Tytuł prezentacji - Państwowy Zakład Higieny

download report

Transcript Tytuł prezentacji - Państwowy Zakład Higieny

Projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV”

Zasadniczym celem projektu jest stworzenie podstaw do zaplanowania długofalowej strategii przeciwdziałania zakażeniom HCV i zwalczania wzw C w Polsce oraz opracowanie założeń do dokumentu „Narodowa Strategia Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń HCV na lata 2015-2020”.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Uniwersytet Medyczny w Lublinie Główny Inspektorat Sanitarny

www.hcv.pzh.gov.pl

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

www.hcv.pzh.gov.pl

Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Uniwersytet Medyczny w Lublinie Główny Inspektorat Sanitarny

PROJEKT 4 – Jakościowa ocena ryzyka zakażenia HCV w świetle stosowanych procedur medycznych w wybranych zakładach opieki zdrowotnej”

www.hcv.pzh.gov.pl

CELE PROJEKTU

Ustalenie procedur i zachowań związanych lub potencjalnie związanych z podwyższonym ryzykiem transmisji zakażeń HCV w placówkach służby zdrowia w warunkach polskich.

Unowocześnienie i modyfikacja zasad bezpieczeństwa pracy personelu medycznego.

Modyfikacja procedur nadzoru i kontroli przeprowadzanych przez służby sanitarne w placówkach medycznych.

www.hcv.pzh.gov.pl

Projekt zakłada 3 fazy:

1. Analiza danych literaturowych oraz danych z kontroli stanu sanitarnego placówek ochrony zdrowia (szpitale, przychodnie, gabinety zabiegowe prywatne) i stosowanych tam procedur związanych z kontrolą zakażeń szpitalnych gromadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS).

2. Na podstawie danych uzyskanych w fazie 1, wytypowanie placówek służby

zdrowia do dokładniejszej analizy oraz jej przeprowadzenie z ewentualnym

uwzględnieniem części eksperymentalnej. Analiza będzie polegała na skonstruowaniu i przeprowadzeniu ankiet oraz obserwacji wybranych miejsc, procedur i sprzętu przez przeszkolony i zatrudniony na potrzeby projektu personel.

3. Przygotowanie materiałów edukacyjnych (film, szkolenie, broszura). Ocena praktyczności rozwiązań wykorzystanych rozwiązań w projekcie dla celów służb sanitarnych w celu ulepszenia nadzoru nad zakażeniami krwiopochodnymi.

www.hcv.pzh.gov.pl

Projekt swoim zakresem obejmował będzie województwo

lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie.

• • •

Beneficjenci końcowi:

służby sanitarne (nie tylko kontrolują placówki służby zdrowia, ale również prowadzą szkolenia), zainteresowane placówki służby zdrowia instytucje szkolące personel medyczny w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych, pacjenci korzystający z usług służby zdrowia w Polsce.

www.hcv.pzh.gov.pl

Oczekiwane rezultaty:  Ustalenie procedur i zachowań związanych lub potencjalnie związanych z podwyższonym ryzykiem transmisji zakażenia HCV w placówkach służby zdrowia w warunkach polskich 

Unowocześnienie i modyfikacja zasad bezpieczeństwa pracy personelu medycznego

Materiały edukacyjne (film szkoleniowy, broszura)  Krytyczna ocena rozwiązań wykorzystanych w projekcie w celu określenia możliwości ich wykorzystania przez służby sanitarne i zespoły ds. zakażeń szpitalnych w celu ulepszenia nadzoru nad zakażeniami krwiopochodnymi  Opracowanie wytycznych do Narodowej Strategii Zapobiegania i zwalczania HCV w zakresie działań mających na celu zapobieganie zakażeniom HCV w placówkach medycznych.

www.hcv.pzh.gov.pl

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny ul. Chocimska 24 00-791 Warszawa Tel.: +48 22 542 13 71 Fax.: +48 22 849 74 84, +48 22 849 35 13 e-mail: [email protected]

www: http://www.hcv.pzh.gov.pl

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Uniwersytet Medyczny w Lublinie Główny Inspektorat Sanitarny

www.hcv.pzh.gov.pl