Život v extrémnych podmienkach

download report

Transcript Život v extrémnych podmienkach

Život v extrémnych
podmienkach
Za polárnym kruhom
A. Krajáč
Tučniak veľký
Čo nás bude zaujímať :
Vzhľad
Výskyt
Rozmnožovanie
Život
Potrava
Adaptácia
Zaujímavosti
Vzhľad
Tučniak kráľovský (resp. veľký) dorastá do
hmotnosti 11 - 13 kg a dĺžky tela 90 cm.
Má štíhle telo a výkonné plutvy.
Chrbát je striebristý, hruď biela, hlava čiernej
farby a na boku hlavy má jasno-oranžové
škvrny.
Majú husté šupinové perie.
Nohy majú posunuté pod telom, ktoré slúžia
vo vode ako kormidlo.
Výskyt
Žije v kolóniách, niektoré z nich dosahujú
početnosť niekoľko desiatok tisíc párov.
Obývajú južnú pologuľu od Antarktídy až
po južnú Afriku, Južnú Ameriku a
Galapágy.
Vyskytujú sa napr. na ostrove
Marion, Crozetových
ostrovoch, Kerguelenových ostrovoch.
Rozmnožovanie
Pri dvorení samci lákajú
samicu trúbením so
zdvihnutou hlavou.
Ak samica prejaví záujem,
nasleduje ho.
Jeden pár splodí iba dvoch
potomkov za tri roky.
Hneď potom, čo samica
znesie vajce, samec si ho
prekotúľa na nohy, ktoré ho
izolujú od chladnej zeme a
prekryje ho kožným
záhybom.
V sedení na vajci sa obidvaja
rodičia striedajú.
Mláďa sa vyliahne asi po 55
dňoch a nasledujúcich 11
mesiacov sa oň rodičia
starajú. Rodičia sa striedajú
aj v kŕmení potomka.
Život
Tučniak veľký (resp. tučniak kráľovský, tučniak
patagónsky) je najväčší tučniak žijúci aj
mimo Antarktídy a po tučniakovi cisárskom druhým
najväčší tučniakom vôbec. Oba druhy predstavujú
jediných žijúcich zástupcov rodu Aptenodytes.
Tučniaky pri love rýb plávajú rýchlosťou až 40 km
za hodinu. Ich nepriateľmi sú tulene a kosatky
dravé. Tučniaky žijú vo veľkých skupinách –
kolóniách.
Na svete žije asi 18 rôznych druhov tučniakov.
Potrava
Potrava sa skladá hlavne z
malých rýb, krilu, kôrovcov a hlavonožcov.
Za potravou sa nikedy potápa až do hĺbky
200 m.
Denne stihne vyše 100 ponorov.
Adaptácia
Tučniaky sú zo všetkých vtákov najlepšie
prispôsobené vodnému prostrediu.
Majú husté šupinové perie, ktoré dokonale
chráni pred mrazom a svojou hladkosťou
pred trením pri plávaní pod vodou.
Na tele majú silnú vrstvu tuku, perie majú
dobre premastené olejom a dokážu tak
vydržať aj 60 stupňové mrazy.
Zakrpatené krídla sa im premenili na plutvy a
používajú ich na akési lietanie vo vode.
Zaujímavosti
Z vody dokážu vyskočiť na rovné nohy, vo
vode sa pohybujú veľmi obratne.
Aj napriek nemotornej chôdzi však vydržia
veľmi dlho putovať mnoho kilometrov na
svoje hniezdiská.
Ďakujem za pozornosť!
Zdroje: internet, encyklopédia