Cihlářské výrobky pro svislé konstrukce

Download Report

Transcript Cihlářské výrobky pro svislé konstrukce

Cihlářské výrobky
pro svislé konstrukce
Keramika – cihlářské výrobky
Cihlářské výrobky pro svislé konstrukce
zdící materiály pro vnější obvodové stěny
 cihly pro vnitřní stěny
 cihly pro zvláštní určení (lícové, kanalizační,
komínovky)

Keramika – cihlářské výrobky
cihly plné – CP
malý formát – 250 × 120 × 65 mm
metrický formát – 240 × 115 × 72 mm
velký formát – 290 × 140 × 65 mm
Vyrábí se pálené nebo nepálené (sušené).
Pálená cihla
Nepálená cihla
Keramika – cihlářské výrobky
Vazby zdiva z cihel plných:
Běhounová
Polokřížová
Vazáková
Křížová
Keramika – cihlářské výrobky
cihly dutinové – CD
Cihla příčkovka dutinová - Pk-CD2
 290 x 140 x 65 mm
 převážná část otvorů je tvořena dutinami
 pro příčky

Keramika – cihlářské výrobky
cihly děrované – CD
s větším počtem děr a štěrbin
 voštinové nebo metrického formátu

Cihla voštinová – CV14
290 x 140 x 140 mm
Cihla děrovaná metrická – CDm
240 x 115 x 140 mm
Keramika – cihlářské výrobky
lehčené cihly

mají sníženou objemovou hmotnost lehčením
(dutinami, dírami či štěrbinami, ale hlavně
použitím lehčiv ve výrobní směsi), čímž vznikne
střepově lehčený výrobek (např. POROTHERM,
THERMOPOR),
Keramika – cihlářské výrobky
Keramika – cihlářské výrobky
Keramika – cihlářské výrobky
Keramika – cihlářské výrobky
Keramika – cihlářské výrobky
Keramika – cihlářské výrobky
Keramika – cihlářské výrobky
akustické cihly
výborné akustické a tepelně akumulační
vlastnosti
 vysoká pevnost v tlaku

Keramika – cihlářské výrobky
Akustická cihla
Klimabloc Redbox
Keramika – cihlářské výrobky
lícové cihly
 určené pro režné zdivo
 vyznačují se ušlechtilou barvou, přesným
rozměrem, nižší nasákavostí, mrazuvzdorností
 na lícní ploše mohou být opatřeny engobou
nebo dezénem (pískované cihly, rustikované
cihly)
 vyrábějí se ražením nebo tažením
Keramika – cihlářské výrobky
Fasáda z lícových cihel