Transcript Grybai

Grybai
Projekto apžvalga
Mokymosi sritis
Amžius
Pasaulio pažinimas
3 klasė
Uždaviniai
Remdamasis mokytojos pateikta informacija ir asmenine patirtimi paaiškins ,
kas yra grybai.
Atpažins ir įvardys 3-4 dažniausiai Lietuvoje aptinkamus valgomuosius bei
nevalgomuosius grybus.
Naudosis IT , gautą informaciją apibendrins, perteiks kitiems raštu, žodžiu ,
piešiniu.
Aprašymas
Pamokos pradžioje mokiniai susiskirstys grupėmis ,gaus lapelius ,
kuriuos reikės suskirstyti į augalus ir grybus. Po to išklausys mokytojo
parengtą medžiagą ,, Grybukai ‘’ .Mokiniai išsitrauks lapelius ir paruoš
pristatymus apie grybus , naudodami IKT.
Programinė įranga
Raktiniai žodžiai
Autoriai
Dokumentai
Internet Explorer , Paint , Word . Photostory.
Grybai
Rima Pivoriūnienė Kriaunų pagrindinė mokykla Rokiškio raj. Lietuva
<Šį paveikslėlį pakeiskite
iliustruojančiu projekto
mokymosi sritį>
Grybai
Projekto planas ir mokymo priemonės
Atidarykite žemiau pateiktus dokumentus tam, kad susipažintumėte su
šio projekto kontekstu.
Projekto planavimas: mokymosi projekto pradžia ir uždaviniai, kaip
projektas buvo planuojamas.
Ilgalaikis ar trumpalaikis planas: pateikiamo mokymosi projekto vieta
ilgalaikiame ar trumpalaikiame plane (rekomenduojama pateikti ilgalaikį
ar trumpalaikį dalyko/-ų planus, jei tokie yra, nurodant pateikiamo
projekto vietą).
Mokymo priemonės: užduotys mokiniams ir kita naudota metodinė
medžiaga.
Grybukai – pamokos medžiaga .
Mokinių darbeliai.
Mokinių
darbeliai
Dokumentai
<Šį paveikslėlį pakeiskite
iliustruojančiu projekto
mokymosi sritį>
Grybai
Apie mokytoją
<Šį paveikslėlį (ir tekstą)
pakeiskite savo mokyklos
ar darbo vietos
nuotrauka>
Esu pradinių klasių mokytoja – metodininkė . Mėgstu pasaulio pažinimo
pamokas , nes jose galima panaudoti daug visokių tyrimų , bandymų , skatinti
vaikus ieškoti , apibendrinti , sisteminti , eksperimentuoti. Tam labai praverčia
informacinės technologijos.
<Šį paveikslėlį pakeiskite
iliustruojančiu projekto
mokymosi sritį>