Rakkude mitmekesisus

download report

Transcript Rakkude mitmekesisus

Kõik organismid koosnevad
rakkudest
Urve Lehestik
Sissejuhatav video:
http://www.youtube.com/watch?v=gFuEo2ccTPA
17. saj. alguse saanud rakuteooria
põhiseisukohad
• Kõik organismid koosnevad rakkudest
• Uued rakud tekivad ainult olemasolevate rakkude
jagunemisel
• Rakul on olemas kõik elu tunnused
• Rakkude ehitus ja talitlus on omavahel kooskõlas
Rakkude arvu järgi jaotuvad organismid
• AINURAKSED – elusolendid, kes koosnevad
ainult ühest rakust
• HULKRAKSED – elusolendid, kes koosnevad
paljudest rakkudest
Video üherakulise kinglooma elust:
http://www.youtube.com/watch?v=fh_yjLppNAg&list=PL37487266D52C1CED
Video üherakulise amööbi elust:
http://www.youtube.com/watch?v=7pR7TNzJ_pA&list=PL37487266D52C1CED
Rakutuuma esinemise järgi jaotuvad
organismid:
• EELTUUMSED rakud ehk PROKARÜOODID –
rakutuumata rakud, kelle pärilikkusaine asub
tsütoplasmas
• PÄRISTUUMSED rakud ehk EUKARÜOODID –
rakud, kelle pärilikkusaine asub membraaniga
ümbritsetud rakutuumas
Milliste tunnuste poolest erinevad
päristuumsed rakud eeltuumsetest?
• Päristuumsete rakkude pärilikkusaine asub
membraaniga ümbritsetud rakutuumas
• Päristuumsed rakud on suuremad
• Päristuumsetes rakkudes on rohkem
rakuorganelle, seal esinevad kahekordse
membraaniga ümbritsetud organellid
Kumb pildil kujutatud rakkudest on
prokarüootne ja kumb eukarüootne?
Mille põhjal otsustasid?
Uued rakud tekivad olemasolevate
rakkude jagunemisel
• Bakterirakust tekib bakterirakk, taimerakust
taimerakk, inimese rakust inimese rakk ...
Video bakterite pooldumisest:
http://www.youtube.com/watch?v=DY9DNWcqxI4
Video rakkude jagunemisest ussikese kehas:
http://www.youtube.com/watch?v=zsgOl04PESI
11 minutit kestev video rakkude jagunemisest:
http://www.youtube.com/watch?v=NFdeXi9Gfpc
???
Mõõtühikud rakkude mõõtmiseks
• MIKROMEETER
– tuhandik
millimeetrist
• NANOMEETER
– tuhandik
mikromeetrist
ehk miljondik
millimeetrist
Animatsioon väikeste asjade maailmast:
http://www.cellsalive.com/howbig.htm
Miks on ainuraksed väikesed?
• Ainuraksetel toimub kogu aine-, energia- ja
infovahetus
ümbritseva
keskkonnaga
rakumembraani vahendusel. Mida suurem on
välismembraani pindala ja sisekeskkonna ruumala
suhe, seda efektiivsem on raku “suhtlemine”
väliskeskkonnaga.
• ÜLESANNE
Kahest
kuubikujulisest
rakust
väiksema raku serva pikkus on 5 mikromeetrit,
suurema raku serva pikkus aga 10 mikromeetrit.
Arvuta, kumma raku aine-, energia- ja infovahetus
väliskeskkonnaga on efektiivsem!
Rakkude uurimine
Umbes 1670.a Robert Hooke poolt
leiutatud valgusmikroskoop
Korgitamme rakud Hooke
mikroskoobiga nähtuna
Ühenda rakubioloogide nimed nende
panusega teadusse! (Õ lk 48 ... 49)
• Robert Hooke
• Anton van
Leeuwenhoek
• Karl Ernst von Baer
• Matthias Schleiden
• Theodor Schwann
• Rudolf Virchow
• Mikroskoobimeister, vaatles
korki ja nimetas raku
• 17. saj. mikroskoobimeister
• Embrüoloogia isa, imetaja
munaraku avastaja
• Taimed koosnevad rakkudest!
• Kõik organismid koosnevad
rakkudest!
• Rakud tekivad vaid rakkudest
nende jagunemise teel!
Rakkude uurimiseks kasutatavad
mikroskoobid:
• Valgusmikroskoop –
• Elektronmikroskoop –
valguskiired tungivad läbi
elektronkiired tungivad
õhukese uuritava objekti,
vaakumis läbi uuritava
suurendab kuni 1300 korda,
objekti, suurendab kuni
lahutusvõime kuni 0,2 μm
800000 korda
Inimese kromosoomid elektronmikroskoobis
Pildikesi loomarakkudest ...
Rakutuum elektronmikroskoobis
tuumamembraan
tuumapoorid
tuumake
karüoplasma
kromatiin
Kus on kromosoomid?
Kromatiin ja kromosoom
Inimese kromosoomistik
Kas kõigis rakkudes on tuum?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aktiivne ja passiivne membraantransport:
http://bio.edu.ee/models/et/index.html
Osmoosi mudel:
http://www.youtube.com/watch?v=w3_8FSrqc-I
Osmoos muna näitel:
http://www.youtube.com/watch?v=0c8acUE9Itw
Fagotsütoosi mudel:
http://www.youtube.com/watch?v=7VQU28itVVw
Amööb õgib kinglooma (fagotsütoos)
http://www.youtube.com/watch?v=aWItglvTiLc
???
???
Mõista, mõista, mis see on?
• Koosneb valgust ja r RNA-st
• Sünteesitakse tuumakeses
• Tema ülesandeks on valkude
sünteesimine
Rakulaul:
http://www.youtube.com/watch?v=rABKB5aS2Zg
Allikad
• http://micro.magnet.fsu.edu/primer/museum/hooke.html
• http://www.cours-pharmacie.com/biologie-cellulaire/cellulesprocaryotes-et-cellules-eucaryotes.html
• http://www.clg-sellier-suresnes.ac-versailles.fr/spip.php?article86
• http://cnx.org/content/m45429/latest/?collection=col11487/latest
• http://wsccbiology.wordpress.com/links/
• http://2012books.lardbucket.org/books/principles-of-generalchemistry-v1.0m/s10-04-the-relationship-between-energ.html
• http://www.psmicrographs.co.uk/science-images/chromosomes
• http://www.xtimeline.com/evt/view.aspx?id=939809