιώργος Μπαντουβάκης
Νικόλαος Μαυράκης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
Μπάμπης Αντωνακάκης
Δημήτρης Ψαρράς
Σταύρος Ξηρουχάκης
Πέτρος Λυμπεράκης
Μαρία Κασωτάκη
Στρατούλα Καούρη
Γεώργιος Δασκαλάκης
Μιχαήλ Ποτηράκης
82
Ομάδα: Ανάδειξη Διατροφικού Πολιτισμού Κρήτης –
Σύνταξη Φάκελου για την ένταξη της Κρητικής Διατροφής
στους Άυλους Πολιτιστικούς Πόρους της Unesco
•
•
•
Καπετανάκης Ευάγγελος
Νικολακάκης Γεώργιος
Ψιλάκης Νίκος
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
83
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Β’ Φάση Διαβούλευσης
Μια μικρότερη ομάδα από συντονιστές των ομάδων εργασίας της Α’ φάσης:
•
•
αξιολόγησαν και επεξεργάστηκαν όλες τις προτάσεις
διαμόρφωσαν το τελικό κείμενο.
•
Η Ομάδα:
Θεανώ Βρέντζου Σκορδαλάκη
Αλέξανδρος Στεφανάκης
Ζωή Νόβακ
Ευάγγελος Καπετανάκης
Ζαχαρίας Σωμαράς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
84