Kodėl mūsų kūnas išlaiko formą

Download Report

Transcript Kodėl mūsų kūnas išlaiko formą

Kodėl mūsų kūnas išlaiko
formą
Pamokos apžvalga
Mokomieji
dalykai
Klasė
Tikslai
Trumpas
pamokos
aprašymas
Programinė įranga
Žymos
Pasaulio pažinimas
3klasė
Remdamasis vad., mokomajame filme pateikta medžiaga , asmenine patirtimi,
paaiškins, kas sudaro griaučius, apibūdins pagrindines jų funkcijas. Nurodys
pagrindinius žmogaus kaulus, sužinos, kaip veikia sąnariai, supras taisyklingos
laikysenos svarbą sveikatai. Žais.
Pamokoje žiūrės mokomąjį filmuką, atliks mokomąsias užduotis ir testą
kompiuteriu.
Programa ,,Mokinukai”, interneto naršyklė
Kaulai, kūnas, žmogus, galūnės, sąnariai, sveikata
Autorius
Vilma Mačiulienė
Mokykla
Šiaulių raj. Kuršėnų Daugėlių pagr.mokykla
Mokyklos
svetainė
www.daugeliuvid.lt
Informacija
apie
mokyklą
Daugėlių 86, Kuršėnai
Šiaulių raj. 81119
Tel. 8-41-586354
Fax. 8-41-586354
E - mail [email protected]
• Projekto ištekliai
•
Projekto pagrindimas ir planavimas
www.mokinukai.lt